Agenda 2030. Perspektywy dla globalnej edukacji

Taka będzie przyszłość ludzkości, jakie jej młodzieży chowanie – ta parafraza słynnych słów z aktu fundacyjnego Akademii Zamojskiej z roku 1600 dobrze oddaje troskę twórców Agendy 2030 o stan światowego szkolnictwa. Dokument zatwierdzony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, jako zbiór celów do osiągnięcia do roku 2030, w czwartym punkcie zawiera wytyczne dotyczące kształcenia młodych pokoleń. Światowi … Czytaj dalej Agenda 2030. Perspektywy dla globalnej edukacji