BNP Paribas

Archiwum

Warszawa, 6 czerwca 2005

Zagraniczne fundusze inwestycyjne w Fortis Banku Polska

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 27 maja br. dokonała wpisu do rejestru funduszy zagranicznych zbywanych na terenie Polski funduszu Fortis L oferowanego przez Fortis Investments, spółkę należącą do grupy Fortis. Oznacza to, że w ofercie Fortis Banku Polska SA już w czerwcu br. znajdą się fundusze zagraniczne.

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 27 maja br. dokonała wpisu do rejestru funduszy zagranicznych zbywanych na terenie Polski funduszu Fortis L oferowanego przez Fortis Investments, spółkę należącą do grupy Fortis. Oznacza to, że w ofercie Fortis Banku Polska SA już w czerwcu br. znajdą się fundusze zagraniczne.

Początkowo oferta Banku obejmie 12 subfunduszy Fortis L, przy czym stopniowo będzie ona poszerzana o kolejne. Debiutujące na polskim rynku subfundusze Fortis L dobrane zostały pod względem zróżnicowania poziomu ryzyka i stopy zwrotu do profilu inwestora. I tak klient oczekujący wysokich stóp zwrotu, a tym samym decydujący się również na wyższe ryzyko, będzie mógł wybrać subfundusz Dynamiczny, natomiast ten oczekujący stabilności i zminimalizowanego ryzyka - subfundusz Klasyczny, w którym jednak oczekiwany zwrot z inwestycji jest również niższy.

Fundusz Fortis L jest utworzonym w Luksemburgu inwestycyjnym funduszem parasolowym, co oznacza, że składa się on z wielu (w tej chwili z ponad 100) subfunduszy o zróżnicowanych strategiach. Stwarza to dla inwestorów właściwie nieograniczone możliwości wyboru strategii w zakresie stopnia ryzyka, stóp zwrotu czy długości inwestycji, co pozwala dopasować taki produkt do indywidualnych potrzeb klienta.

Fortis L jest produktem inwestycyjno-oszczędnościowym o charakterze funduszu otwartego. Określenie "fundusz otwarty" oznacza, iż tytuły uczestnictwa w wybranych subfunduszach Fortis L dystrybuowane będą przez Bank w trybie ciągłym. Klient nabywać będzie udziały wg. wyceny (Net Asset Value) z dnia następnego wpłacając kwotę inwestycji wraz z opłatami manipulacyjnymi. Inwestycja jest bezterminowa a inwestor będzie mógł w dowolnym momencie sprzedać posiadane tytuły uczestnictwa lub dokonać ich konwersji na inny fundusz. Dochód inwestora będzie generowany z dwóch źródeł: z kapitalizacji czyli przyrostu wartości tytułu uczestnictwa oraz z wypłacanej przez fundusz dywidendy. Warto pamiętać, iż z uwagi na fakt zarejestrowania funduszu Fortis L w Luksemburgu zysk wypłacany inwestorom w formie dywidendy zwolniony jest z podatku.

Fortis Bank Polska planuje stopniowo poszerzać swoją ofertę subfunduszy dostępnych w ramach Fortis L oferując tym samym różnorodne strategie inwestowania. Będzie to np. subfundusz inwestujący w rynek nieruchomości czy fundusze skoncentrowane na konkretnych rynkach, np. azjatyckim.

Na polskim rynku obok Fortis Banku Polska zezwolenie KPWiG na sprzedaż tytułów uczestnictwa w funduszu zagranicznym uzyskały także Raiffeisen Pank Polska, Citibank Handlowy i Nordea Bank Polska.Fortis Bank Polska SA jest bankiem specjalizującym się w obsłudze przedsiębiorstw oraz klientów indywidualnych. Może poszczycić się tytułem "Banku Przyjaznego dla Przedsiębiorców", przyznawanym przez Krajową Izbę Gospodarczą. Akcje banku notowane są na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Bank posiada 34 placówki usytuowane w największych miastach w Polsce, zatrudnia ponad 900 osób. Strategicznym udziałowcem Fortis Banku Polska jest belgijski Fortis Bank, do którego należy 99,10 proc. akcji.

Fortis Bank jest częścią grupy Fortis, międzynarodowej instytucji finansowej działającej na rynkach bankowości i ubezpieczeń. Kapitalizacja rynkowa grupy wynosząca 24,9 miliardy EUR i zatrudnienie sięgające 52 tys. pracowników na świecie, plasuje Fortis w grupie 20 największych instytucji finansowych w Europie. Grupa Fortis jest liderem w zakresie usług finansowych na rodzimym rynku, czyli w krajach Beneluksu i oferuje szeroki wachlarz usług finansowych skierowanych do klientów indywidualnych, podmiotów gospodarczych i sektora publicznego. Działalność grupy Fortis poza krajami Beneluksu koncentruje się na wybranych segmentach rynku. Fortis jest notowany na giełdach w Amsterdamie, Brukseli i Luksemburgu. W USA prowadzi sponsorowany program ADR (amerykańskich świadectw depozytowych).

Fortis Investments należąca do grupy Fortis jest spółką zarządzającą aktywami, funduszami inwestycyjnymi i portfelami klientów instytucjonalnych. Wartość aktywów grupy Fortis, którymi zarządza Fortis Investments sięga 91,7 miliarda euro. FIM, z siedzibą w Belgii, działa globalnie w Europie, Stanach Zjednoczonych oraz Azji poprzez biura sprzedaży i centra inwestycyjne. Spółka zatrudnia 730 pracowników, z których 200 to specjaliści w dziedzinie inwestycji pracujący w poszczególnych centrach inwestycyjnych na całym świecie. Zakres działań spółki obejmuje zarządzanie portfelem klientów instytucjonalnych oraz rozwój i zarządzanie funduszami wzajemnymi, takimi jak Fortis L-Fund, który obejmuje obecnie 100 subfunduszy. Fortis Investments to firma zorientowana na klienta, która stosuje zdyscyplinowany proces inwestycyjny mający na celu zaspokojenie zróżnicowanych potrzeb klientów.

Więcej informacji:

Waldemar Leszczyński
rzecznik prasowy
Fortis Bank Polska SA
tel. (022) 566 90 41
e-mail: waldemar.leszczynski@fortisbank.com.pl

poleć znajomemu drukuj
© 2015 Bank BGŻ BNP Paribas S.A. | Nota prawna