WITAMY W PRZEWODNIKU
RATY bgż bnp paribas
Zakupy z wykorzystaniem kredytu ratalnego, to kredyt:
Już od 150zł
Bez podpisywania dokumentów
Bez wizyty kuriera
Bez dodatkowych produktów kredytowych
- bez karty kredytowej
START
Krok 1
Krok 2
Krok 3
Krok 4
Wybierz towar i złóż zamówienie

Złóż zamówienie w sklepie internetowym, jako formę płatności wybierz raty Banku BGŻ BNP Paribas, gdy łączna wartość zakupów przekracza 150 zł.

Po wybraniu opcji płatności raty Banku BGŻ BNP Paribas, zostaniesz przekierowany na stronę wniosku kredytowego lub drogą mailową otrzymasz link do wniosku. Do wypełnienia wniosku będzie Ci potrzebny ważny dokument tożsamości.

Dalej
Krok 1
Krok 2
Krok 3
Krok 4
Wypełnij i wyślij wniosek

Zapoznaj się z warunkami wnioskowania o kredyt i dokumentami dla kredytu ratalnego dostępnymi na stronie Banku. Wypełnij wniosek kredytowy. Sprawdź poprawność wpisanych przez Ciebie danych. Pamiętaj, że ewentualne błędy mogą utrudnić, przedłużyć lub uniemożliwić udzielenie kredytu.

Wyślij wniosek do Banku BGŻ BNP Paribas. Decyzję kredytową otrzymasz na wskazany we wniosku kredytowym adres e-mail niezwłocznie po potwierdzeniu przez sklep dostępności towaru dla Ciebie.

Pokaż warunki wnioskowania o kredyt ratalny >>

×

Zawarcie z Bankiem Umowy kredytu poprzez Kanał Internetowy
możliwe jest z Klientem, który:

- posiada pełną zdolność do czynności prawnych
- posiada numer PESEL
- jest obywatelem Rzeczpospolitej Polskiej
- posiada ważny dokument tożsamości
- posiada stałe dochody osiągane z tytułu umowy o pracę, prowadzenia działalności gospodarczej, pobierania emerytury lub renty lub pochodzące z innych udokumentowanych źródeł
- posiada rachunek bankowy z dostępem do bankowości elektronicznej prowadzony przez bank działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako:
1. jedyny posiadacz rachunku, lub
2. współposiadacz rachunku, przy czym przelew identyfikacyjny musi wskazywać Klienta, jako posiadacza rachunku, który złożył dyspozycję przelewu
- dokona przelewu, w ciężar rachunku wskazanego w punkcie powyżej, opłaty na rzecz Banku za czynności weryfikacyjne wedle jednej z dostępnych opcji: (i)szybki przelew za pośrednictwem serwisu Blue Media, (ii)zwykły przelew z konta osobistego
- spełnia kryteria dla otrzymania kredytu
- posiada urządzenie z dostępem do Internetu, na którym zainstalowana jest przeglądarka internetowa zapewniająca poprawne wyświetlanie strony internetowej Banku i strony Sklepu internetowego (Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies, minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli), serwisu Blue Media, dostęp do serwisu bankowości elektronicznej (zgodnie z wymogami banku Klienta) oraz oprogramowanie umożliwiające wyświetlanie plików w formacie PDF
- posiada konto poczty elektronicznej (adres e-mail), które wskaże we Wniosku
- pobierze Formularz Informacyjny dla kredytu
- zaakceptuje Regulamin
- pobierze projekt Umowy kredytu i zaakceptuje warunki tej Umowy

Wyślij »
Dalej
Krok 1
Krok 2
Krok 3
Krok 4
Wykonaj przelew
weryfikacyjny i Zaakceptuj
umowę

Wraz z pozytywną decyzją kredytową, drogą mailową otrzymasz projekt umowy kredytowej i dane do przelewu, za pomocą którego Bank zweryfikuje zgodność danych podanych we wniosku. Wykonaj przelew.

Po pozytywnym potwierdzeniu Bank wyśle do Ciebie maila z dokumentami kredytowymi i linkiem do akceptacji umowy kredytowej. Zapoznaj się z dokumentami i zaakceptuj umowę kredytową.

Dalej
Krok 1
Krok 2
Krok 3
Krok 4
Ciesz się zakupami

Zamówiony towar zostanie wysłany przez sklep niezwłocznie po akceptacji przez Ciebie umowy kredytowej.

Blankiety spłat wyślemy do Ciebie pocztą.

Do początku