WSPIERAMY TWÓJ ROZWÓJ

Jesteśmy Bankiem zmieniającego się świata. To znaczy, że pragniemy nie tylko dotrzymywać kroku naszym Klientom, ale przede wszystkim inicjować pożyteczne zmiany. Jako firma jesteśmy zwinni i zaangażowani. Jak to robimy?

Mogę się rozwijać tak jak chcę logo.

Co nas wyróżnia?

W Banku BNP Paribas każdy rozwija się tak jak chce i odważnie bierze sprawy we własne ręce, ma przestrzeń do eksperymentowania, popełniania błędów i może być sobą, może więcej.

Każdego dnia chcemy kreować przyszłość. Dzięki naszym pracownikom to jest możliwe. Jesteśmy zwinną i uczącą się organizacją, która z wyprzedzeniem reaguje na wyzwania oraz odpowiada na potrzeby.

Sprawdź, czy do siebie pasujemy i dołącz do nas.

Korzystamy z różnorodnych form rozwoju,
aby w pełni umożliwiać naszym pracownikom wykorzystanie ich talentów.

Model 70-20-10

70

Nauka przez doświadcznie

 • Udział w projektach
 • Podejmowanie praktycznych działań z własnej inicjatywy
 • Realizacja codziennych zadań
20%

Nauka od innych

 • Poszukiwanie inspiracji wśród ekspertów
 • Mentoring
 • Coaching
 • Praca w oparciu o informację zwrotną
 • Dzielenie się wiedzą
10%

Nauka formalna

 • Szkolenia
 • Warsztaty
 • Kursy e-learning
 • Studia

Pełen wachlarz działań rozwojowych, abyś mógł w pełni rozwijać swój potencjał.

MOŻESZ się rozwijać tak, jak chcesz

Wojciech, pracownik banku z Obszaru MŚP.

MOŻESZ rozwijać się na różne sposoby. Korzystać z tego, co oferuje bank lokalnie, ale również z możliwości jakie niesie za sobą praca w międzynarodowym środowisku w Grupie BNP Paribas.

Nasz program działań rozwojowych wspiera realizację strategii biznesowej. Działania obejmują programy, z których mogą korzystać wszyscy pracownicy. Organizujemy również specjalistyczne programy dla kadry kierowniczej. Dodatkowo prowadzimy projekty, które wspierają potrzeby rozwojowe poszczególnych jednostek banku.

Dostęp do oferty rozwojowej dla wszystkich pracowników.

W ramach naszej oferty rozwojowej, możesz wybierać, webinaria, e-learningi czy podcasty najbardziej odpowiadające Twoim potrzebom z różnych obszarów tematycznych takich jak:

 • bankowość
 • efektywność osobista
 • przywództwo
 • efektywna i prosta komunikacja
 • różnorodność i włączanie (D&I)
 • twoje zdrowie
 • zrównoważony rozwój
 • zwinność

A także wzmacniamy nasze wartości kultury organizacyjnej tj. odwaga, empowerment, transparentność, prostota i współpraca.

Wo-mentoring Future UP

Program bankowy Wo-mentoring Future UP logo.

W ramach projektu Kobiet zmieniających BNP Paribas realizujemy program Wo-mentoring Future UP. Jest to półroczny program mentoringowy, który przygotowuje pracowników naszego banku do wyzwań zmieniającego się świata.

Zakładamy, że nasi mentees:

 • zapoznają się z nowymi technologiami i trendami w biznesie,
 • zdefiniują ścieżkę cyfrowej zmiany,
 • poznają „best practises” świata biznesu,
 • nauczą się pokonywać własne ograniczenia,
 • włączą różnorodność w budowaniu własnych rozwiązań.

Program ten wyróżnia nawiązanie do technologii – tak, aby w efekcie mentees Future UP kreowali coraz bardziej innowacyjne rozwiązania. Współpracujemy z mentorami z różnych branż na rynku, którzy specjalizują się w rozwiązaniach technologicznych.

Marcin, pracownik banku z obszaru IT.

#MamToDamTo
Program dzielenia się wiedzą

Wyjątkowość tego programu polega na tym, że kiedy dzielisz (się wiedzą) to równocześnie mnożysz (korzyści). Eksperci oferują swoją wiedzę koleżankom i kolegom, aby realnie pomagać im w funkcjonowaniu w bankowej codzienności. Wspólnie oswajamy MS Office, SQL czy tematy z zakresu finansów.

#WomenUp

Joanna, pracownik banku z obszaru Bankowości Detalicznej.

Kobiety dla kobiet przygotowały autorski program rozwojowy. Dzięki temu wspieramy odwagę i uwalnianie potencjału, zapraszamy do działania oraz poznawania siebie w trakcie 12 miesięcznej przygody.

Tomasz, pracownik banku z obszaru IT.

Rozwój naszych liderów

Nasi liderzy inspirują, rozwijają swoje zespoły, odważnie i odpowiedzialnie prowadzą biznes z nastawieniem na Klienta. W tym kierunku rozwijamy naszych liderów aby byli wzorem do naśladowania, byli autentyczni, a także kreowali środowisko pracy oparte na zaufaniu i szacunku.

Wolontariat pracowniczy

Pracownicy banku zaangażowani w Szlachetną Paczkę.

Możesz zaangażować się wolontariacko indywidualnie, ale też zespołowo w akcje, w które angażujemy się jako organizacja takie jak Szlachetna Paczka czy Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Możesz brać udział w inicjatywach społecznych, zgłosić swój własny projekt wolontariacki bądź zostać wolontariuszem / edukatorem, zostać lokalnym ambasadorem banku, zdobyć grant dla organizacji bądź wesprzeć finansowo. Nie sama pracą człowiek żyje ;)

Irina, pracownik banku z obszary Audytu.

Program mentoringowy

Tworząc organizację uczącą się dbamy o możliwość rozwoju poprzez dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w roli Mentora.

Proces mentoringowy staje się dla Mentora kluczem do rozwijania zarówno innych jak i siebie. Daje okazję do czerpania ze sprawdzonych rozwiązań, dobrych praktyk oraz poszukiwania własnej drogi przez Mentee.

Mentors share. Mentors care. Mentors dare.

Mentorzy dzielą się z innymi. Mentorzy dbają. Mentorzy mają odwagę – dokonywać znaczących zmian w swoim życiu zawodowym przez przekazywanie młodszemu pokoleniu, które kiedyś ich zastąpi, swojej wiedzy, energii oraz wartości.

Philip Zimbardo, 2013Amerykański psycholog społeczny, od 1968 profesor Uniwersytetu Stanforda.

Dołącz do Banku BNP Paribas

Sprawdź, kogo aktualnie szukamy.