• 1. Konkurs Jubileuszowy na najlepszą pracę magisterską i licencjacką

  Zgłoszenia prac obronionych w 2018 i 2019 roku

  2. Terminy

  Przyjmowanie zgłoszeń: 20.05.2019-20.09.2019
  Rozstrzygnięcie do dnia: 15.10.2019

  3. Nagrody

  I miejsce – 5.000 zł
  II miejsce – 3.000 zł
  III miejsce – 2.000 zł

  4. Tematyka

  Problematyka związana z szeroko rozumianym postępem, innowacyjnością i rozwojem agrobiznesu, tj.
  - rozwój gospodarstw rolnych,
  - rozwój terenów wiejskich
  - działania przynoszące wartość dodaną dla społeczeństwa wiejskiego, środowiska naturalnego, gospodarstw rolnych, obszarów wiejskich,
  - rozwiązania przynoszące wartość dodaną dla przemysłu rolno-spożywczego

  5. Zgłoszenie

  Zgłoszenia proszę wysyłać na skrzynkę : KontaktAgro@bnpparibas.pl, w tytule wiadomości: Imię i Nazwisko zgłaszającego z dopiskiem „Konkurs Jubileuszowy”

  a. podpisany formularz zgłoszeniowy - załącznik nr 1 Regulaminu,
  b. praca magisterska w pliku PDF,
  c. kopia dyplomu lub innego dokumentu potwierdzającego obronę pracy, poświadczone za zgodność z oryginałem.

  W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt pod nr (+48 22 5621781) lub na adres e-mail: KontaktAgro@bnpparibas.pl