Bank zmieniającego się świata
Oferta

Produkt dla Klientów Banku w ramach działalności przejętej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540.

INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DO KART KREDYTOWYCH

 

 • Zabezpieczenie spłaty zadłużenia na karcie kredytowej na wypadek zajścia zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową
 • Spokój i bezpieczeństwo finansowe kredytobiorcy i najbliższych
 • Objęcie ochroną ubezpieczeniową bez zbędnych formalności

ZAKRES UBEZPIECZENIA


Zakres ubezpieczenia obejmuje następujące zdarzenia ubezpieczeniowe:

 • Zgon ubezpieczonego
 • Niezdolność do pracy ubezpieczonego albo trwałe inwalidztwo w następstwie nieszczęśliwego wypadku, z zastrzeżeniem, że ochroną ubezpieczeniową z tytułu:
 • Niezdolności do pracy obejmowany jest posiadacz karty kredytowej, który nie posiada stwierdzonego prawa do emerytury lub renty stałej z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia społecznego
 • Trwałego inwalidztwa obejmowany jest posiadacz karty kredytowej, który ma ustalone prawo do emerytury lub renty stałej z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia społecznego.

SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA

 

Wysokość składki 0,18% salda zadłużenia na koniec cyklu rozliczeniowego

Kto może być ubezpieczony?

Ubezpieczony to osoba fizyczna, która jest posiadaczem karty kredytowej, ukończyła 18 lat oraz nie ukończyła 70. roku życia. Posiadacz karty może zawrzeć tylko jedną umowę ubezpieczenia.

Wniosek o przystąpienie do ubezpieczenia może być złożony jedynie w czasie wnioskowania o kartę kredytową.

JAK ZAMÓWIĆ?

 

Wystarczy, zawnioskować o ubezpieczenie podczas zawierania umowy o kartę kredytową.

JAK ZGŁOSIĆ SZKODĘ?


O zaistniałej szkodzie należy niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni roboczych od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości, powiadomić:
Centrum Pomocy Grupy Ubezpieczeniowej UNIQA numer telefonu - (42) 634 49 94
Centrum Pomocy czynne jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 19.00 oraz w soboty w godzinach 8.00 - 16.00.

JAK ZGŁOSIĆ REKLAMACJĘ?


Reklamacja związana ze świadczonymi przez UNIQA usługami może być złożona:

 • w formie elektronicznej - za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie www.uniqa.pl lub za pomocą poczty elektronicznej na adres reklamacje@uniqa.pl
 • ustnie - telefonicznie (w UNIQA Contact Center pod numerem telefonu 801 597 597 (dla telefonów stacjonarnych) lub +48 42 66 66 500 (dla tel. komórkowych), w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-19.00 oraz w soboty w godzinach 8.00-16.00 ) albo osobiście do protokołu podczas wizyty klienta w jednostce UNIQA obsługującej klientów
 • w formie pisemnej - osobiście, w jednostce UNIQA obsługującej klientów, albo przesyłką pocztową na następujący adres:

 

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
ul. Gdańska 132
90-520 Łódź
Departament Centrum Klienta - Dział Obsługi Umów

 

Rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi nastąpi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, jeżeli udzielenie odpowiedzi w powyższym terminie nie jest możliwe, Klient zostanie w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji powiadomiony o przyczynach opóźnienia, okolicznościach podlegających dalszemu wyjaśnianiu oraz o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 60 dni od daty wpływu reklamacji.

 

Odpowiedź na reklamację będzie udzielona:

 • w postaci papierowej lub
 • za pomocą innego trwałego nośnika informacji, albo
 • pocztą elektroniczną, o ile klient złożył taki wniosek

Dokumenty do pobrania

 
Karta produktu Indywidualne Ubezpieczenie na Życie dla Posiadaczy Kart Kredytowych
 
Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na życie dla Posiadaczy Kart Kredytowych

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń