• KONKURS na najlepszą pracę dyplomową AGRO

  Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie na najlepszą pracę dyplomową o tematyce agro

  1. Trzecia edycja Konkursu

  Prace obronione w 2020 i 2021 r.

  2. Terminy

  Przyjmowanie zgłoszeń trwa: od 1 czerwca do 31 października 2021 r.
  Rozstrzygnięcie do dnia: 10 grudnia 2021 r.

  3. Nagrody

  Nagrody pieniężne

  I stopnia 3 000 zł oraz publikacja autorskiego artykułu nt. pracy dyplomowej na łamach wydawnictwa partnera medialnego.
  II stopnia 2 000 zł oraz publikacja autorskiego artykułu nt. pracy dyplomowej na łamach wydawnictwa partnera medialnego.
  III stopnia 1 000 zł oraz publikacja autorskiego artykułu nt. pracy dyplomowej na łamach wydawnictwa partnera medialnego.

  Nagrody specjalne

  Staż w firmie Grupa Żywiec za szczególną wartość pracy dla zrównoważenia innowacyjnej produkcji żywności.

  Zwiedzanie fabryki i gospodarstwa rolnego Farm Frites Poland S.A. „rolnictwo zrównoważone w praktyce” - za szczególną wartość pracy dla zrównoważenia innowacyjnej produkcji rolnej.

  Staż w firmie ProCam Polska Sp. z o.o. za szczególną wartość pracy dla zrównoważenia innowacyjnej produkcji rolnej.

  Bon zakupowy o wartości 500 zł ufundowany przez Spiżarnia Rydzyńska Sp. z o.o. (do wykorzystania na stronie https://spizarniarydzynska.pl), w zakresie rolnictwa i żywności ekologicznej.

  Staż w firmie Bio Planet S.A. w zakresie rolnictwa i żywności ekologicznej, dodatkowo dla 3 laureatów zestawy produktów Bio Planet o wartości 200 zł każdy.

  Wszyscy laureaci otrzymają również nagrodę specjalną Partnerów medialnych w postaci:

  książki i rocznej prenumeraty wybranego magazynu wydawnictwa Plantpress

  oraz rocznej prenumeraty BioKuriera.

  Dla zainteresowanych – możliwość odbycia stażu w Polskim Wydawnictwie Rolniczym.

  4. Tematyka

  Do Konkursu mogą być zgłaszane prace, w których została poruszona problematyka związana z rozwojem agrobiznesu, tj. z postępem, innowacyjnością i zrównoważonym rozwojem gospodarstw rolnych, rozwojem obszarów wiejskich, ekologią oraz innymi działaniami przynoszącymi wartość dodaną dla społeczeństwa wiejskiego, zdrowia, środowiska naturalnego, gospodarstw rolnych, obszarów wiejskich, przemysłu rolno-spożywczego oraz zrównoważenia produkcji żywności.

  5. Zgłoszenie

  Kompletne Zgłoszenia prosimy wysyłać na skrzynkę: KontaktAgro@bnpparibas.pl, wpisując w tytule wiadomości: Imię i Nazwisko zgłaszającego z dopiskiem „Konkurs Agroabsolwent”.

  Na komplet dokumentów składają się:

  a. podpisany Formularz Zgłoszeniowy - załącznik nr 1 Regulaminu (zdjęcie lub skan),
  b. informacje o zgłaszanej pracy - załącznik nr 2 Regulaminu,
  c. praca dyplomowa w pliku PDF,
  d. kopia dyplomu lub innego dokumentu potwierdzającego obronę pracy.

  W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o kontakt pod nr (+48 667 851 358) lub na adres e-mail: KontaktAgro@bnpparibas.pl

  Organizator:
  Partnerzy:
  Partnerzy Medialni: