logo BNP Paribas
PL | EN
Food for the future
Spotkania realizowały następujące Cele Zrównoważonego Rozwoju

ikonka ikonka ikonka

Kontakt

telefon kontaktowy
+48 533 733 403
Infolinia czynna jest w dni robocze w godz. 9.00-17.00
opłata za połączenie według cennika operatora
BNP Paribas Bank Polska S.A z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 518 782 zł, w całości wpłacony.
social media social media © BNP Paribas 2021