ŚWIAT
POTRZEBUJE
AGROABSOLWENTÓW

BNP - cele zrównowazonego rozwoju

Po raz piąty rozstrzygnęliśmy Konkurs na najlepszą pracę dyplomową na temat nowoczesnego rolnictwa, zrównoważenia produkcji żywności i przemysłu rolno-spożywczego.

Celem Konkursu jest promowanie tematyki związanej z postępem, innowacyjnością i zrównoważonym rozwojem gospodarstw rolnych, przemysłu rolno-spożywczego i obszarów wiejskich. Prace nadesłane w tym roku w bardzo interesujący sposób opisywały te właśnie aspekty sektora Food&Agro.

1. Laureaci

I nagroda + oferta stażu w firmie Timac Agro

Adrianna Kubiak - „Opracowanie innowacyjnego biopreparatu na bazie Trichoderma sp. wspomagającego ochronę i uprawę roślin”
- uczelnia: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

II nagroda

Rebeka Pajura - „Wykorzystanie odcieków z beztlenowej przeróbki osadów ściekowych do wytwarzania produktów nawozowych”
- uczelnia: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

III nagroda ex aequo + nagroda specjalna Farm Frites - zwiedzanie fabryki i gospodarstwa rolnego

Wiktoria Wolska - „Długoterminowy wpływ różnych systemów uprawy roli i międzyplonów na aktywność mikrobiologiczną gleby”
- uczelnia: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

III nagroda ex aequo

Julia Smoręda - „Przeciwdziałanie marnowaniu żywności – aspekty prawne”
- uczelnia: Uniwersytet Warszawski

Nagroda specjalna Timac Agro – oferta stażu

Łukasz Adrych - „Analiza sposobu uprawy roli w agrotechnice jęczmienia jarego we własnym gospodarstwie rolnym”
- uczelnia: Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Nagroda specjalna PROCAM – oferta stażu

Bartosz Bogulas - „Zastosowanie Modelu Markowa i Modelu GARCH w prognozowaniu zmienności cen zbóż w Polsce w latach 2023-2025”
- uczelnia: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Publikacje artykułów u Partnerów Medialnych
Laureaci 3 nagród głównych

Agata Daraż - „Współczesny biznes a globalny kryzys klimatyczny”
- uczelnia: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Bartosz Bogulas - „Zastosowanie Modelu Markowa i Modelu GARCH w prognozowaniu zmienności cen zbóż w Polsce w latach 2023-2025”
- uczelnia: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Dla laureatów nagród głównych przewidziane są dodatkowo:
- publikacja autorskiego artykułu nt. pracy dyplomowej u Partnerów Medialnych
- nagrody rzeczowe od Partnerów Konkursu

2. Statystyki konkursu

Liczba prac wg rodzaju:

  • Magisterska 27
  • Inżynierska 15
  • Licencjacka 4

Najwięcej prac powstało na Uczelniach:

  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - 8
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oraz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu - 6
  • Politechnika Bydgoska - 4

Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy studentów do udziału w przyszłorocznej edycji Konkursu.

Organizator:
Dziękujemy
Partnerom:
Partnerom Medialnym: