BNP Paribas
ban_fo_be_pl

Metoda logowania i autoryzacji transakcji w systemie Pl@net

System Pl@net oferuje dwie równoważne metody logowania i autoryzacji:
  • Logowanie przy użyciu hasła maskowanego + autoryzacja kodami SMS
  • Logowanie i autoryzacja podpisem elektronicznym

Logowanie hasłem maskowanym + autoryzacja transakcji kodem SMS

Metoda oparta na hasłach maskowanych i kodach SMS to:

  • Mobilność - możesz logować się do systemu z dowolnego komputera
  • Wygoda - do realizacji transakcji wystarczy tylko posiadać przy sobie telefon komórkowy; akceptacja transakcji następuje po wpisaniu kodu otrzymanego SMSem.

Hasło maskowane umożliwia logowanie się do bankowości internetowej z wielu komputerów. Należy jednak pamiętać, iż Bank ostrzega przed logowaniem się do systemu z komputerów niezaufanych. Hasło maskowane nie wymaga instalacji żadnych dodatkowych komponentów na komputerze.

W celu zalogowania się do systemu należy podać nazwę użytkownika (login), a następnie wpisać żądane znaki z hasła.

UWAGA: System wymaga podania tylko niektórych znaków z hasła, resztę maskuje. Przy każdym kolejnym logowaniu inne znaki będą wymagane. Jeżeli zamaskowane są końcowe znaki z hasła, nie będą one widoczne, przez co hasło może wydawać się krótsze.W celu zautoryzowania transakcji, system zażąda wpisania kodu, jaki zostanie przesłany na zdefiniowany wcześniej nr telefonu komórkowego w formie wiadomości SMS. Dla każdej dyspozycji generowany jest oddzielny kod. Każdy SMS z kodem będzie dodatkowo zawierał parametry autoryzowanej operacji (założenie lokaty, wysłanie wniosku, podpisanie przelewu, itp.).

Logowanie i autoryzacja podpisem elektronicznym

Metoda oparta na podpisie elektronicznym to:

  • Bezpieczeństwo - dzięki wykorzystaniu kryptografii
  • Prostota użycia - do realizacji podpisu elektronicznego wystarczy podać PIN do nośnika, na którym przechowywany jest klucz do podpisu.

W celu zalogowania się do systemu należy podać nazwę użytkownika (login), a następnie podać PIN do nośnika kryptograficznego, na którym przechowywany jest klucz do podpisu ( nośnika kryptograficznego USB lub karty procesorowej). 

Autoryzacja transakcji bazuje na analogicznym mechanizmie.

Jak zmienić metodę logowania i autoryzacji na hasło maskowane?

1. Zaloguj się do systemu.
Wybierz Mój Profil, a następnie kafelek Zarządzanie Pl@net.

2. Postępuj zgodnie ze wskazówkami na ekranie.

Nowa metoda będzie obowiązywała od kolejnego logowania do systemu.

ISO 27001 © 2014 BNP Paribas Bank Polska SA | Nota prawna