Bank zmieniającego się świata

Jak otrzymać kredyt hipoteczny bez wkładu własnego?

Jak otrzymać kredyt hipoteczny bez wkładu własnego?

Planujesz zaciągnięcie kredytu hipotecznego na zakup wymarzonego mieszkania lub domu? Sprawdź, czy Twoje oszczędności wystarczą na pokrycie wymaganego wkładu własnego, który wynosi 20% wartości nieruchomości. Dowiedz się, czy można uzyskać kredyt hipoteczny bez wkładu własnego.

Jeszcze do 2014 r. kredyt hipoteczny bez wkładu własnego był w stałej ofercie banków. Kredytobiorcy mogli więc uzyskiwać wsparcie finansowe w wysokości odpowiadającej 100% wartości nabywanej nieruchomości. Praktykę tę zmieniła Rekomendacja S Komisji Nadzoru Finansowego, która zawiera zbiór zasad dobrych praktyk ekspozycji zabezpieczonych hipotecznie. Wraz z jej wejściem w życie, wszystkie banki komercyjne działające na rynku polskim, które oferują kredyty hipoteczne, muszą respektować obowiązkowy warunek wniesienia przez kredytobiorców minimalnego wkładu własnego, a także maksymalnego wieku kredytobiorcy. Taka taktyka zapobiegać ma kryzysom finansowym oraz krachowi na rynku nieruchomości.

Zgodnie z Rekomendacją S Komisji Nadzoru Finansowego, w roku 2014 wkład własny wynosił 5% całej wartości nabywanej nieruchomości, w roku 2015 było to 10%, w 2016 roku – 15%, a od roku 2017 – kredytobiorcy zobowiązani są do wnoszenia 20% wkładu własnego (dane dostępne na www.knf.gov.pl).

 

Czy można uzyskać kredyt hipoteczny bez wkładu własnego?

Zgodnie z Rekomendacją S, potencjalni kredytobiorcy nie mogą już liczyć na kredyt hipoteczny bez wkładu własnego. Warto jednak pamiętać, że wkład własny nie musi być przekazywany w formie gotówki – banki mogą akceptować także inny rodzaj zabezpieczenia. W tym zakresie oferty poszczególnych banków mogą się znacząco różnić.

 

Formy wkładu własnego

Alternatywą dla wkładu własnego w postaci gotówki mogą być:

  • poniesione koszty nabycia nieruchomości,
  • koszty poniesione na roboty budowlane lub zakup materiałów budowlanych,
  • środki wniesione na rzecz dewelopera (w tym na rachunek powierniczy),
  • zabezpieczenie hipoteczne innej nieruchomości, która jest własnością kredytobiorcy i nie jest kredytowana,
  • IKE oraz IKZE,
  • działka pod zabudowę domu,

 

Kredyt hipoteczny z niskim wkładem własnym

Na rynku polskim działa sporo banków, jednak tylko niektóre z nich zgadzają się na udzielenie kredytu hipotecznego kredytobiorcom, którzy nie dysponują gotówkowym wkładem własnym odpowiadającym 20% wartości nabywanej nieruchomości.

 

Darowizna

Dobrym pomysłem na zebranie wymaganej wysokości wkładu własnego w gotówce jest pomoc najbliższych. To oni mogą przekazać niezbędne środki, najlepiej w formie darowizny. Takie rozwiązanie jest najkorzystniejsze, ponieważ darowizna w ramach zerowej grupy podatkowej (czyli najbliższej rodziny – pomiędzy rodzicami, dziećmi, małżonkami, dziadkami, wnukami lub rodzeństwem) nie podlega opodatkowaniu, pod warunkiem złożenia we właściwym urzędzie skarbowym deklaracji SD-Z2 w ciągu 6 miesięcy od dnia otrzymania darowizny. W ramach darowizny powinna zostać sporządzona umowa, ale ta nie musi być podpisywana w obecności notariusza. Na umowie darowizny muszą znaleźć się dane z dowodu osobistego darczyńcy i osoby obdarowanej, kwota darowizny, data przekazania środków z tytułu darowizny oraz oświadczenie przekazania oraz przyjęcia darowizny.

 

Środki zgromadzone w ramach IKE i IKZE

Jeśli potencjalny kredytobiorca zadbał już o przyszłe życie na emeryturze i założył IKE, bądź IKZE, bank może zabezpieczyć środki zgromadzone na takim rachunku. Nie trzeba ich wypłacać – bank zabezpieczy jedynie określoną kwotę do czasu spłacenia przez kredytobiorcę wkładu własnego.

 

Nieruchomość jako zabezpieczenie kredytu

Jeśli kredytobiorca jest właścicielem nieruchomości innej niż kredytowana, może ustanowić na niej hipotekę na określony czas jako wkład własny. Co więcej, niektóre banki respektują również zabezpieczenie kredytu hipoteką na nieruchomości, która nie należy do kredytobiorcy, ale innej, bliskiej mu osoby, która musi wyrazić zgodę na takie działanie.
W takim wypadku bank przeprowadzi wycenę nieruchomości, biorąc pod uwagę jej obecną wartość rynkową, a nie pierwotną cenę nabycia.

 

Działka pod zabudowę domu oraz koszty robót budowlanych

Bank może zaakceptować jako zabezpieczenie kredytu działkę, na której kredytobiorca chce wybudować dom. Co więcej, udzielając formy finansowania, jaką jest kredyt na budowę domu, pod uwagę weźmie także wartość prac, jakie zostały już na tym terenie poczynione. Warto więc zachować wszelkie rachunki i faktury.

 

Program rządowy Mieszkanie +

To następca programu Mieszkanie dla Młodych. Program skierowany jest do osób, które nie mogą starać się o kredyt mieszkaniowy na standardowych warunkach. W tym przypadku nie ma ograniczeń wiekowych, natomiast pierwszeństwo mają osoby o niskich zarobkach oraz rodziny wielodzietne.

 

POPRZEDNI ARTYKUŁ

7 zalet zakupów przez Internet

7 zalet zakupów przez Internet

Branża e-commerce rozwija się coraz prężniej. Chętniej też wyszukujemy i dokonujemy płatności poprzez urządzenia mobilne, które powoli wypierają stacjonarny komputer…

Czytaj więcej

NASTĘPNY ARTYKUŁ

Całkowita kwota kredytu, a całkowity koszt kredytu

Całkowita kwota kredytu, a całkowity koszt kredytu

Przy wyborze oferty kredytowej warto wziąć pod uwagę całkowite koszty i kwotę kredytu Terminy całkowita kwota kredytu i całkowity koszt…

Czytaj więcej