Prelegenci

Przemek Gdański

Prezes Zarządu BNP Paribas Bank Polska S.A.

Kieruje bieżącą działalnością Banku i pracami Zarządu Banku. Reprezentuje Zarząd Banku wobec osób trzecich. Sprawuje ogólny nadzór nad jednostkami organizacyjnymi Banku.

Nadzoruje Obszar Zarządzania Bankiem, w tym sprawuje nadzór nad ryzykiem braku zgodności działalności Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi. Nadzoruje Pion Audytu Wewnętrznego, Pion Monitoringu Zgodności, Pion Prawny, Pion Marketingu, Komunikacji, Zaangażowania Społecznego, Pion Agrobiznesu, Pion Strategii i Analiz Rynkowych, nadzoruje również Obszar Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Obszar Transformacji.

Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego na Uniwersytecie Gdańskim i rocznego programu w zakresie bankowości i finansów międzynarodowych w Loughborough University w Wielkiej Brytanii. Ukończył Advanced Management Program (AMP) w IESE Business School oraz szereg profesjonalnych i menedżerskich programów rozwojowych w m. in. Harvard Business School, London Business School, University of California, Berkeley - Haas School of Business, Ashridge - Hult International Business School i HEC.

Z bankowością jest związany od ponad 25 lat. W latach 1993 - 1995 pracował w IBP Bank SA, następnie w ABN AMRO Bank w Polsce, w Rumunii i w centrali w Amsterdamie. W latach 2002 - 2006 był dyrektorem zarządzającym, kierującym Obszarem Dużych Firm w Banku BPH SA. Od maja do listopada 2006 roku - CEO i Dyrektor Generalny Calyon Bank Polska i Calyon Oddział w Polsce. W listopadzie 2006 roku został powołany na stanowisko wiceprezesa Zarządu Banku BPH, odpowiedzialnego za bankowość korporacyjną i finansowanie nieruchomości. Z dniem fuzji prawnej wydzielonej części Banku BPH z Bankiem Pekao SA został wiceprezesem Zarządu odpowiedzialnym za Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej Pekao SA. Od 19 listopada 2008 do 25 października 2017 roku członek i wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za Pion Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej mBanku.

Od 2 listopada 2017 roku kieruje BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz pełni funkcję Territory Head nadzorując spółki Grupy BNP Paribas działające w Polsce. Od wielu lat konsekwentnie patronuje inicjatywom na rzecz propagowania różnorodności, równości płci oraz wspierania działalności przedsiębiorczych kobiet. W marcu 2018 r. otrzymał nagrodę specjalną Male Champion of Change, Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką, w uznaniu za całokształt działań na rzecz promowania i rozwoju zawodowego kobiet.

Bartosz Urbaniak

Szef Bankowości Food & Agro BNP Paribas na Europę Środkowo-Wschodnią i Afrykę

Absolwent bankowości na wydziale Finansów i Statystki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył program studiów podyplomowych dla obcokrajowców na Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine w Japonii.

Uczestnik i absolwent wielu szkoleń i programów edukacyjnych m.in. Harvard Business School, IESE, Ashridge College.

Na początku swojej kariery zawodowej (w latach 1995-2001) związany był z Warszawską Giełdą Towarową, pełniąc wiele funkcji, od praktykanta studenckiego w momencie założenia WGT do wiceprezesa Zarządu w latach 1999-2001 r.

W latach 2001-2002 pracował w Agencji Rynku Rolnego gdzie był zastępcą dyrektora Biura Interwencji Rynkowej i pełnił obowiązki dyrektora ds. Produktów Roślinnych. Z Bankiem BGŻ związany na stałe od 2002 r., początkowo jako zastępca dyrektora Departamentu Kredytów Wydzielonych (w latach 2002-2003). Następnie został dyrektorem Departamentu Rozwoju Bankowości Instytucjonalnej (2003-2005). Od września 2005 pełnił różne funkcje w obszarze agrobiznesu, między innymi dyrektora Departamentu Finansowania Agrobiznesu oraz dyrektora zarządzającego ds. Agrobiznesu i MSP. Od marca 2015 r. do lutego 2018 r. członek Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas.

Marie-Christine Le Gal

Doradca rolny dla sektora regionalnego, Ambasada Francji w Warszawie

Od ponad dziesięciu lat pracuje w sektorze rolniczym, podczas których zajmowała wiele różnych stanowisk we Francji i za granicą.

Od grudnia 2018 r. pracuje w Ambasadzie Francji w Warszawie jako doradca rolny dla sektora regionalnego obejmującego Polskę, Węgry i kraje bałtyckie. Rolą doradcy rolnego jest promowanie francuskiej polityki rolnej, wspieranie francuskich przedsiębiorstw oraz śledzenie wiadomości, przepisów i polityki rolnej krajów regionu. Wcześniej Marie-Christine Le Gal pracowała w ambasadzie Francji w Rosji oraz w Paryżu, w ministerstwach rolnictwa i gospodarki, w szczególności przy umowach handlowych i innowacjach w agrobiznesie.

Marie-Christine Le Gal jest lekarzem weterynarii i posiada zaawansowany stopień naukowy weterynarii zdrowia publicznego.

Peter Schmidt

Przewodniczący Sekcji Rolnictwa, Rozwoju Wsi i Środowiska (NAT), Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Urodzony w 1962 roku Peter Schmidt zajmował się najpierw serowarstwem. Później przez 27 lat był regionalnym oficerem związku zawodowego NGG (Związek Spożywczy i Gastronomiczny, afiliowany przy DGB), odpowiedzialnym za przemysł mleczarski i piekarnie.

Od 2014 roku jest członkiem Grupy II (Pracownicy) Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES).

Od 2015 r. do marca 2018 r. był przewodniczącym Stałej Grupy Badawczej EKES-u ds. Zrównoważonych Systemów Żywnościowych, a od kwietnia 2018 r. do września 2020 r. był przewodniczącym Obserwatorium Zrównoważonego Rozwoju EKES-u. Od października 2020 r. jest przewodniczącym Sekcji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska (NAT) EKES-u.

David Rowan

Redaktor Naczelny brytyjskiego wydania WIRED, autor książek, ekspert w dziedzinie nowych technologii

Jako redaktor naczelny założyciel brytyjskiego wydania magazynu WIRED, David poznał założycieli WhatsApp, LinkedIn, Google, Didi, Spotify, Xiaomi, Nest, Twitter i niezliczonych innych ambitnych startupów od Tel Awiwu po Shenzhen.

Od tego czasu zainwestował w ponad 60 firm technologicznych we wczesnym stadium rozwoju, w tym dwie, które stały się miliardowymi „jednorożcami” i jest doradcą Lakestar, jednego z największych europejskich funduszy venture capital. Jego najlepiej sprzedająca się książka „Non-bullshit Innovation: Radical Ideas from the World’s Smartest Minds” (Penguin, 2019) została opublikowana w Japonii, Korei, Rosji i poza nią. Książka, dążąca do odważnych innowacji korporacyjnych w 20 krajach w obliczu przełomu technologicznego, przedstawia szesnaście sprawdzonych strategii zabezpieczania udanego biznesu na przyszłość — od „Przekształć produkty w usługi” po „Wzmocnij swój zespół” i „Zostań Platforma". David był felietonistą technologicznym dla The Times, GQ, Condé Nast Traveler i The Sunday Times, a także prowadzi serię podcastów o założycielach technologii o nazwie Walks With Founders. Otrzymywał wielokrotne prośby o przemówienie dla klientów takich jak Goldman Sachs, JP Morgan, Google, KPMG, McKinsey, Chanel i Unilever, a także moderował wydarzenia dla Światowego Forum Ekonomicznego oraz rządów Wielkiej Brytanii i Francji. I wciąż szuka przyszłości.

Małgorzata Bojańczyk

Dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”

Jest współautorką raportu pt. „Zrównoważona żywność w Polsce – Narodziny masowego rynku jako szansa dla branży spożywczej” opublikowanego w czerwcu 2021 r.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu, legislacji, kontroli i skutecznym wdrażaniu projektów związanych z rolnictwem i rozwojem obszarów wiejskich oraz jest doświadczonym ekspertem z zakresu Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Zanim dołączyła do Stowarzyszenia „ASAP”, pracowała w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, gdzie realizowała zadania z zakresu reformy Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej oraz nadzoru nad Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Reprezentowała Polskę jako ekspert narodowy w grupach i komitetach UE, w tym DG AGRI Komisji Europejskiej (Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Wsi).

Grzegorz Brodziak

Dyrektor zarządzający Goodvalley

Z Goodvalley związany jest od 1994 roku, współtworzył fundamenty przedsiębiorstwa od początku jego działalności. Ukończył filologię skandynawską na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, jak również studia z zakresu Organizacji i Zarządzania współorganizowane przez Akademię im. Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Politechnikę Koszalińską.

Jest ekspertem w dziedzinach zarządzania strategicznego, polityki oraz prawa w obszarze rolnictwa, a także kwestii związanych z energią odnawialną i zmianami klimatu. Swoją wiedzę i doświadczenie wykorzystuje również jako wiceprezes Krajowego Związku Pracodawców-Producentów Trzody Chlewnej Polpig, członek zarządu Krajowej Federacji Związków Pracodawców, Dzierżawców i Właścicieli Rolnych, członek Pomorskiej Rady Rolniczej oraz członek Towarzystwa Ekonomistów Polskich.

Marcin Czarnecki

Prezes Zarządu, Bakalland

Ekspert w dziedzinie zarządzania i rozwoju firm FMCG Food w Polsce i Europie: wieloletni Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny i Członek Rad Nadzorczych firm Raisio Polska, Danone, Bongrain (Grupa Savencia), Rigas Piensaimnieks (Ryga, Łotwa), Grupa Delicpol, Van Pur. Prezes Zarządu Bakalland SA.

Obszary specjalizacji to sprzedaż i marketing, innowacyjność, zarządzanie procesami i zmianą.

Współtwórca sukcesu marek produktów FMCG w Polsce i Europie: Galbani (Wschodnia i Centralna Europa); Sekret Mnicha, Tartare, Turek (Polska); Zhivinka (Rosja i Ukraina), Zvenigora (Ukraina), Delisana (Polska i Europa), Łomża (Polska), Cleanic (Polska i Europa).

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, European University (MBA) w Barcelonie, studiów podyplomowych w London Business School, INSEAD, Wharton Business School, doktorant na wydziale Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej (SGH).

Prywatnie pasjonat tenisa, golfa i narciarstwa alpejskiego.

Francis Dorsemaine

Radca Handlowy w Ambasadzie Kanady w Polsce

Uprzednio piastował funkcję regionalnego Radcy Handlowego w Ambasadzie Kanady w Nairobi w Kenii; był również Pierwszym Sekretarzem ds. Handlu w Sekcji ds. Inwestycyji Ambasady Kanady w Chinach oraz Wicekonsulem i Radcą Handlowym w Konsulacie Generalnym Kanady w Mumbaju w Indiach

Pan Dorsemaine zajmował również szereg stanowisk w kanadyjskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Handlu Międzynarodowego i Rozwoju, w tym stanowisko Szefa Gabinetu Wiceministra ds. Afryki Subsaharyjskiej, Zastępcy Dyrektora ds. Europejskich Stosunków Dwustronnych, Zastępcy Dyrektora ds. Relacji z Afryką Wschodnią i Południową, a także zajmował się takimi kwestiami jak finansowanie międzynarodowe, venture capital, private equity, strategia i planowanie misji handlowych oraz wsparcie sektora biznesowego.

Ukończył studia MBA w Rutgers Business School (2011) oraz licencjackie na Uniwersytecie British Columbia (2001).

Rafał Gruszeczka

CFO, Grupa Maspex

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na wydziale Zarządzania. Pracę w Grupie Maspex, jednej z największych w Europie Środkowo-Wschodniej firm w segmencie produktów spożywczych,  rozpoczynał w 1998r roku. Wcześniej odpowiedzialny za Treasury, obecnie na stanowisku Chief Financial Officer.

prof. dr hab. Jerzy Hausner

Przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit, Fundacja GAP

Profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych, przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit oraz Rady Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej, b. wicepremier i minister gospodarki, pracy i polityki społecznej, poseł na Sejm 2001-2005, członek Rady Polityki Pieniężnej III kadencji, członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności, laureat nagród: Kisiela, Władysława Grabskiego i Edwarda Lipińskiego, doktor honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Alicia Hernandez

Doradca rolny

Alicia Hernandez przybyła do Warszawy w sierpniu 2021 r., aby kierować zespołem Departamentu Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA).

Ona i jej pracownicy współpracują z polskim rządem w kwestiach polityki rolnej, współpracują z organizacjami rolników, aby zrozumieć rozwój upraw i wdrażać działania marketingowe promujące konsumpcję amerykańskich produktów rolnych w Polsce. Biuro USDA zajmuje się również tymi samymi tematami dotyczącymi krajów bałtyckich. Ponadto Alicia zarządza biurami USDA w Rumunii i Bułgarii oraz lokalnym personelem.

Przed podjęciem pracy w Polsce Alicia pełniła funkcję Dyrektora Biura Handlu Rolnego USA (ATO) w Hongkongu i Makau od listopada 2017 do czerwca 2021. Kierowała swoim personelem w celu promowania amerykańskich produktów rolnych w dziewiątym co do wielkości eksporcie Stanów Zjednoczonych rynek o wartości ponad 3 miliardów dolarów rocznie i współpracujący z samorządami lokalnymi w zakresie bezpieczeństwa żywności oraz zdrowia zwierząt i roślin.

Honorata Jarocka

Senior Food & Drink Analyst

Wnosząc 15-letnie doświadczenie w badaniach rynku i osobiste zainteresowanie tematami związanymi ze zdrowiem i dobrym samopoczuciem, Honorata reprezentuje strukturę Mintel Food and Drink od 2013 roku.

W ramach stanowiska Senior Food and Drink Analyst, Honorata dzieli się cennymi spostrzeżeniami dotyczącymi tego, jak ewoluują potrzeby i zachowania konsumentów, inspirując branżę spożywczą do zmian w obrębie półki produktowej i języka komunikacji. Regularnie współpracując z mediami, Honorata jest również częstym prelegentem na wydarzeniach branżowych.

Barbara Kowalska

Dyrektor ds Jakości i Zrównoważonego Rozwoju w Carrefour Polska sp. z o.o.

W spółce zaangażowana w działania związane z odpowiedzialnym biznesem i bezpieczeństwem produktów od lipca 2003. Wcześniej, konsultant, szkoleniowiec i audytor systemów Jakości w Grupie Earning Sarl we Francji a następnie w POLCOFAQ sp. z o.o. Polska. Absolwentka studiów doktoranckich D.E.A. Uniwersytetu LYON II na kierunku „Kultura i Ekonomia Europy Centralnej i Wschodniej „ oraz Uniwersytetu Łódzkiego i Uniwersytetu LYON I D.E.A. – I.A.E. w zakresie „Zarządzania Przedsiębiorstwem – specjalizacja w Zarządzaniu Jakością”.

Friedemann Kraft

Radca ds. Wyżywienia i Rolnictwa w Ambasadzie w Warszawie

Friedemann Kraft studiował prawo w Niemczech, Hiszpanii i Belgii. Po sześciu latach pracy jako prawnik ds. żywności w Niemieckiej Agencji Bezpieczeństwa Żywności, w 2011 r. dołączył do niemieckiego Ministerstwa Wyżywienia i Rolnictwa, a do 2015 r. pracował jako radca ds. Wyżywienia i Rolnictwa w Ambasadzie w Warszawie. Od 2020 r. jest z powrotem w Warszawie i ponownie pracuje w Ambasadzie jako radca rolny.

Tatiana L. Palermo

Założycielka i prezes Palermo Strategic Consulting LLC.

Pełni funkcję wiceprzewodniczącej Washington Agricultural Roundtable, forum dyskusyjnego w stolicy USA. Tatiana koncentruje się na polityce, regulacjach i legislacji, negocjacjach w sprawie dostępu do rynku oraz handlu produktami rolnymi.

Pełniła funkcję sekretarza ds. międzynarodowych stosunków z agrobiznesem (wiceministra) w brazylijskim Ministerstwie Rolnictwa, Zwierząt Gospodarskich i Zaopatrzenia Żywnościowego, działając jako główny negocjator Brazylii w sprawach handlu rolnego. Ma bogate doświadczenie na wyższych stanowiskach kierowniczych w rządzie i sektorze prywatnym w Brazylii, Stanach Zjednoczonych, Holandii i Rosji.

Tatiana uzyskała tytuł LL.M. w zakresie międzynarodowego prawa biznesowego na Uniwersytecie w Lejdzie (Holandia), tytuł magistra prawa prywatnego w Rosyjskiej Podyplomowej Szkole Prawa Prywatnego oraz tytuł podyplomowy w zakresie prawa gospodarczego i handlowego.

@tatiana-palermo
@tatiana-palermo

Lucjan Paszkiewicz

Doradca i ekspert ds. strategii i projektowaniu przyszłości;
Senior Partner Capful Polska Sp. z o.o.

Posiada ponad 16 lat doświadczeń w tworzeniu innowacji, strategii, badaniach foresight i tworzeniu scenariuszy przyszłości.

Twórca wielu autorskich programów rozwojowych i projektów strategicznych Wspierał tworzenie i rozwijanie ponad 300 modeli biznesowych od start-up’ów do spółek kapitałowych. Doradca i trener w projektach dla kadry naukowej m.in. „Przyszłość Rozwojowa Żywności” i „Zarządzanie Badaniami Sektora Produkcji Żywności”. Współpracuje z Design Factory i Startup Sauna w Finlandii.

Anna Rychlik

Firma Re-Frame & Grow - właściciel
,,Stowarzyszenie Dla Nas’’ - przedstawiciel
,,Ryneczek Po Sąsiedzku’’ w gminie Izabelin - zarządca

Doradca i trener biznesu w dziedzinie zarządzania kategoriami (Category Management) na styku Producent – Detalista oraz efektywnego wykorzystania badań i analiz rynkowych w biznesie, z ponad 25-letnią ekspertyzą w branży spożywczej w międzynarodowych organizacjach: SEITA i MARS.

Organizator i Zarządca przedsięwzięcia ,,Ryneczek Po Sąsiedzku’’ w gminie Izabelin - ryneczku ze zdrową żywnością pozyskiwaną bezpośrednio od rolników i lokalnych wytwórni w skróconym łańcuchu ,,z pola na stół’ . Jako NGO (Stowarzyszenie zwykłe ,,Stowarzyszenie Dla Nas’’) partneruje samorządowi lokalnemu w realizacji strategii zrównoważonego rozwoju dla gminy Izabelin.

Certyfikowany Category Manager (GS-1 Institute Germany). Certifikowany Coach ICC. Członek PTBRiO.

Michał Siwek

Dyrektor Departamentu Food & Agri International Hub Grupy BNP Paribas

Z bankowością związany od 18 lat. W tym okresie był odpowiedzialny m.in. za rozwój relacji z kluczowymi klientami, zarządzanie zespołami biznesowymi, rozwój polityki sektorowej (Food&Agri i TSL). Doświadczenie zdobywał w Grupie Rabobank, pracował zarówno w Polsce (Bank BGŻ i Rabobank Polska), jak i za granicą (Centrala Grupy Rabobank oraz sieć bankowości korporacyjnej).

W procesie fuzji BNP Paribas i Rabobank/BGŻ był odpowiedzialny za obszar integracji klientów strategicznych, a następnie w BNP Paribas za Departament Dużych Przedsiębiorstw. Pracował również w Pionie Bankowości Korporacyjnej Santander Bank Polska, gdzie odpowiadał za rozwój strategii sektorowej TSL. Obecnie jest odpowiedzialny za politykę sektorową oraz rozwój bankowości sektora Food&Agri banków Grupy BNP Paribas w regionie CEE i Turcji. Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Carolien Spaans

Radca Rolny w Ambasadzie Holandii w Warszawie

Carolien pracuje w Ministerstwie Rolnictwa Holandii od 2006 roku na kilku stanowiskach, w tym jako doradca ds. polityki politycznej. Przed przeprowadzką do Warszawy latem 2019 roku pracowała jako radca rolny w Holandii na Ukrainie. Obecnie jej obszar pracy obejmuje Polskę, Słowację i Czechy.

Dariusz Szymczycha

Wiceprezes Polsko – Ukraińskiej Izby Gospodarczej

Izba działa równocześnie w obu krajach, ma biura główne w Warszawie i w Kijowie oraz przedstawicielstwa w 10 miastach Ukrainy i 10 miastach Polski.

Jako organizacja samorządu gospodarczego reprezentuje interesy zrzeszonych firm, szczególnie wobec władz publicznych i opiniuje rozwiązania regulacyjne. Izba wzmacniania stosunki gospodarcze i społeczne pomiędzy Polską i Ukrainą, organizując konferencje, szkolenia, podróże studyjne, kampanię społeczną „Partnerstwo i Zatrudnienie”. Izba promuje informacje o gospodarce Ukrainy poprzez portal www.edialog.media
www.pol-ukr.com
www.edialog.media
www.partnerstwo.info

Michał Szafryna

Dyrektor sprzedaży, De Heus

Absolwent Akademii Rolniczej w Poznaniu. Z branżą paszową związany od prawie 18 lat. Większość swojej kariery zawodowej spędził jako kierownik produktu, będąc głównym pomysłodawcą i inicjatorem „Akademii Indyka”, czy też współtwórcą „Biznesu z jajem”.

Aktualnie w De Heus jest dyrektorem sprzedaży, a specjalizuje się w rynku mięsa drobiowego, odpowiadając za sprzedaż produktów marki De Heus dla brojlerów kurzych i indyczych. Jest również osobą odpowiedzialną za współpracę z hodowcami, wylęgarniami, oraz ubojniami w łańcuchu produkcji mięsa.

Prywatnie hodowca koni i pasjonat jeździectwa.

Konrad Wacławik

Head of Retailer Services Poland

Z branżą FMCG związany od 9 lat. Doświadczenie w badaniach i analizie danych z rynku FMCG zdobywał pracując w Jeronimo Martins Polska, OMD Media, a od 7 lat związany z NielsenIQ Polska.

Przez cały czas spędzony w Nielsen zaangażowany we współpracę z sieciami detalicznymi, obecnie zarządza częścią NielsenIQ skupiającą się na wsparciu Klientów Detalistów w Polsce. Dzięki codziennemu kontaktowi z sieciami handlowymi od hipermarketów, przez dyskonty po stacje benzynowe posiada szeroką perspektywę polskiego rynku FMCG, pilnie przygląda się również trendom konsumenckim mającym wpływ na biznes detalistów. Jest absolwentem Ekonometrii i Informatyki na Uniwerystecie Warszawskim, prywatnie fan włoskiej piłki nożnej oraz kuchni, kolekcjoner i koneser muzyki.

Jarosław Wańkowicz

Raw Material Supply Chain Director Farm Frites Poland SA

Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz studiów MBA na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Z Farm Frites Poland S.A. związany jest od 2001 roku, gdzie pracował na stanowisku Agronoma, następnie Specjalisty ds. Logistyki Ziemniaka oraz Szefa Zaopatrzenia Ziemniaka.

W 2003 roku przeszedł do Farm Frites Poland Dwa Sp. z o.o. jako Kontroler Finansowy. Po czerech latach pracy objął tam stanowisko General Managera. Do końca 2017 roku łączy swoje obowiązki w Farm Frites Poland Dwa z funkcją Dyrektora Działu Zarządzania Surowcem w Farm Frites Poland SA. W pracy ceni możliwość podejmowania nowych wyzwań i ich realizację w profesjonalnym gronie, co stanowi źródło rozwoju i osobistej satysfakcji.

Arkadiusz Wódkowski

Konsultant marketingowy

Rocznik 1969. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Ponad 30 lat pracy w badaniach społecznych i marketingowych. Specjalizuje się w analizie: trendów konsumenckich, jakości obsługi oraz motywacji i satysfakcji konsumentów.

Współautor największego w Polsce projektu trendwatchingowego. Jest kierownikiem merytorycznym studiów Zarządzanie Satysfakcją Klienta w SGH. Był prezesem Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii. W wolnych chwilach gra w brydża sportowego, ogląda sport na żywo, gra w tenisa, jeździ na nartach i chodzi do teatru. Od 10 lat podróżuje kamperem po kraju i Europie. Żona Eliza, córki Weronika i Wanda.

Łukasz Grass

były dziennikarz radiowy i telewizyjny, autor książek

W latach 2016 – 2019 redaktor naczelny Business Insider Polska, serwisu biznesowo-informacyjnego, który w ciągu 3 lat od pojawienia się na rynku stał się drugim najpopularniejszym serwisem biznesowym w Polsce i pierwszym z rodziny Business Insidera w Europie.

W Onet i Business Insider Grass prowadził autorski program „Na Czasie” oraz „Kawa z prezesem”. Oba programy poruszały kwestie związane z nowoczesnym biznesem, przywództwem i rozwojem osobistym. Pracował m.in. w Radiu TOK FM, jako zastępca redaktor naczelnej i szef informacji. Przez 6 lat był związany z TVN24, gdzie prowadził serwisy informacyjne i magazyn „Polska i Świat”. W 2005 roku został nagrodzony przez miesięcznik „Sukces”. Nagrodę „Byk Sukcesu” odebrał w kategorii Debiut Roku.

Jest autorem bestsellerowej powieści biograficznej „Najlepszy. Gdy słabość staje się siłą”. Historia o Jerzym Górskim, legendzie polskiego triathlonu, sprzedała się w ponad 50 tysiącach egzemplarzy. Stała się również inspiracją dla twórców filmu pod tym samym tytułem. Obraz wyreżyserowany przez Łukasza Palkowskiego „Najlepszy” zdobył aż 5 nagród na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni.

Ta strona używa cookies celem umożliwienia rejestracji uczestników wydarzenia i obsługi procesów pokrewnych. Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Akceptuję