BNP Paribas
ban_planet_pytania_odpowiedzi

FAQ

english version

Przelewy

 1. Jak często jest aktualizowana baza danych BiznesPl@net?
 2. W jakich godzinach realizowane są zlecenia przelewów składane za pośrednictwem systemu BiznesPl@net?
 3. W jakich godzinach należy wysłać przelew, aby mieć pewność, że operacja zostanie wykonana w dniu bieżącym?
 4. W jakich godzinach Bank BGŻ BNP Paribas S.A. księguje przelewy przychodzące?
 5. Złożona przeze mnie dyspozycja w systemie BiznesPl@net nie została zrealizowana. Jak mam sprawdzić dlaczego?
 6. Jak wygenerować potwierdzenie dokonanego przelewu?
 7. Czy na potwierdzeniu wygenerowanym z systemu BiznesPl@net potrzebna jest dodatkowo pieczątka banku?
 8. Czym różnią się od siebie wyciąg bankowy i historia rachunku?
 9. Złożyłem przelew (zlecenie stałe) z datą realizacji przypadającą na dzień świąteczny - kiedy dyspozycja zostanie zrealizowana?

Karty

 1. Posiadam kartę. Na historii rachunku widzę rozliczoną transakcję dokonaną kartą, a w zestawieniu transakcji nie jest ona jeszcze widoczna. Dlaczego?
 2. Dlaczego widzę w systemie kartę, którą niedawno zastrzegłem?
 3. Dlaczego nie widzę w systemie pełnego numeru karty?
 4. Posiadam kartę Visa Electron od kilku lat. Dlaczego system podaje błędną datę aktywacji karty - 01.01.2000?

Lokaty

 1. Założyłem/ zerwałem lokatę. Dyspozycja została przyjęta do realizacji, jednakże lokata została założona/ zerwana z datą późniejszą, dlaczego?
 2. Zmodyfikowałem lokatę na nieodnawialną. Dyspozycja została przyjęta do realizacji, jednakże lokata się odnowiła, dlaczego?
 3. Kiedy realizowana jest dyspozycja lokaty, w przypadku gdy ostatni dzień okresu trwania Lokaty Terminowej nie jest Dniem Roboczym?

Wnioskowanie o system BiznesPl@net

 1. W jaki sposób mogę złożyć wniosek o udostępnienie systemu BiznesPl@net?

Logowanie i autoryzacja transakcji

 1. Czym jest logowanie do systemu?
 2. Czym jest autoryzacja transakcji?
 3. Jakie metody logowania są dostępne w BiznesPl@net?
 4. Jakie metody autoryzacji transakcji są dostępne w BiznesPl@net?
 5. Na czym polega logowanie z wykorzystaniem hasła maskowanego oraz kodów SMS?
 6. Podczas logowania otrzymałem kod SMS?
 7. Na czym polega logowanie z wykorzystaniem podpisu elektronicznego?
 8. Na czym polega autoryzacja kodem SMS?
 9. Na czym polega autoryzacja podpisem elektronicznym?
 10. Którą z metod logowania powinienem wybrać?
 11. Czy mogę zmienić metodę logowania bez zmiany metody autoryzacji transakcji?
 12. Jak mogę zmienić metodę logowania?
 13. Wybrałem metodę logowania i autoryzacji transakcji opartą na podpisie elektronicznym. Czy wystarczy mi jeden klucz prywatny?
 14. Czy mogę logować się do systemu używając innego klucza prywatnego niż w przypadku autoryzacji transakcji?
 15. Wygenerowałem kilka kluczy. Którym powinienem się logować, a którym autoryzować transakcje.
 16. Podczas logowania i autoryzacji transakcji formatka do podpisu elektronicznego prezentuje domyślnie klucz, którego nie używam. Czy mogę wybrać inny klucz jako domyślny?
 17. Czym różni się ukrycie klucza od zablokowania klucza?
 18. Wykasowałem kod SMS. Jak mogę zautoryzować kolejną transakcję?
 19. Zgubiłem / skradziono mi telefon, na który przychodziły kody autoryzacyjne. Co powinienem zrobić?
 20. Do czego służy "klawiatura wirtualna"?
 21. Gdzie powinienem zapisać generowany podczas pierwszego logowania klucz kryptograficzny?
 22. Podczas logowania system wyświetla komunikat o braku karty lub nośnika USB. Co powinienem zrobić?
 23. Nie pamiętam w którym miejscu na dysku zapisałem klucz prywatny. Jak mogę go odnaleźć?
 24. Utraciłem nośnik kryptograficzny USB lub kartę kryptograficzną. Co powinienem zrobić?
 25. Zapomniałem hasła do logowania, co powinienem zrobić?
 26. Nie pamiętam kodu PIN do nośnika USB lub karty kryptograficznej, co powinienem zrobić?
 27. Moje hasło (lub kod PIN) zostało podejrzane przez osobę nieupoważnioną. Co powinienem zrobić?
 28. Czy klucz prywatny musi być widoczny dla systemu przez cały czas trwania sesji BiznesPl@net?
 29. Po jakim czasie bezczynności system wyloguje mnie automatycznie?

Ustawienia

 1. Jak mogę zmienić wersje językową w systemie?
 2. Czy mogę zmienić sposób prezentacji transakcji (najnowsze transakcje na dole/na górze listy)?
 3. Czy mogę zmienić obrazek wyświetlany w prawym górnym rogu ekranu?

Kwestie techniczne

 1. Próbuję się zalogować za pomocą podpisu elektronicznego, ale pojawia się komunikat o nieudanej próbie instalacji komponentu. Co może być przyczyną?
 2. Czy komponent do podpisu elektronicznego jest jeden dla wszystkich przeglądarek?
 3. Jak mam prawidłowo skonfigurować przeglądarkę do obsługi komponentów?

Przelewy

1. Jak często jest aktualizowana jest baza danych BiznesPl@net?
W ciągu dnia (do godziny 20:00) system BiznesPl@net jest połączony z głównym systemem księgowym banku w trybie on-line. Oznacza to, że wszystkie dyspozycje składane poprzez BiznesPl@net są realizowane na bieżąco (w przypadku przelewów do innych banków z zachowaniem godzin sesji ELIXIR). Analogicznie wszystkie zmiany na rachunku (zmiany salda, księgowania transakcji, blokady środków na transakcje kartami płatniczymi) są od razu widoczne w systemie BiznesPl@net.

2. W jakich godzinach realizowane są zlecenia przelewów składane za pośrednictwem systemu BiznesPl@net?
Przelewy wewnętrzne (pomiędzy rachunkami prowadzonymi przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A.) złożone za pośrednictwem systemu BiznesPl@net są realizowane na bieżąco (jeżeli zostały złożone przed godziną 20:00) lub z datą najbliższego dnia roboczego (jeżeli zostały złożone po godzinie 20:00, w sobotę, niedzielę lub inny dzień świąteczny).

Przelewy wychodzące krajowe (nie dotyczy przelewów do ZUS) złożone za pośrednictwem systemu BiznesPl@net są realizowane w dni robocze (oprócz sobót), zgodnie z godzinami sesji systemu rozliczeniowego ELIXIR.

 • Zlecenia złożone w dniu roboczym do godziny 14:15 są realizowane w tym samym dniu:
  • złożone przed godziną 8:00 są wysyłane I sesją systemu ELIXIR
  • złożone pomiędzy 8:00 a 11:45 są wysyłane II sesja sytemu ELIXIR
  • złożone pomiędzy 11:45 a 14:15 są wysyłane III sesją ELIXIR.
 • Zlecenia złożone pomiędzy godziną 14:15 a 20:00 są księgowane na rachunku Zleceniodawcy w dniu bieżącym i realizowane w następnym dniu roboczym (oprócz sobót) pierwszą sesją ELIXIR.
 • Zlecenia złożone po godzinie 20:00, bądź złożone w soboty, niedziele oraz inne dni świąteczne są księgowane i realizowane z datą następnego dnia roboczego, pierwszą sesją ELIXIR.

Przelewy na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych złożone do godziny 20:00 są księgowane na rachunku Zleceniodawcy i realizowane w tym samym dniu.
Przelewy złożone po godzinie 20:00, bądź złożone w soboty, niedziele oraz inne dni świąteczne są księgowane i realizowane z datą następnego dnia roboczego.

Przelewy zagraniczne
W przypadku przelewów zagranicznych nie obowiązują określone godziny sesji (jak w przypadku ELIXIR). Przelewy księgowane są na bieżąco, do godziny 15:00.

Przewalutowania (tj. zlecenia złożone przez formatkę Przewalutowanie) złożone w systemie BiznesPl@net w dni robocze do godziny 16:00 są realizowane w tym samym dniu. Przewalutowania złożone po godzinie 16:00 oraz złożone w soboty, niedziele i inne dni świąteczne są realizowane z datą następnego dnia roboczego.

3. W jakich godzinach należy wysłać przelew, aby mieć pewność, że operacja zostanie wykonana w dniu bieżącym?
Przelewy krajowe
Wszystkie przelewy krajowe składane za pośrednictwem systemu BiznesPl@net przed godziną 20:00 są przekazywane do głównego systemu księgowego banku w trybie on-line. W przypadku przelewów wewnętrznych (na rachunki w Banku BGŻ BNP Paribas S.A.) realizacja dyspozycji przelewu następuje na bieżąco. Przelewy wychodzące (złożone na rachunki w innych bankach krajowych - nie dotyczy przelewów do ZUS) są realizowane w kilku sesjach systemu rozliczeniowego ELIXIR o ustalonych godzinach.
Aby przelew wychodzący do innego banku mógł zostać wysłany przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. w dniu bieżącym, należy złożyć dyspozycję do godziny 14:15. Przelewy wychodzące złożone pomiędzy 14:15 a 20:00 będą zaksięgowane na rachunku Klienta z datą dnia bieżącego, lecz wysłane zostaną w następnym dniu roboczym. Wszystkie przelewy złożone po godzinie 20:00, a także w soboty, niedziele i inne dni świąteczne, zostaną zaksięgowane i wysłane z datą najbliższego dnia roboczego.

Przelewy zagraniczne
W przypadku przelewów zagranicznych nie obowiązują określone godziny sesji (jak w przypadku ELIXIR). Przelewy księgowane są na bieżąco, do godziny 15:00.

4. W jakich godzinach Bank BGŻ BNP Paribas S.A. księguje przelewy przychodzące?
Przelewy przychodzące wewnętrzne
(pomiędzy rachunkami prowadzonymi przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A.) księgowane są na bieżąco (jeżeli zostały złożone przed godziną 20:00) lub z datą najbliższego dnia roboczego (jeżeli zostały złożone po godzinie 20:00, w sobotę, niedzielę lub inny dzień świąteczny).

Przelewy przychodzące zewnętrzne (krajowe) księgowane są zgodnie z ustalonymi godzinami sesji systemu rozliczeniowego ELIXIR.
I sesja - w godzinach od 11:00 do 12:00
II sesja - w godzinach od 14:30 do 15:00
III sesja - po 17:00

Przelewy przychodzące zewnętrzne (zagraniczne)
W przypadku przelewów zagranicznych nie obowiązują określone godziny sesji (jak w przypadku ELIXIR). Przychodzące przelewy zagraniczne księgowane są na bieżąco, do godziny 18:00. Przelewy, które wpłyną do banku po godzinie 18:00 księgowane są na rachunku odbiorcy następnego dnia roboczego.

5. Złożona przeze mnie dyspozycja w systemie BiznesPl@net nie została zrealizowana. Jak mam sprawdzić dlaczego?
O odrzuceniu dyspozycji system informuje za pośrednictwem wewnętrznej korespondencji. W treści wiadomości podane są szczegóły dyspozycji, która została odrzucona, jak również przyczyna odrzucenia. Aby sprawdzić wiadomość należy po zalogowaniu do systemu przejść do zakładki "Inne" a następnie "Korespondencja z bankiem". O pojawieniu się nowej wiadomości Użytkownik jest informowany za pomocą symbolu koperty pojawiającej się w lewym, górnym rogu ekranu.
Odrzucone zlecenia można również przeglądać przy pomocy funkcji "Przegląd > Odrzucone", która jest dostępna w zakładce "Przelewy".

6. Jak wygenerować potwierdzenie dokonanego przelewu?
Potwierdzenie należy wygenerować z poziomu historii rachunku lub wyciągu. Po wejściu na historię rachunku (lub wyciąg bankowy) należy odnaleźć przelew wysłany, dla którego ma zostać wygenerowane potwierdzenie. Dane dyspozycji, dla których możliwe jest wygenerowanie potwierdzenia są podkreślone. Po kliknięciu w dane automatycznie generuje się potwierdzenie realizacji przelewu. Potwierdzenie można wydrukować lub zapisać jako plik PDF.
Uwaga: do przeglądania plików w formacie PDF niezbędny jest program Adobe Reader, który można bezpłatnie pobrać ze strony internetowej producenta www.adobe.com.

7. Czy na potwierdzeniu wygenerowanym z systemu BiznesPl@net potrzebna jest dodatkowo pieczątka banku?
Nie. Potwierdzenie w systemie BiznesPl@net jest sporządzane na podstawie art. 7 Prawa Bankowego. Stanowi zatem dokument elektroniczny, który nie wymaga podpisu ani stempla.

8. Czym różnią się od siebie wyciąg bankowy i historia rachunku?
Wyciąg bankowy zawiera wykaz wszystkich operacji na rachunku Klienta wykonanych w ciągu danego (jednego) dnia. Historia rachunku może natomiast obejmować dowolny okres czasu, określony przez daty wprowadzone w pola "Od dnia" i "Do dnia". W opcji historia rachunku można również korzystać z filtrowania transakcji (z filtrów predefiniowanych lub własnych).

9. Złożyłem przelew (zlecenie stałe) z datą realizacji przypadającą na dzień świąteczny - kiedy dyspozycja zostanie zrealizowana?
Płatności w ramach zleceń stałych oraz przelewy przeznaczone do realizacji we wskazanym dniu w przyszłości, dla których data realizacji przypada na dzień świąteczny (w tym również sobotę) zostaną zrealizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po żądanym terminie.

Karty

1. Posiadam kartę. Na historii rachunku widzę rozliczoną transakcję dokonaną kartą, a w zestawieniu transakcji nie jest ona jeszcze widoczna. Dlaczego?
Termin pojawiania się informacji o transakcji wynika ze specyfiki rozliczeń kartowych oraz zależności pomiędzy systemem kartowym a systemem BiznesPl@net. Po zaksięgowaniu na historii rachunku, transakcja powinna się pojawić w zestawieniu transakcji po jednym dniu roboczym.

2. Dlaczego widzę w systemie kartę, którą niedawno zastrzegłem?
Karta jest prezentowana w systemie jeszcze przez miesiąc po jej zastrzeżeniu.

3. Dlaczego nie widzę w systemie pełnego numeru karty?
System nie prezentuje pełnego numeru karty ze względów bezpieczeństwa. Taka prezentacja uniemożliwia np. dokonanie transakcji przez osobę trzecią, która podejrzała numer karty oraz datę jej ważności. Pełny numer karty możesz zobaczyć korzystając z funkcji Dane karty.

4. Posiadam kartę Visa Electron od kilku lat. Dlaczego system podaje błędną datę aktywacji karty - 01.01.2000?
BNP Paribas Bank zmieniał system do obsługi kart. Jeśli w dacie aktywacji karty pojawia się 01.01.2000, oznacza to, że karta została przeniesiona z poprzedniego systemu kartowego. Po najbliższej aktywacji karty odnowionej system będzie prezentował właściwą datę.

Lokaty

1. Założyłem/ zerwałem lokatę. Dyspozycja została przyjęta do realizacji, jednakże lokata została założona/ zerwana z datą późniejszą, dlaczego?
Dyspozycje (otwarcia nowej lokaty, zerwania) składane po godzinie 20:00 lub w soboty, niedziele oraz inne dni świąteczne są księgowane i realizowane z datą następnego dnia roboczego.

2. Zmodyfikowałem lokatę na nieodnawialną. Dyspozycja została przyjęta do realizacji, jednakże lokata się odnowiła, dlaczego?
Dyspozycja modyfikowania lokaty złożona po godzinie 20:00 lub w soboty, niedziele oraz inne dni świąteczne jest realizowana z datą następnego dnia roboczego. Oznacza to, że modyfikacja lokaty na nieodnawialną była zlecona dopiero po jej odnowieniu i zostanie zrealizowana przy okazji następnego odnowiania tej lokaty.

3. Kiedy realizowana jest dyspozycja lokaty, w przypadku gdy ostatni dzień okresu trwania Lokaty Terminowej nie jest Dniem Roboczym?
W przypadku, gdy ostatni dzień okresu trwania Lokaty Terminowej nie jest Dniem Roboczym, okres trwania Lokaty Terminowej kończy się w najbliższym Dniu Roboczym następującym po tym dniu.

Wnioskowanie o system BiznesPl@net

1. W jaki sposób mogę złożyć wniosek o udostępnienie systemu BiznesPl@net?
W celu aktywowania systemu BiznesPl@net dla Twojej firmy, prosimy skontaktować się ze swoim Doradcą Klienta.

Logowanie i autoryzacja transakcji

1. Czym jest logowanie do systemu?
W celu rozpoczęcia korzystania z BiznesPl@net konieczne jest zalogowanie się do systemu. Proces ten określany jest jako uwierzytelnienie, gdyż wymaga udowodnienia, że do systemu loguje się właściwa osoba. System BiznesPl@net udostępnia dwie metody logowania. Pierwsza polega na wprowadzeniu loginu (nazwy użytkownika) i wybranych znaków z hasła. Takie hasło nazywamy maskowanym, gdyż maskuje niektóre znaki nie żądając ich wpisywania. W kolejnym kroku, system wymusi zautoryzowanie operacji logowania przy pomocy kodu SMS, wygenerowanego na wskazany numer telefonu. Jest to jeden z mechanizmów bezpieczeństwa. Druga metoda polega na podaniu loginu i dokonaniu podpisu elektronicznego generowanego przy pomocy nośnika kryptograficznego USB lub karty kryptograficznej.

2. Czym jest autoryzacja transakcji?
W chwili, gdy w systemie ma zostać wykonana jakaś operacja (np. przelew), system poprosi o potwierdzenie tej operacji, tak zwaną autoryzację transakcji. Stanowi to dodatkowe zabezpieczenie przed wykonaniem operacji przez nieuprawnione osoby. Autoryzację można porównać na przykład do złożenia w oddziale podpisu pod dyspozycją wykonania przelewu. Metoda autoryzacji zależy od wybranej metody logowania. Jeżeli logujesz się do systemu hasłem maskowanym, transakcje autoryzujesz kodem SMS. Jeżeli logujesz się do systemu podpisem elektronicznym, transakcje autoryzujesz również podpisem elektronicznym, który jest generowany przy pomocy nośnika kryptograficznego USB lub karty kryptograficznej.

3. Jakie metody logowania są dostępne w BiznesPl@net?
System BiznesPl@net oferuje dwie metody logowania do systemu:

 • Logowanie z wykorzystaniem hasła maskowanego oraz kodów SMS - wówczas transakcje są autoryzowane kodem SMS.
 • Logowanie z wykorzystaniem podpisu elektronicznego - wówczas transakcje są autoryzowane również podpisem elektronicznym (generowanym przy pomocy nośnika kryptograficznego USB lub karty kryptograficznej).

4. Jakie metody autoryzacji transakcji są dostępne w BiznesPl@net?
System BiznesPl@net oferuje dwie metody autoryzacji transakcji:

 • Autoryzacja kodem SMS, jeżeli logujesz się hasłem maskowanym oraz kodem SMS.
 • Autoryzacja podpisem elektronicznym (generowanym przy pomocy nośnika kryptograficznego USB lub karty kryptograficznej), jeżeli logujesz się podpisem elektronicznym.

5. Na czym polega logowanie z wykorzystaniem hasła maskowanego oraz kodów SMS?
Podczas logowania system żąda podania nazwy użytkownika (loginu), a następnie podania wybranych znaków z hasła. Na kolejnym ekranie system wymusi zautoryzowanie operacji przy pomocy kodu SMS. Podczas kolejnego logowania system zażąda innego zestawu znaków, co ma zabezpieczać przed podejrzeniem Twojego hasła lub przechwyceniem przez programy szpiegujące. W przypadku logowania hasłem maskowanym, transakcje autoryzowane są kodami SMS.

6. Podczas logowania otrzymałem kod SMS?
W przypadku wykorzystywania metody logowania opartej na haśle maskowanym, po poprawnym wpisaniu wybranych znaków z hasła, wymagane jest zautoryzowanie operacji poprzez wpisanie kodu SMS. Kod ten zostanie wygenerowany na zdefiniowany numer telefonu komórkowego, po poprawnym wpisaniu wybranych znaków z hasła.

7. Na czym polega logowanie z wykorzystaniem podpisu elektronicznego?
Podczas logowania system żąda podania nazwy użytkownika (loginu), a następnie podania kodu PIN do nośnika kryptograficznego USB lub karty kryptograficznej, na której przechowywany jest klucz prywatny służący do wykonania podpisu elektronicznego. Musisz posiadać również sam nośnik USB lub kartę na której zapisany jest klucz. W przypadku logowania podpisem elektronicznym, transakcje autoryzowane są również podpisem elektronicznym.

8. Na czym polega autoryzacja kodem SMS?
Podczas autoryzacji, system wygeneruje kod, który zostanie Ci dostarczony na zdefiniowany numer telefonu komórkowego. Do każdej transakcji zlecanej w systemie Pl@net (wymagającej podpisu) zostanie wygenerowany oddzielny, jednorazowy kod SMS. Na ekranie zatwierdzenia, system wyświetli pole, w które należy wpisać ten sam otrzymany kod.

9. Na czym polega autoryzacja podpisem elektronicznym?
Podczas autoryzacji system żąda podania kodu PIN do nośnika kryptograficznego USB lub karty kryptograficznej, na której przechowywany jest klucz prywatny służący do wykonania podpisu elektronicznego. Musisz również posiadać sam nośnik USB lub kartę na której zapisany jest klucz.

10. Którą z metod logowania powinienem wybrać?
Decydując się na którąś z metod logowania, należy pamiętać, iż wpływa ona na metodę autoryzacji transakcji. Jeżeli wybierzesz logowanie hasłem maskowanym oraz kodami SMS, transakcje będziesz autoryzował kodami SMS. W przypadku logowania podpisem elektronicznym, transakcje będziesz autoryzował również podpisem elektronicznym.
Obie metody logowania i autoryzacji transakcji są równorzędne, a ich wybór zależy od preferencji użytkownika. Hasło maskowane i kody SMS są polecane osobom, które logują się do bankowości internetowej z wielu różnych komputerów. Należy jednak pamiętać, iż bank ostrzega przed logowaniem się do systemu z komputerów niezaufanych (np. w kafejkach internetowych). Hasło maskowane i kody SMS nie wymagają żadnych dodatkowych urządzeń (poza telefonem komórkowym), ani instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerze. Natomiast podpis elektroniczny wymaga posiadania nośnika kryptograficznego USB lub karty kryptograficznej oraz instalacji odpowiedniego oprogramowania do obsługi urządzeń kryptograficznych oraz komponentu do generowania podpisów. Do instalacji tego oprogramowania wymagane jest posiadanie praw administratora na danym komputerze. Jeżeli posiadasz te uprawnienia lub masz możliwość uzyskania ich na czas pierwszego logowania możesz wybrać tę metodę logowania i autoryzacji transakcji.

11. Czy mogę zmienić metodę logowania bez zmiany metody autoryzacji transakcji?
Nie, system nie umożliwia takiej operacji. Metoda logowania jest ściśle powiązana z metodą autoryzacji transakcji. Jeżeli logujesz się hasłem maskowanym oraz kodami SMS, wówczas autoryzujesz transakcje kodami SMS. Jeżeli logujesz się podpisem elektronicznym, wówczas transakcje autoryzujesz również podpisem elektronicznym.

12. Jak mogę zmienić metodę logowania?
Aby zmienić metodę logowania i autoryzacji transakcji, w menu głównym wybierz zakładkę "Administracja i narzędzia", a następnie z menu bocznego wybierz funkcję "Zmiana metody logowania i autoryzacji transakcji".

13. Wybrałem metodę logowania i autoryzacji transakcji opartą na podpisie elektronicznym. Czy wystarczy mi jeden klucz prywatny?
Tak, możesz logować się do systemu i autoryzować transakcje tym samym kluczem prywatnym.

14. Czy mogę logować się do systemu używając innego klucza prywatnego niż w przypadku autoryzacji transakcji?
Tak, pod warunkiem, że obydwa klucze są aktywne.

15. Wygenerowałem kilka kluczy. Którym powinienem się logować, a którym autoryzować transakcje.
Możesz używać dowolnego aktywnego klucza pod warunkiem, iż pamiętasz kod PIN zabezpieczający nośnik USB lub kartę kryptograficzną na której przechowywane są klucze.

16. Podczas logowania i autoryzacji transakcji formatka do podpisu elektronicznego prezentuje domyślnie klucz, którego nie używam. Czy mogę wybrać inny klucz jako domyślny?
Tak. W tym celu wybierz "Ustawienia" z menu dostępnego na szarym pasku u góry ekranu i wybierz z listy rozwijanej odpowiedni klucz, który ma być podpowiadany jako domyślny.

17. Czym różni się ukrycie klucza od zablokowania klucza?
Ukrycie klucza jest funkcją porządkową. Jeśli masz kilka kluczy, niektóre możesz ukryć. Wówczas nie będą one prezentowane na liście rozwijalnej dostępnych kluczy w momencie logowania lub autoryzacji dyspozycji. Ukryty klucz możesz w każdej chwili ponownie odkryć.
Natomiast zablokowanie klucza jest operacją nieodwracalną. Klucz należy zablokować w przypadku jego zagubienia lub podejrzenia, iż dostał się w niepowołane ręce. Dyspozycję taką można wykonać samodzielne przez BiznesPl@net (korzystając z funkcji "Administracja i narzędzia" -> "Zarządzanie kluczami" lub za pośrednictwem HelpDesk BiznesPl@net (tel. 22 566 91 11).

18. Wykasowałem kod SMS. Jak mogę zautoryzować kolejną transakcję?
System generuje oddzielny kod SMS dla każdej operacji realizowanej w systemie. Jeżeli wykasowałeś wiadomość zawierającą ten kod, spróbuj raz jeszcze zdefiniować transakcję, którą chcesz wykonać. Zostanie wygenerowany nowy kod SMS, którym będziesz mógł zautoryzować zdefiniowaną transakcję.

19. Zgubiłem / skradziono mi telefon, na który przychodziły kody autoryzacyjne. Co powinienem zrobić?
Jeżeli zablokujesz telefon, a następnie uzyskasz duplikat karty SIM o tym samym numerze, nie musisz niczego robić. Jeżeli chcesz (lub musisz) korzystać z innego numeru telefonu lub zmienić metodę logowania na podpis elektroniczny, musisz udać się do wybranego oddziału banku w celu złożenia odpowiedniego wniosku o zmianę numeru telefonu do kodów SMS.

20. Do czego służy "klawiatura wirtualna"?
"Wirtualna klawiatura" pozwala na wpisanie hasła wybierając odpowiednie znaki na klawiaturze wyświetlanej na monitorze komputera. Pozwala ona uchronić się przed ewentualnymi programami szpiegowskimi, które mogą zczytywać znaki wpisywane na standardowej klawiaturze.

21. Gdzie powinienem zapisać generowany podczas pierwszego logowania klucz kryptograficzny?
Klucze służące do generowania podpisów elektronicznych, można przechowywać wyłącznie na urządzeniach kryptograficznych - nośniku USB lub karcie kryptograficznej.

22. Podczas logowania system wyświetla komunikat o braku karty lub nośnika USB. Co powinienem zrobić?
Upewnij się, że nośnik USB lub czytnik kart kryptograficznych jest podłączony do komputera, a karta jest włożona w prawidłowy sposób do czytnika. Upewnij się czy oprogramowanie Comarch SmartCard do obsługi urządzeń kryptograficznych jest poprawnie zainstalowane na komputerze, oraz czy zainstalowane są sterowniki do nośnika USB lub czytnika kart.

23. Nie pamiętam w którym miejscu na dysku zapisałem klucz prywatny. Jak mogę go odnaleźć?
Od kwietnia 2008 r. klucze prywatne w systemie BiznesPl@net nie mogą być przechowywane na dyskach komputera, a jedynie na urządzeniach kryptograficznych - nośnikach kryptograficznych USB lub kartach kryptograficznych.

24. Utraciłem nośnik kryptograficzny USB lub kartę kryptograficzną. Co powinienem zrobić?
Klucz (lub klucze), który był przechowywany na utraconym nośniku USB lub karcie powinieneś zablokować - w tym celu skontaktuj się z Centrum Telefonicznym BNP Paribas Bank, pod numerem 801 367 847 lub 22 566 9300. Następnie, udaj się do swojego oddziału banku aby odebrać nowy nośnik USB lub kartę oraz tzw. pakiet startowy niezbędny do ponownego zalogowania.

25. Zapomniałem hasła do logowania, co powinienem zrobić?
Udaj się do swojego oddziału banku i odbierz pakiet startowy niezbędny do ponownego zalogowania.

26. Nie pamiętam kodu PIN do nośnika USB lub karty kryptograficznej, co powinienem zrobić?
Jeżeli pamiętasz, lub masz zapisany kod PUK (kod odblokowujący), użyj go aby odblokować nośnik lub kartę i zdefiniować nowy PIN.
Jeżeli nie znasz również kodu PUK, aby nadal korzystać z urządzenia kryptograficznego, musisz ponownie go zainicjalizować (tj. zdefiniować nowe kody PIN oraz PUK). Uruchom aplikację Comarch SmartCard Toolbox (znajdziesz ją w Menu Start). Zaznacz kartę lub nośnik, który chcesz zainicjalizować, a następnie z menu "Karta/Nośnik USB" wybierz opcję "Inicjalizuj kartę/nośnik USB". Podczas inicjalizacji urządzenia kryptograficznego, wszystkie zapisane na nim klucze zostają jednak utracone - będziesz więc musiał udać się do wybranego oddziału banku, aby odebrać tzw. pakiet startowy niezbędny do ponownego zalogowania i wygenerowania nowych kluczy.

27. Moje hasło (lub kod PIN) zostało podejrzane przez osobę nieupoważnioną. Co powinienem zrobić?
Jeżeli jest to hasło maskowane, zmień je. W tym celu zaloguj się do systemu, wybierz zakładkę "Administracja i narzędzia", a następnie "Zmiana hasła" z menu bocznego.
Jeżeli jest to kod PIN do nośnika kryptograficznego USB lub karty kryptograficznej, zmień ten kod korzystając z opcji "Zmiana PIN'u" - w tym celu użyj funkcji "Zarządzanie kartą kryptograficzną / nośnikiem USB" z menu "Administracja i narzędzia" lub programu Comarch SmartCard Toolbox, który znajdziesz w menu Start.

28. Czy klucz prywatny musi być widoczny dla systemu przez cały czas trwania sesji BiznesPl@net?
Nie, system BiznesPl@net potrzebuje klucza prywatnego tylko w momencie logowania do systemu oraz podpisywania wykonywanych transakcji. Możesz odłączyć nośnik USB lub kartę kryptograficzną po zalogowaniu do systemu BiznesPl@net. Jeśli w trakcie trwania tej samej sesji będziesz chciał podpisać dyspozycję, wystarczy ponownie podłączyć nośnik USB lub kartę.

29. Po jakim czasie bezczynności system wyloguje mnie automatycznie?
Zostaniesz automatycznie wylogowany z systemu po 15 minutach bezczynności.

Ustawienia

1. Jak mogę zmienić wersje językową w systemie?
Zmiany wersji językowej można dokonać klikając link odpowiednio "Polski" lub "English" dostępne w menu na szarym pasku u góry ekranu.

2. Czy mogę zmienić sposób prezentacji transakcji (najnowsze transakcje na dole/na górze listy)?
Tak. Kliknij na link "Ustawienia" dostępny w menu na szarym pasku u góry ekranu i wybierz odpowiadającą Ci metodę sortowania transakcji. Następnie zatwierdź zmianę, klikając na przycisk "Zapisz ustawienia".

3. Czy mogę zmienić obrazek wyświetlany w prawym górnym rogu ekranu?
Tak. Kliknij na link "Ustawienia" dostępny w menu na szarym pasku u góry ekranu i wybierz odpowiedni obrazek. Następnie zatwierdź zmianę, klikając na przycisk "Zapisz ustawienia".

Kwestie techniczne

1. Próbuję się zalogować za pomocą podpisu elektronicznego, ale pojawia się komunikat o nieudanej próbie instalacji komponentu. Co może być przyczyną?
Jeżeli korzystasz z przeglądarki Microsoft Internet Explorer, sprawdź czy posiadasz uprawnienia administracyjne na danym komputerze. W przypadku korzystania z tej przeglądarki są one niezbędne do pierwszego logowania i instalacji komponentu.
Sprawdź czy Twoja przeglądarka jest odpowiednio skonfigurowana do współpracy z BiznesPl@net.

2. Czy komponent do podpisu elektronicznego jest jeden dla wszystkich przeglądarek?
Nie, rodzaj i nazwa komponentu zależy od rodzaju używanej przeglądarki internetowej.

 • Dla Internet Explorer jest to formant ActiveX (nazwa pliku to: SignActivXFortis.cab)
 • Dla Mozilla Firefox i Netscape (wersji dla Windows) jest to plugin przeglądarki (pliki NPSignPluginFortis.dll oraz npsignfortis.xpt).

W przeglądarce Opera (w systemie Windows), a także w systemach operacyjnych innych niż Windows (np. Linux czy MacOS), urządzenia kryptograficzne służące do generowania podpisów elektronicznych (nośniki kryptograficzne USB i karty kryptograficzne) nie są obsługiwane.

3. Jak mam prawidłowo skonfigurować przeglądarkę do obsługi komponentów?
a) Microsoft Internet Explorer - komponent ActiveXb) Mozilla Firefox - plugin xpi (Windows)

c) Netscape Browser - plugin xpi (Windows)

© 2015 Bank BGŻ BNP Paribas S.A. | Nota prawna