• Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie na najlepszą pracę magisterską, licencjacką lub inżynierską na temat nowoczesnego rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego.

  1. Druga edycja Konkursu na najlepszą pracę magisterską, licencjacką lub inżynierską o tematyce agro

  Zgłoszenia prac obronionych w 2019 i 2020 r.

  2. Terminy

  Przyjmowanie zgłoszeń trwa w terminie: 8 czerwca - 31 października 2020 r.
  Rozstrzygnięcie do dnia: 30 listopada 2020 r.

  3. Nagrody

  I miejsce – 3.000 zł
  II miejsce – 2.000 zł
  III miejsce – 1.000 zł
  nagroda specjalna w zakresie rolnictwa i żywności ekologicznej - 2.000 zł

  4. Tematyka

  Problematyka związana z szeroko rozumianym postępem, innowacyjnością i rozwojem agrobiznesu, tj.
  - rozwój gospodarstw rolnych,
  - rozwój terenów wiejskich,
  - działania przynoszące wartość dodaną dla społeczeństwa wiejskiego, środowiska naturalnego, gospodarstw rolnych, obszarów wiejskich,
  - rozwiązania przynoszące wartość dodaną dla przemysłu rolno-spożywczego,
  - rolnictwo i żywność ekologiczna.

  5. Zgłoszenie

  Zgłoszenia proszę wysyłać na skrzynkę: KontaktAgro@bnpparibas.pl, w tytule wiadomości: Imię i Nazwisko zgłaszającego z dopiskiem „Konkurs Agroabsolwent”:

  a. podpisany Formularz Zgłoszeniowy - załącznik nr 1 Regulaminu,
  b. praca magisterska w pliku .PDF,
  c. kopia dyplomu lub innego dokumentu potwierdzającego obronę pracy.

  W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt pod nr (+48 22 5621781/+ 48 22 5621784) lub na adres e-mail: KontaktAgro@bnpparibas.pl