Doceniamy prace Agroabsolwentów

konkurs
na najlepszą pracę dyplomową AGRO

Zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie na najlepszą pracę dyplomową o tematyce agro.

Zgłoś swoją pracę magisterską, inżynierską lub licencjacką na temat nowoczesnego rolnictwa, zrównoważenia produkcji żywności i przemysłu rolno-spożywczego. Problematyka prac musi być związana z szeroko rozumianym postępem, innowacyjnością i rozwojem agrobiznesu.

Staż w firmach

Obrona pracy odbyła się w 2023 lub 2024 r.

Zwiedzanie fabryki

Termin zgłoszenia od 3 czerwca do 31 października 2024 r.
Rozstrzygnięcie do 2 grudnia 2024 r.

Publikacja artykułu

Nagrody I stopnia 3000 zł | II stopnia 2000 zł | III stopnia 1000 zł

Laureaci nagród finansowych będą mieli możliwość publikacji autorskiego artykułu nt. pracy dyplomowej u partnerów medialnych.
Staż w firmach

Staże w firmach: ProCam Polska Sp. z o.o., Timac Agro Polska Sp. z o.o., OSI Food Solutions Poland Sp. z o.o.

Zwiedzanie fabryki

Zwiedzanie fabryki i gospodarstwa rolnego Farm Frites Poland S.A.

Publikacja autorskiego artykułu nt. pracy dyplomowej przez Laureatów nagród I, II i III stopnia oraz nagrody rzeczowe w postaci książek oraz rocznych prenumerat magazynów Wydawnictw APRA oraz PWR.

Organizator:
Partnerzy:

Partnerzy Medialni: