Bank zmieniającego się świata

Regulacje dla Klienta (dotyczy produktów i usług w ramach działalności przejętej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540)

 
Polityka wykonywania zleceń Klienta Pionu Rynków Finansowych BNP Paribas Bank Polska S.A.
 
INSTRUMENTY FINANSOWE W BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW
 
MIFID - BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.

KORZYŚCI O CHARAKTERZE NIEPIENIĘŻNYM

Informacja o przyjętych w 2018 r. korzyściach o charakterze niepieniężnym w związku ze świadczeniem usług inwestycyjnych.

  1. Bank BGŻ BNP Paribas S.A.( w ramach działalności przejętej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w wyniku podziału podmiotu o numerze 14540) informuje, że w dniach 8-9 października 2018 r.  odbyły się Warsztaty Doradców Finansowych Makroregionu Centrum  dla pracowników sieci sprzedaży  detalicznej, które były współfinansowane przez partnerów biznesowych Banku tj. TRGION TFI– 4.000 PLN, Raiffeisen Centrobank – 4.000 PLN, Skarbiec TFI – 3.500 PLN, Agio TFI– 3.500 PLN.  Podczas konferencji reprezentanci partnerów biznesowych   omówili zagadnienia dotyczące instrumentów finansowych znajdujących się w ofercie banku  w tym m.in. wpływ przełomu technologicznego na zarządzanie funduszem inwestycyjnym,  perspektywy inwestycyjne strategii zarządzania funduszami.  inwestycyjnymi.  Pełny koszt  transportu pokrył Bank. 
  2. Bank BGŻ BNP Paribas S.A. (w ramach działalności przejętej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w wyniku podziału podmiotu o numerze 14540) informuje, że w dniach13-14 września 2018 r.  odbyła się konferencja dla pracowników sieci sprzedaży  detalicznej, która była współfinansowana przez partnerów biznesowych Banku tj.    Raiffeisen TFI – 4 000 zł, Raiffeisen Centrobank – 4 000 zł, Investors TFI – 3 000 zł, Trigon TFI – 3 000 zł, Union Investment TFI – 2 500 zł, Agio TFI – 2 500 zł, TU Uniqa - 3 000 zł, Nationale Nederlanden - 3 000 zł, TU Europa - 3 000 zł.  Podczas konferencji reprezentanci partnerów biznesowych banku  przedstawili prezentacje dotyczące charakterystyki produktów będących w ofercie Banku.  Pełny koszt  transportu pokrył Bank
  3. BNP Paribas Bank Polska S.A.(w ramach działalności przejętej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w wyniku podziału podmiotu o numerze 14540) informuje, że w dniach 15-21 września 2018   odbyło się spotkanie pt. Akademia Inwestycyjna FWR" dla  pracowników sieci sprzedaży, którego organizacja była współfinansowana przez partnerów biznesowych Banku tj.  Raiffeisen Centrobank   21 700  zł, TU Europa 13 400 zł,  Union Investment TFI  21 000 zł, Skarbiec TFI 49 700 zł,  OPTI  TFI 1 500 zł,  OPOKA  TFI 600  zł, Agio TFI  22 400 zł, Investors TFI  33 700 zł, Quercus TFI  6 500  zł, Altus TFI  3 200 zł, Trigon TFI  500  zł, Fidelity TFI 4 700 zł,  Ipopema TFI 900 zł (kwoty zostały zaokrąglone do pełnych setek złotych). Celem szkolenia było poszerzenie wiedzy o inwestycjach w globalny rynek nieruchomości komercyjnych jako potencjalnego  elementu rozszerzającego spektrum dywersyfikacji portfela inwestycyjnego klientów FWR o nowe aktywa.  Prezentacje dotyczyły m.in zagadnień dot. facility management oraz roli facility manager'a, property management, wynagrodzenia zarządcy oraz  optymalizacji kosztów zarządzania. Pełny koszt  transportu pokrył Bank. 
  4. BNP Paribas Bank Polska S.A.(w ramach działalności przejętej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w wyniku podziału podmiotu o numerze 14540) informuje, że w dniach 22-25 września 2018 r.  odbyło się szkolenie pt. Akademia Inwestycyjna" dla  pracowników sieci sprzedaży detalicznej, którego organizacja była współfinansowana przez partnerów biznesowych Banku tj. Investors  TFI 50 000 pln,  Raiffeisen Centrobank  79 000 pln, TU Europa 80 000 pln, Union Investment TFI  58 900 pln, MasterCard 50 000 pln (kwoty zostały zaokrąglone do pełnych setek złotych). Celem szkolenia był transfer  wiedzy o metodologii zarządzania portfelami i aktywami funduszy m.in zarządzanie poziomem ryzyka portfela w czasie rzeczywistym, analiza wpływu faktycznych i hipotetycznych scenariuszy, analiza ex-ante i ex-post korelacji między transakcjami, strategiami i czynnikami w różnych horyzontach czasowych i scenariuszach pozycjonowania. Pełny koszt  transportu pokrył Bank .
  5. BNP Paribas Bank Polska S.A.(w ramach działalności przejętej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w wyniku podziału podmiotu o numerze 14540)   informuje, że w dniach 14-16 czerwca  odbyły się warsztaty inwestycyjne dla  dyrektorów oddziałów sieci sprzedaży detalicznej, których organizacja była współfinansowana przez partnerów biznesowych Banku tj. Raiffeisen Centrobank w kwocie 12 tys. PLN,  Trigon TFI w kwocie 12 tys. PLN oraz Nationale Nederlanden Investment TFI w kwocie 12 tys. PLN.  Warsztaty  miały na celu podniesienia jakości obsługi klientów, w tym z uwzględnieniem klientów z Ukrainy. Podczas szkolenia omawiane były zagadnienia dotyczące zarządzania funduszami oraz zasad dywersyfikacji porfteli inwestycyjnych. Pełny koszt  transportu pokrył Bank.
  6. BNP Paribas Bank Polska S.A.( w ramach działalności przejętej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w wyniku podziału podmiotu o numerze 14540) informuje, że w dniach 21-22 czerwca  odbyło się szkolenie dla 15 pracowników linii bankowości prywatnej, które było współfinansowane przez  Raiffeisen Centrobank w kwocie 18 tysięcy złotych. Szkolenie miało na celu podniesienie kompetencji pracowników w zakresie certyfikatów strukturyzowanych notowanych na giełdach i obejmowało m.in zagadnienia dot.  dywersyfikacji portfeli klientów z użyciem certyfikatów strukturyzowanych oraz zagadnień dot. wyceny certyfikatów strukturyzowanych. 
  7. BNP Paribas Bank Polska S.A.(w ramach działalności przejętej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w wyniku podziału podmiotu o numerze 14540)   informuje, że w dniach 5-10 czerwca 2018 r  dwóch pracowników Banku uczestniczyło w Konferencji organizowanej przez Union Investment TFI.  Tematyka prelekcji poza kwestiami makroekonomicznymi związana  była z produktami i programami emerytalnymi, których wdrożenie do oferty detalicznej  było  rozważane w Banku.  Rozszerzenie zakresu produktów udostępnianych klientom podnosi jakość obsługi klientów. Pełny koszt  transportu pokrył Bank. 
  8. BNP Paribas Bank Polska S.A. (w ramach działalności przejętej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w wyniku podziału podmiotu o numerze 14540)  informuje, że w dniach 4-6 czerwca   odbyło się seminarium, w którym  uczestniczyło 25 pracowników Banku. Seminarium było współfinansowane przez Raiffeisen Centrobank w kwocie 9017,63 EUR. Celem seminarium było  podnoszenie wiedzy pracowników oddziałów, poprzez dodatkowe szkolenie oraz bezpośrednie poznanie sposobu budowy, działania i obrotu na certyfikatach RCB.
  9. BNP Paribas Bank Polska S.A. (w ramach działalności przejętej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w wyniku podziału podmiotu o numerze 14540)  informuje, że w dniach 31 maja -6 czerwca  odbyło się spotkanie pt. „Akademia Inwestycyjna FWR" dla  pracowników sieci sprzedaży, którego organizacja była współfinansowana przez partnerów biznesowych Banku tj. Raiffeisen Centrobank  33 900 pln,  TU Europa 33 600 pln, Quercus TFI 5 800 pln, Eques TFI   17 800 pln, Agio TFI  66 000 pln,  Ipopema  TFI 6 700, Opoka TFI   2 500 pln,  Opti TFI  9 900, Skarbiec TFI 28 500 pln, Trigon TFI   69 900 (kwoty zostały zaokrąglone do pełnych setek złotych).  Celem szkolenia był transfer wiedzy w zakresie strategii  zarządzania  funduszami, w tym  podejścia do inwestycji międzynarodowych. Pełny koszt  transportu pokrył Bank. 
  10. BNP Paribas Bank Polska S.A.( w ramach działalności przejętej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w wyniku podziału podmiotu o numerze 14540) informuje, że w dniach 7-13 lutego 2018 r. trzech pracowników Banku uczestniczyło w konferencji organizowanej przez  Trigon TFI.   Tematem konferencji były  perspektywy wzrostu rynku akcji, modele dystrybucji oraz kondycja rynku nieruchomości. Udział  pracowników w konferencji miał na celu zapoznanie się z nowymi produktami oraz  nowymi modelami dystrybucji  po zmianach prawnych.  Informacje te  były analizowane w banku  w aspekcie poszerzenia oferty instrumentów finansowych dla klientów bankowości prywatnej. Pełny koszt  transportu pokrył Bank. 

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń