Historia

Tematy dotąd organizowanych spotkań.

2022
„Wstrząs równowagi”
2021
„Fit for Green Deal – food for the next generations. Gotowi na Europejski Zielony Ład.”
2020
„Dominujące trendy. Nowe rozwiązania.”
2019
„Ewolucja czy rewolucja w ekosystemie dostawca - dystrybutor – konsument”
2018
„Agro Ring – Starcie kosztów“
2017
„Agro Trendy – nowy wymiar biznesu“
2016
„Promocja.Żywności.pl“
2015
„Zmiany preferencji Polaków w zakresie konsumpcji żywności“
2014
„Skuteczne strategie sprzedaży w przemyśle spożywczym“
2013
„Jak zwiększyć wydajność i zysk w produkcji rolno-spożywczej“
2012
„Sektor rolno-spożywczy w latach 2014-2020
– szanse i zagrożenia wynikające z nowej perspektywy finansowej“
2011
„Szanse polskiego sektora rolno-spożywczego na zmieniającym się światowym rynku producentów żywności“
2010
„Zielona energia - jak bezpiecznie inwestować w odnawialne źródła energii“
2009
„Europejskie Rolnictwo i Gospodarka Żywnościowa w Warunkach Światowego Kryzysu“
2008
„Rolnictwo XXI w. - czy można produkować bez GMO“
2007
„Możliwości wsparcia polskiego rolnictwa w latach 2007-2013
– krajowe i unijne programy pomocowe“
2006
„Polskie rolnictwo w Europie“