Bank zmieniającego się świata
Oferta

Produkt dla Klientów Banku w ramach działalności przejętej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540.

Ubezpieczenie „Bezpieczny Biznes 24 – Mała Firma” to dobrowolne ubezpieczeniem na życie, zabezpieczające spłatę kredytu niezabezpieczonego, oferowane we współpracy z UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

„Bezpieczny Biznes 24 – Mała Firma” pozwala ubezpieczyć kredyt niezabezpieczony do wysokości 250.000 zł, zapewniając spokój i komfort prowadzenia biznesu, dając gwarancję spłaty kredytu w przypadku zajścia nieprzewidzianych zdarzeń.

W przypadku zajścia jednego ze zdarzeń ubezpieczeniowych UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. wypłaca świadczenie, którego wysokość uzależniona jest od salda zadłużenia kredytu na dzień zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego.

Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu znajdują się w Ogólnych Warunkach Indywidualnego Ubezpieczenia na życie Kredytobiorców Kredytów Firmowych udzielanych przez Bank.

Dodatkowe informacje

  • Zakres ubezpieczenia

  • Składka

  • Świadczenie

  • Okres ubezpieczenia

Zakres ubezpieczenia

W ramach ubezpieczenia „Bezpieczny Biznes 24 – Mała Firma” świadczona jest ochrona ubezpieczeniowa w zakresie:

  • śmierci ubezpieczonego,
  • hospitalizacji w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
  • trwałej i całkowitej niezdolności do pracy albo trwałego inwalidztwa w następstwie nieszczęśliwego wypadku.

Ochroną w zakresie trwałej i całkowitej niezdolności do pracy obejmowane są osoby, które nie nabyły prawa do emerytury lub renty stałej z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia społecznego.

Ochroną w zakresie trwałego inwalidztwa w następstwie nieszczęśliwego wypadku obejmowane są osoby, wobec których stwierdzono prawo do emerytury lub renty stałej z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia społecznego.

Ochrona ubezpieczeniowa świadczona jest dla osób w wieku 18-65 lat.

Składka

Składka płatna jest miesięcznie.

Wysokość składki ustalana jest na każdy roczny okres.

Miesięczna stopa składki wynosi 0,15%.

Świadczenie

  • W przypadku śmierci lub trwałej i całkowitej niezdolności do pracy albo trwałego inwalidztwa w następstwie nieszczęśliwego wypadku uposażonemu wypłacane jest świadczenie w wysokości salda zadłużenia na dzień zajścia zdarzenia.
  • Świadczenie w przypadku wystąpienia hospitalizacji w następstwie nieszczęśliwego wypadku wynosi 2% salda zadłużenia lecz nie więcej niż 100 zł za każdy dzień pobytu w szpitalu pod warunkiem, że pobyt w szpitalu trwał co najmniej 10 dób.

Okres ubezpieczenia

Ubezpieczenie zawierane jest na okres jednego roku i jest automatycznie przedłużane na kolejny roczny okres, jeśli wcześniej żadna ze stron nie zwróci się z wnioskiem o nieprzedłużanie umowy ubezpieczenia.

Dokumenty do pobrania

 
Karta Produktu INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW KREDYTÓW FIRMOWYCH UDZIELANYCH PRZEZ BANK BNP PARIBAS S.A.

obowiązuje od 01.04.19

 
Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Kredytów Firmowych udzielanych przez Bank BNP Paribas S.A.

obowiązuje od 01.04.19

 
Informacje o agencie

obowiązuje od 01.04.19

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń