Menu
Zaloguj
 
 


Aplikacja Notowania 3

Aplikacja NOL3 oferuje:

 • podgląd ofert kupna/sprzedaży dla instrumentów notowanych na GPW
 • możliwość natychmiastowego przekazania na rynek zlecenia rejestrowanego bezpośrednio z tabeli notowań
 • szczegółowy podgląd parametrów wybranego papieru
 • możliwość przeglądania tabeli wszystkich transakcji na wybranym instrumencie
 • narzędzia do analizy technicznej
 • podgląd statystyki dla wybranego papieru
 • możliwość zdefiniowania alarmów dotyczących zdarzeń na papierach 
 • dostęp do serwisu informacyjnego Polskiej Agencji Prasowej
 • wiele innych narzędzi pomocnych podczas inwestycji giełdowych

Aplikacja Notowania Online 3 (NOL3) przeznaczona jest do prezentacji w czasie rzeczywistym kwotowań instrumentów notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Ciekawe funkcjonalności aplikacji

Produkt dla Klientów Banku w ramach działalności przejętej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540.

Pytania i odpowiedzi

Pierwsze kroki w NOL3

 • Proces instalacji

 • Główne okno

 • Pasek menu

 • Pasek narzędzi

 • Budowa obszaru notowań

 • Jak złożyć zlecenie?

 • Skróty klawiszowe

Proces instalacji

Pobieranie pliku instalacyjnego aplikacji Notowania Online.

Po zalogowaniu do systemu Broker należy otworzyć zakładkę Platformy i pobrać plik instalacyjny. Następnie należy zapoznać się z warunkami korzystania z aplikacji Notowania OnLine3, zaznaczyć opcję "Zapoznałem(am) się z warunkami korzystania z Notowań OnLine3" i wybrać przycisk "Dalej". Na kolejnym ekranie należy wybrać przycisk "Pobierz plik instalacyjny".

Główne okno

Główne okno Notowań Online składa się z:

 • paska menu
 • obszaru daty i godziny wraz ze statusem połączenia aplikacji z siecią
 • paska narzędzi
 • okna notowań wraz zakładkami do aktualnej grupy walorów

Pasek menu

Pasek menu składa się z 8 kategorii, które ułatwiają użytkownikowi korzystanie z aplikacji oraz umożliwiają dostosowanie aplikacji do własnych potrzeb:

 • kategoria sesja umożliwia zarządzanie w łatwy sposób sesjami notowań (otwieranie nowej bądź wcześniej zapisanej sesji, zapisywanie sesji, eksportowanie sesji do serwera, zamykanie sesji)
 • kategoria zakładki umożliwia dodawanie zakładek notowań i edytowanie sposobu ich wyświetlania
 • kategoria walory pozwala na dodawanie lub usuwanie walorów, których notowania w danym czasie chcemy obserwować
 • kategoria narzędzia pozwala na uruchomienie dodatkowych funkcjonalności, takich jak:
  • Wykres - możliwość tworzenia wykresów opartych na historycznych notowaniach dziennych lub Intraday.
  • Szczegóły waloru - osobne okno, w którym przedstawione są szczegółowe informacje dotyczące wskazanego waloru.
  • Aktualna tabela transakcji - osobne okno aplikacji, w którym przedstawione są informacje dotyczące wszystkich transakcji zrealizowanych na danym walorze od początku sesji giełdowej.
  • Arkusz zleceń - arkusz prezentujący szczegółowe wiadomości o napływających na rynek ofertach kupna i sprzedaży, ilości instrumentów objętych ofertami dla poszczególnych poziomów cen oraz ilości zleceń dla poszczególnych poziomów cen.
  • Aktywność rynku - okno, w którym przedstawione są statystyki notowań walorów z aktywnej zakładki m.in. informacje dotyczące wartości obrotów, ilość walorów rosnących, spadających.
  • Monitor rynku - osobne okno aplikacji, w którym chronologicznie przedstawiane są transakcje zawierane na określonej grupie walorów, (np. akcji lub PDA) w trakcie trwania sesji.
  • Zarządzanie alarmami - funkcjonalność umożliwiająca ustanowienie, modyfikację lub usuwanie alertów dotyczących notowań.
  • Ticker - możliwość prezentacji paska notowań z aktualną ceną wybranej grupy walorów oraz ich procentową zmianą.
  • Instrumenty tickera - możliwość zmiany instrumentów wyświetlanych w tickerze
  • DDE Manager - dynamiczna wymiana danych pozwala współdzielić dane pomiędzy różnymi aplikacjami wykorzystującymi DDE, na przykład MS Excel lub MS Access.
  • Okno informacji - wyświetla depesze Polskiej Agencji Prasowej
  • Składanie zleceń - możliwość natychmiastowego przekazania na rynek zlecenia rejestrowanego bezpośrednio w odpowiedzi na ofertę z tabeli notowań
  • Zlecenia koszykowe - możliwość konstruowania koszyka zleceń, dodatkowo możliwość aktywowania ich na podstawie mechanizmu alertów
  • Monitor zleceń - prezentuje informacje statusie zleceń, umożliwia modyfikację lub anulowanie zleceń. 
 • kategoria widok umożliwia ustawianie widoczności menu głównego i paska narzędzi, a także przeglądanie rejestru zdarzeń
 • kategoria właściwości pozwala zmieniać wszystkie ustawienia programu NOL
 • w zakładce inwestycje można, między innymi, składać zlecenia, przeglądać zlecenia bieżące, sprawdzić stan rachunku, przejrzeć ostatnie transakcje, a także zobaczyć ostatnie powiadomienia
 • kategoria pomoc zawiera informację o wersji oprogramowania oraz przewodnik po programie NOL

Pasek narzędzi

Pasek narzędzi stanowi graficzną prezentację kategorii z paska menu. Jest to wygodna i najczęściej stosowana metoda zarządzania aplikacją.

Pierwsza z lewej ikona umożliwia otwieranie wcześniej zapisanych sesji, druga natomiast zapisywanie zmian w niej wprowadzonych. Kolejne trzy ikony służą do zarządzania zakładkami.

Następne dwie opcje umożliwiają kolejno modyfikowanie i dodawanie walorów do okna notowań. Symbol dzwonka, daje możliwość szybkiego ustawienia alertu.

Przycisk panelu sterowania pozwala odłączyć pasek narzędzi od głównego menu i przesunąć go w dowolne miejsce. Aby przywrócić pasek narzędzi w jego pierwotne miejsce należy dwukrotnie kliknąć na panel sterowania. Kolejne dwie ikony to minimalizacja i maksymalizacja danego okna.

Następna ikona to okno informacji. Po jej kliknięciu pojawia się lista ostatnich depesz Polskiej Agencji Prasowej. Do okna informacji można również przejść przez zakładkę Narzędzia/Okno informacji lub wciskając przycisk F7 na klawiaturze.

Jeżeli okno zleceń nie jest domyślnie uruchomione, można to zrobić klikając na przycisk z symbolem worka, który znajduje się na pierwszym miejscu od prawej strony paska narzędzi.

Budowa obszaru notowań

Na samej górze obszaru notowań są zakładki, które umożliwiają grupowanie notowań poszczególnych walorów. Klikając na nie prawym przyciskiem myszy wyświetla się menu kontekstowe zarządzania zakładkami, gdzie w dowolny sposób można je modyfikować.

W kolumnie "Nazwa" znajdują się poszczególne walory zgrupowane w ramach zakładki. Kolejne kolumny obszaru notowań są całkowicie edytowalne i tylko od Ciebie zależy, jakie parametry chcesz wyświetlać. Pełną listę parametrów możliwych do ustawienia znajdziesz w pliku poniżej.

Jak złożyć zlecenie?

 • Możliwość łatwego i szybkiego składania zleceń poprzez aplikację Notowania Online 3,
 • Po kliknięciu na limit wybranego instrumentu system uzupełnia odpowiednie pola danymi zawierającymi nazwę, wolumen i cenę instrumentu z zachowaniem możliwości swobodnej zmiany wszystkich parametrów zlecenia,
 • Możliwość podglądu i modyfikowania zleceń bieżących, monitorowania aktualnego stanu rachunku i śledzenia historii bieżących transakcji,
 • Funkcja predefiniowania szablonów zleceń i składania ich na giełdę,
 • Swoboda wyboru kolumn z danymi

Skróty klawiszowe

 • CTRL-N - otwieranie nowej sesji
 • CTRL-O - otwieranie sesji zapisanych
 • CTRL-S - zapisywanie aktualnej sesji
 • F1 - uruchomienie pomocy
 • F2 - otwieranie wykresu aktualnie zaznaczonej spółki wraz z analizą techniczną
 • F3 - wyświetlenie okna ze szczegółami danego waloru łącznie z kombinacją zleceń na nim składanych
 • F4 - wyświetlenie okna z arkuszem zleceń na dany walor
 • F5 - uruchomienie okna aktywności rynku pokazującego, które walory z danej zakładki rosną, które spadają, a które pozostają bez zmian, włącznie z ilościowym podsumowaniem tego podziału i obrotami na danym rynku.
 • F6 - uruchomienie tickera z aktualnymi notowaniami wybranych spółek. Można go umieścić w dowolnym miejscu na monitorze, dzięki czemu na bieżąco będziemy informowani o notowaniach.
 • F8 - uruchomienie lub minimalizacja okna zleceń

 

 
Wykresy w NOLu

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES >> | CZYTAJ WIĘCEJ >> Rozwiń