Bank zmieniającego się świata
Oferta

Produkt dla Klientów Banku w ramach działalności przejętej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540.

Dobrowolne ubezpieczenie na życie oferowane do Kredytu na Miarę. Zakres ubezpieczenia obejmuje zgon Ubezpieczonego oraz zgon Ubezpieczonego w następstwie Nieszczęśliwego wypadku.

 
 • Dobrowolne ubezpieczenie
 • Spłata kredytu na wypadek śmierci Kredytobiorcy
 • Wystarczy zawnioskować o ubezpieczenie podczas zawierania Umowy o kredyt lub w trakcie trwania umowy
 • Zobowiązanie spłaty nie przechodzi na rodzinę po śmierci Ubezpieczonego

 

Dodatkowe informacje

 • Składka

 • Jak zamówić?

 • Jak zgłosić szkodę?

 • Reklamacje

Składka

 • Miesięczna, naliczana w oparciu o wysokość kwoty udzielonego kredytu
 • Pierwsza składka płatna dopiero przy płatności pierwszej raty
 • Liczona według wzoru:
  Wysokość składki= 0,075% x wysokość udzielonego kredytu przypadającego na danego Ubezpieczonego z uwzględnieniem Udziału w Sumie ubezpieczenia pomiędzy liczbą Kredytobiorców, którzy zawarli Umowy Ubezpieczenia w ramach jednej Umowy kredytu.

Jak zamówić?

Wystarczy zawnioskować o ubezpieczenie podczas zawierania Umowy o kredyt lub w trakcie trwania umowy.

Jak zgłosić szkodę?

Szkodę należy zgłosić niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości, powiadomić:

 • Centrum Pomocy Grupy Ubezpieczeniowej UNIQA pod numerem telefonu - (42) 634 49 94

Centrum Pomocy czynne jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 19.00 oraz w soboty w godzinach 8.00 - 16.00.

Reklamacje

Reklamacja związana ze świadczonymi przez UNIQA usługami może być złożona:

 • w formie pisemnej – osobiście, w jednostce UNIQA TU na Życie S.A. obsługującej klientów, albo przesyłką pocztową na następujący adres: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Departament Centrum Klienta - Zespół Obsługi Reklamacji ul. Gdańska 132 90-520 Łódź
 • w formie ustnej – telefonicznie w CONTACT CENTER UNIQA pod numerem telefonu 801 597 597 (dla telefonów stacjonarnych) lub +48 42 66 66 500 (dla telefonów komórkowych), w dni robocze od poniedziałku  do piątku w godzinach 8.00-19.00 oraz w soboty  w godzinach 8.00-16.00 albo osobiście podczas wizyty klienta w jednostce UNIQA TU na Życie S.A. obsługującej klientów.

   

UNIQA TU na Życie S.A. zobowiązana jest rozpatrzyć reklamację i udzielić odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni  od dnia otrzymania reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, jeżeli udzielenie odpowiedzi w powyższym terminie nie jest możliwe, Ubezpieczający/Ubezpieczony lub Uposażony zostanie w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji powiadomiony o przyczynach opóźnienia, okolicznościach podlegających dalszemu wyjaśnianiu oraz o przewidywanym terminie udzielenia odpowiedzi, nie dłuższym jednak niż 60 dni od daty wpływu reklamacji.

 

Odpowiedź na reklamację będzie udzielona:

 • w postaci papierowej lub
 • za pomocą innego trwałego nośnika informacji, albo
 • pocztą elektroniczną, o ile Klient złożył taki wniosek.

Dokumenty do pobrania

 
Karta Produktu Kredyt pod Ochroną

Obowiązuje od 01.04.2019

 
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kredyt pod Ochroną

Obowiązuje od 01.04.2019

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń