logo BNP Paribas
PL | EN
Food for the future


16 września
14:00
W BNP Paribas Food & Agro stale analizujemy, jaki potencjał dla polskich firm spożywczych mają rynki zagraniczne. Tym razem, podczas trzeciego już meet-up’u FOOD FOR THE FUTURE, podzielimy się spostrzeżeniami na temat obecnej sytuacji w Chinach, które są kluczowym elementem światowego systemu żywności.

Rynek chiński od lat szybko ewoluuje, ale pandemia Covid-19 miała na niego szczególny wpływ. Spowodowała m.in., że dostępność żywności zagranicznych marek – dotychczas tak mocno preferowanych przez rodziców posiadających dzieci – spadła. To pociągnęło za sobą zmiany w postrzeganiu i konsumpcji żywności produkowanej w kraju.

Podczas spotkania „China’s food market – key consumer trends” będzie o tym mówić David Jago, analityk firmy badawczej Mintel. Skupimy się na kategoriach produktowych, którymi zainteresowani są chińscy rodzice: żywności dla dzieci, nabiale oraz mięsnych przekąskach. Z kolei Grzegorz Kozieja, Dyrektor Biura Analiz Sektora Food & Agri z Banku BNP Paribas, zarysuje szerszy obraz i podsumuje obecne miejsce Chin w światowym systemie żywnościowym.

Weź udział!   

Agenda

Przywitanie i wprowadzenie
Anna Link, Dyrektor Biura Rozwoju Bankowości i Klientów Strategicznych, Międzynarodowy Hub Food & Agri Grupy BNP Paribas
„Chiny – miejsce w światowym systemie żywnościowym”
Grzegorz Kozieja, Dyrektor Biura Analiz Sektora Rolno-Spożywczego, Departament Międzynarodowy Hub Food & Agri Grupy BNP Paribas
„Marketing żywności wybieranej przez chińskie rodziny”
David Jago, Główny Konsultant, Mintel
Sesja pytań i odpowiedzi
Patronat minel
Patronat minel

Prelegenci

Anna Link, Dyrektor Biura Rozwoju Bankowości i Klientów Strategicznych, Międzynarodowy Hub Food & Agri Grupy BNP Paribas

W bankowości od ponad 8 lat. Pierwsze doświadczenia zdobywała w Grupie Rabobank, gdzie rozwijała relacje z kluczowymi klientami międzynarodowymi. Następnie w Santander Bank Polska odpowiadała za wypracowanie oraz wdrożenie strategii sektorowej w segmencie bankowości korporacyjnej. W oparciu o podejście sektorowe stworzyła nowe standardy sprzedaży produktów i wypracowała rozwiązania w zakresie poprawy doświadczeń klientów. Obecnie w ramach Grupy BNP Paribas odpowiada za rozwój relacji z klientami strategicznymi z sektora Food & Agri, wdrożenia rozwiązań finansowania łańcucha dostaw oraz implementację strategii sektorowej dla Grupy BNP Paribas na Ukrainie oraz w Turcji. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego oraz Finansów i Rachunkowości Szkoły Głównej Handlowej.

David Jago, Główny Konsultant, Mintel

David pracuje w branży dóbr konsumenckich od ponad 30 lat, koncentrując się głównie na opracowywaniu innowacji i tworzeniu nowych koncepcji produktowych.
Obecnie współpracuje z wieloma klientami firmy Mintel: od producentów po sieci sprzedaży detalicznej i dostawców towarów przemysłowych. Działa bardzo bliskim kontakcie z firmami, co daje mu bezpośredni wgląd w sytuację rynkową w danej branży i pozwala mapować istniejący w niej potencjał biznesowy. Regularnie prowadzi warsztaty ideacji i innowacji.
Na wcześniejszym etapie swojej ścieżki zawodowej, David tworzył wiodącą na rynku bazę danych Mintel Global New Products Database (GNPD). Obecnie jest stałym mówcą branżowym i komentatorem, w tym w programie Mintel Innovation TV.
Ma wieloletnie doświadczenie w marketingu i badaniach rynku.

Grzegorz Kozieja, Dyrektor Biura Analiz Sektora Rolno-Spożywczego, Departament Międzynarodowy Hub Food & Agri.

Absolwent bankowości na Wydziale Finansów Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz kulturoznawstwa międzynarodowego na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył program studiów podyplomowych na Politechnice Warszawskiej oraz w IESE Business School w Barcelonie.
Na początku kariery zawodowej związany z branżą finansową (Fortis Bank w Polsce oraz State Street i Northern Trust w Irlandii). Następnie pracował w branży doradczej (McKinsey&Company, Metropolitan Capital Solutions). Od roku 2011 zatrudniony w obszarze strategii PKN ORLEN, z czego w latach 2014-2018 jako Dyrektor ds. Strategii i M&A w Unipetrol w Czechach. Od roku 2019 związany z Grupą BNP Paribas.


Spotkanie realizuje następujące Cele Zrównoważonego Rozwoju

ikonka ikonka ikonka

Kontakt

telefon kontaktowy
+48 533 733 403
Infolinia czynna jest w dni robocze w godz. 9.00-17.00
opłata za połączenie według cennika operatora
BNP Paribas Bank Polska S.A z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 518 782 zł, w całości wpłacony.
social media social media © BNP Paribas 2021