Bank zmieniającego się świata
Oferta
INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE BEZPIECZNA KARTA


Ochrona przed
nieuprawnionym użyciem
karty debetowej lub
kredytowej

Produkt dla Klientów Banku w ramach działalności przejętej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540.

Świadczenia finansowe zapewnione ubezpieczonemu w sytuacji, gdy Ubezpieczony:

  • zostanie okradziony ze środków pobranych z bankomatu,
  • będzie musiał ponieść koszty wymiany utraconych dokumentów, karty, portfela,
  • utraci zakupy, które opłacił ubezpieczoną kartą

Zakres ubezpieczenia

 

Zakres ubezpieczenia obejmuje następujące zdarzenia ubezpieczeniowe:

  • nieuprawnione użycie karty,
  • utratę środków pieniężnych pobranych z bankomatu przy użyciu karty lub z kasy Banku,
  • koszty wymiany utraconych dokumentów, karty, portfela,
  • utraty lub zniszczenia zakupów dokonanych za pomocą karty.

Składka ubezpieczeniowa:

Tylko 3,50 zł miesięcznie

JAK ZAMÓWIĆ?

 
Wystarczy zawnioskować o ubezpieczenie podczas zawierania umowy o kratę kredytową lub kartę debetową.

JAK ZGŁOSIĆ SZKODĘ?

Szkodę należy zgłosić niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości, powiadomić:
 

Centrum Pomocy Grupy Ubezpieczeniowej UNIQA
 numer telefonu - (42) 634 49 94
 

Centrum Pomocy czynne jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 19.00 oraz w soboty w godzinach 8.00 - 16.00.

JAK ZGŁOSIĆ REKLAMACJĘ?

 

Reklamacja związana ze świadczonymi przez UNIQA usługami może być złożona:

 

  • w formie elektronicznej - za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie www.uniqa.pl lub za pomocą poczty elektronicznej na adres reklamacje@uniqa.pl
  • ustnie - telefonicznie (w UNIQA Contact Center pod numerem telefonu 801 597 597 - dla telefonów stacjonarnych) lub +48 42 66 66 500 (dla tel. komórkowych), w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-19.00 oraz w soboty w godzinach 8.00-16.00 ) albo osobiście do protokołu podczas wizyty klienta w jednostce UNIQA obsługującej klientów
  • w formie pisemnej - osobiście, w jednostce UNIQA obsługującej klientów, albo przesyłką pocztową na następujący adres:


UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
ul. Gdańska 132
90-520 Łódź
Departament Centrum Klienta - Dział Obsługi Umów

 

 

Rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi nastąpi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, jeżeli udzielenie odpowiedzi w powyższym terminie nie jest możliwe, Klient zostanie w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji powiadomiony o przyczynach opóźnienia, okolicznościach podlegających dalszemu wyjaśnianiu oraz o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 60 dni od daty wpływu reklamacji.

 

Odpowiedź na reklamację będzie udzielona:

W postaci papierowej

Za pomocą innego trwałego nośnika informacji

Pocztą elektroniczną, o ile klient złożył taki wniosek

Dokumenty do pobrania

 
OWU Bezpieczna Karta Indywidualna

Obowiązuje od 01.04.2019r.

 
Karta Produktu Bezpieczna Karta Indywidualna

Obowiązuje od 01.04.2019r.

 
Dokument zawierajacy informacje o produkcie ubezpieczeniowym Indywidualne Ubezpieczenie Bezpieczna Karta

Obowiązuje od 01.04.2019r.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń