Ślad węglowy


Jaki jest Twój ślad węglowy? Czy warto go ograniczać?Co to jest ślad węglowy?

To suma emisji gazów cieplarnianych emitowanych bezpośrednio lub pośrednio przez daną osobę, zwykle liczona w ciągu roku. Średni ślad węglowy Polaka to ok. 10 ton rocznie, z czego na CO2 przypada ok. 8 ton, a na inne gazy cieplarniane, takie jak metan czy podtlenek azotu, pozostałe 2 tony. Atmosfera traktowana jest jak otwarty darmowy ściek dla kominów i rur wydechowych. Niestety, są tego konsekwencje. Aby uniknąć katastrofy klimatycznej należy szybko zredukować emisję gazów cieplarnianych.

Pierwszy krok

Warto zacząć od redukcji zużycia energii, ponieważ jest dobrym przybliżeniem wyczerpywania zasobów i wpływu na środowisko. Ważne są nie tylko względy etyczne czy to, że indywidualne działania rozwiążą problem zmiany klimatu. Oto „twarde” powody:

  • Niższy ślad węglowy to niższe koszty życia, a co za tym idzie – mniejsze codzienne wydatki.
  • Bezmyślny konsumpcjonizm prowadzi do wymierania niezliczonych gatunków i katastrof klimatycznych, za co zapłacą następne pokolenia.
  • Ekologiczny tryb życia ma realny wpływ na kierunek rozwoju gospodarki krajowej. Np. wybór transportu publicznego wpływa na rozwój niskoemisyjnych gałęzi przemysłu, a nie branż, które mają negatywny wpływ na środowisko. To samo dotyczy zeroemisyjnego budownictwa, trwałych sprzętów czy odnawialnych źródeł energii.
  • Zmiana nastawienia w najbliższym otoczeniu oznacza zmianę kulturową, która rozszerzając się wymusza zmiany w prowadzonej przez decydentów polityce. Konsument zaangażowany we współtworzenie i promowanie ekologicznych dóbr lub usług oczekuje prawa ułatwiającego korzystanie z rozproszonych źródeł energii, a nie wspierania wielkich koncernów energetycznych. Większa liczba ludzi domagających się zmian w kierunku efektywnej energetycznie i niskowęglowej gospodarki przyspieszy transformację.

Podsumowując - warto zrobić wszystko, co można nie dlatego, że w skali globalnej zredukuje to w zauważalny sposób zużycie paliw kopalnych, ale dlatego, że wpływa to na świadomość otoczenia i stymuluje zmiany kulturowe. Traktując priorytetowo efektywność energetyczną można kupić rower zamiast samochodu czy dom zeroenergetyczny zamiast w „typowym standardzie energetycznym”. Nie tylko wspiera to „jasną stronę mocy”, ale daje też przykład innym.

Zredukuj swój ślad węglowy

Warto skorzystać z osobistego kalkulatora emisji CO2, ponieważ pomoże to w inwentaryzacji naszych emisji i pokaże, co można zrobić, by je ograniczyć. Należy ustalić największe zagrożenia i skupić się na ich zmniejszaniu. Ważne jest przede wszystkim, by nie robić 1000 rzeczy, które mają trzeciorzędne znaczenie, ale wziąć się za te, które naprawdę mogą zrobić różnicę.

Trzeba mieć świadomość, że nie zniweluje się swojego śladu węglowego do zera, ale warto zrobić wszystko, co może go jak najbardziej zminimalizować.

Kalkulator śladu węglowego

Marcin Popkiewicz

ekspert i dziennikarz w obszarach

gospodarka-energia-zasoby-środowisko

Kalkulator śladu węglowego