Witamy w Misji Samodzielność. Super, że tu jesteś!

Samodzielniaki
nie boją się wyzwań,
Poznajcie gry edukacyjne, które pomagają dzieciom oswoić się z bankowaniem!mają otwarte głowy i umieją radzić sobie w zmieniającym się świecie, nawet w świecie finansów. Wierzymy, że każde dziecko może się nauczyć takiej samodzielności, jeśli tylko ma odpowiednie narzędzia. Żeby ułatwić to zadanie rodzicom i dzieciom, stworzyliśmy ciekawe gry edukacyjne, które przez zabawę wprowadzają dziecko w świat finansów. Poznajcie je razem!

Mamy
też nowoczesne
narzędzia,
dzięki którym dziecko może stawiać pierwsze kroki w świecie finansów pod czujnym okiem rodziców.

Nasi eksperci dzielą się wiedzą

Tu każdy rodzic znajdzie pomocne artykuły, narzędzia,
podcasty i warsztaty, które ułatwiają budowanie
samodzielności dziecka w świecie finansów.

Strona misjasamodzielnosc.pl i jej zawartość realizują jeden z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, jakim jest dobra jakość edukacji, w tym dostęp do edukacji finansowej wszystkich dzieci.

Bank zmieniającego się świata

BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 518 782 zł w całości wpłacony.