• Informujemy, że Jubileuszowy konkurs na najlepszą pracę magisterską i licencjacką został rozstrzygnięty.

  Laureatami konkursu zostali:

  miejsce (nagroda w wysokości 5 tys. zł) - Łukasz Czech, który na przykładzie własnej działalności pokazał, jak nowoczesne technologie Informacyjne i Komunikacyjne integrują rynek rolno-spożywczy nie tylko wewnętrznie, ale też z firmami i instytucjami z innych branż.

  Tytuł pracy „Technologie Informacyjne i Komunikacyjne (ICT) w polskim rolnictwie – warunki i możliwości ich wykorzystania”, Szkoła Główna Handlowa, Instytut Rynków i Konkurencji, promotor dr hab. Roman Sobiecki, prof. SGH.

  Łukasz Czech - liczba zdobytych punktów (na 100) - 99

  miejsce (nagroda w wysokości 3 tys. zł) - Agnieszka Emilia Sienkiewicz, której badania usuwania związków kadmu z ekstrakcyjnego kwasu fosforowego, dają realną metodę na polepszenie jakości gleb, a w jej wyniku żywności na nich wyprodukowanej.

  Tytuł pracy „Badania usuwania związków kadmu z ekstrakcyjnego kwasu fosforowego metodą współstrącania”, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, promotor prof. dr hab. inż. Barbara Grzmil.

  Agnieszka Emilia Sienkiewicz - liczba zdobytych punktów (na 100) - 95

  miejsce (nagroda w wysokości 2 tys. zł) - Maciej Olejniczak za zaprojektowanie i opis wagi pasiecznej, która w innowacyjny sposób wesprze pracę pszczelarzy.

  Tytuł pracy „Waga pasieczna”, Politechnika Poznańska, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, promotor dr inż. Maciej Berdychowski.

  Maciej Olejniczak - liczba zdobytych punktów (na 100) - 80

  Do konkursu zostały zgłoszone 34 prace, w tym:
  - 21 prac magisterskich,
  - 8 licencjackich,
  - 5 inżynierskich.

  Najwięcej prac zostało zgłoszonych z uczelni:
  - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
  - Uniwersytet Warmińsko–Mazurski w Olsztynie,
  - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego.

  Gratulujemy Laureatom!