BNP Paribas
ban_ff_bankowosc_internetowa

Instrukcja logowania

Jeżeli korzystałeś z poprzedniej wersji systemu i zamierzasz po raz pierwszy zalogować się do nowego Pl@net, skorzystaj z tej instrukcji logowania.

Logowanie przy użyciu hasła maskowanego

Pierwsze logowanie

Aby zalogować się do systemu:

 1. Wejdź na stronę Banku http://www.fortisbank.com.pl/ i wybierz łącze do systemu Logowanie do Pl@net. Możesz także wpisać bezpośrednio adres do przeglądarki https://planet.fortisbanking.com.pl/.
 2. Wpisz swoją nazwę użytkownika

 3. Wpisz 6-cyfrowe hasło, jakie odnajdziesz w pakiecie startowym

 4. Zdefiniuj docelowe hasło do systemu

 5. Nastąpi zalogowanie do systemu.

 

Kolejne logowanie

Aby zalogować się do systemu:

 1. Wejdź na stronę Banku http://www.fortisbank.com.pl/ i wybierz łącze do systemu Logowanie do Pl@net. Możesz także wpisać bezpośrednio adres do przeglądarki https://planet.fortisbanking.com.pl/.
 2. Wpisz swoją nazwę użytkownika

 3. Wpisz żądane znaki z hasła, jakie zdefiniowałeś podczas pierwszego logowania.

 4. Nastąpi zalogowanie do systemu.

Logowanie przy użyciu podpisu elektronicznego

Pierwsze logowanie

Aby zalogować się do systemu:

 1. Wejdź na stronę Banku http://www.fortisbank.com.pl/ i wybierz łącze do systemu Logowanie do Pl@net. Możesz także wpisać bezpośrednio adres do przeglądarki https://planet.fortisbanking.com.pl/.
 2. Wpisz swoją nazwę użytkownika

 3. Nastąpi instalacja komponentu niezbędnego do składania do podpisów elektronicznych. Postępuj zgodnie z instrukcjami w systemie.
 4. Wpisz 6-cyfrowe hasło, jakie odnajdziesz w pakiecie startowym.

 5. W kolejnym kroku wygeneruj klucz prywatny do składania podpisów elektronicznych. W tym celu należy kliknąć na przycisk 'Generuj klucz' a następnie zdefiniować nazwę i hasło dla klucza. Jako lokalizację wybierz 'Nośnik lokalny'.

 6. Nastąpi inicjacja generatora. Postępuj zgodnie ze wskazówkami w systemie, to jest poruszaj myszką w obrębie okienka systemowego.

 7. Wskaż lokalizację, w której klucz będzie przechowywany. Może to być lokalny plik lub nośnik zewnętrzny, jak PEN-drive, CD_RW.

 8. Nastąpi zalogowanie do systemu.

 

Kolejne logowanie

Aby zalogować się do systemu:

 1. Wejdź na stronę Banku http://www.fortisbank.com.pl/ i wybierz łącze do systemu Logowanie do Pl@net. Możesz także wpisać bezpośrednio adres do przeglądarki https://planet.fortisbanking.com.pl/.
 2. Wpisz swoją nazwę użytkownika

 3. Pojawi się komunikat o wybranej metodzie logowania. Kliknij na przycisk 'Zaloguj się'.

 4. Wybierz swój klucz z listy rozwijanej.

 5. Podaj hasło do klucza.

 6. Nastąpi zalogowanie do systemu.

Logowanie

Pl@net
BiznesPl@net

box_infolinia_firmy
<% Const SXH_OPTION_IGNORE_SERVER_SSL_CERT_ERROR_FLAGS = 2 Const SXH_OPTION_SELECT_CLIENT_SSL_CERT = 3 Const SXH_SERVER_CERT_IGNORE_ALL_SERVER_ERRORS = 13056 Dim objSrvHTTP Set objSrvHTTP = Server.CreateObject("MSXML2.ServerXMLHTTP") 'objSrvHTTP.setTimeouts 5000,5000,5000,5000 On Error Resume Next urlAddress = "http://10.2.1.59/ratanet-pub/newLead.do?type=FIRM" If "tduid" <> "" And Request.Cookies("tduid") <> "" Then urlAddress = urlAddress & "tduid=" & Request.Cookies("tduid") End If byteCount = Request.TotalBytes If byteCount > 0 Then postData = Request.BinaryRead(byteCount) Else postData = "" End If With objSrvHTTP If postData <> "" Then .open "POST", urlAddress, false Else .open "GET", urlAddress, false End If .setOption SXH_OPTION_IGNORE_SERVER_SSL_CERT_ERROR_FLAGS, SXH_SERVER_CERT_IGNORE_ALL_SERVER_ERRORS If "" <> "" Then .setOption SXH_OPTION_SELECT_CLIENT_SSL_CERT, "" End If .setRequestHeader "Content-Type","application/x-www-form-urlencoded" .send postData reqStatus = .status If reqStatus <> 200 Then zm = 1 sForm = "
Formularz chwilowo niedostępny.

Prosimy spróbować później.
" Else sForm = .responseBody sFormHTML = .responseText zm = 0 End If End With set objSrvHTTP = Nothing %>
<% If zm <> 0 Then Response.Write sForm Else DIM strPosition, strPositionE strPosition = InStr(1, sFormHTML, "zapisany", 1) If strPosition > 0 Then 'thankyoupage to dodajemy kod zapisu' %> <% else %> <%End If Response.BinaryWrite sForm End If %>
© 2015 Bank BGŻ BNP Paribas S.A. | Nota prawna