BNP Paribas
ban_zarz_ryz_wal_eks

Transakcje spot / outright

Transakcja spot jest umową pomiędzy Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. a Klientem, w której strony transakcji zobowiązują się do kupna bądź sprzedaży waluty w drugim dniu roboczym po dniu zawarcia transakcji.

Korzyści

  • możliwość negocjacji kursu walutowego z pracownikiem banku BNP Paribas, 
  • proste i bezpieczne procedury zawierania transakcji,
  • brak dodatkowych kosztów i prowizji.

Więcej o walutowej transakcji spot/outright

© 2015 Bank BGŻ BNP Paribas S.A. | Nota prawna