Program Misja Kieszonkowedla nauczycieli

Zacznijmy wartościowe rozmowy

Dziecko mające możliwość praktykowania na własnym kieszonkowym może budować cenne nawyki, zdobywać wiedzę i samodzielność finansową – wszystko, co przydatne w dorosłym życiu.

Warto pogadać w klasie o kasie

Nauczycielu, chcesz uświadomić swoim uczniom, że pieniądze nie rosną na drzewie?
Dołącz do programu edukacyjnego, którego inicjatorem jest Bank BNP Paribas.

Czas to pieniądz!

Zaoszczędź swój czas. Skorzystaj z gotowych materiałów dydaktycznych przygotowanych przez metodyków wpisanych w podstawę programową. Poznaj zupełnie nowe podejście do nauczania o pieniądzu! Materiały oraz zadania konkursowe w ramach programu dopasowane są do dwóch grup wiekowych: uczniów klas III oraz klas IV-VI.

Pakiet
startowy
dla 500
pierwszych
klas!

Pakiet startowy dla 500 pierwszych klas.
250 klas III oraz 250 klas IV-VI, których nauczyciele zgłoszą chęć udziału w programie jako pierwsi, otrzyma przesyłkę z pakietem startowym z atrakcyjnymi materiałami dydaktycznymi. Narzędzia te pomogą dzieciom poszerzyć
i utrwalić wiedzę zdobytą w czasie zajęć.

 • gra edukacyjna Samodzielniak Finansowy
 • plakat dydaktyczny

Klasy III

 • Jeżeli jesteś nauczycielem klasy III skorzystaj ze specjalnie przygotowanych scenariuszy lekcji, uwzględniających zagadnienia wpisane w podstawę programową.
 • Scenariusze otrzymasz po zarejestrowaniu się w programie.
 • Na pewno dobrze znasz swoich uczniów i wiesz, że jeżeli przekażesz im samą teorię, to cała nauka może „pójść w las”. Dlatego, każdy scenariusz opracowany przez doświadczonych metodyków, pozwala dzieciom wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce.
 • Punktem wyjścia każdego scenariusza jest problem gospodarowania przez dzieci kieszonkowym.
 • Zajęcia w ramach pierwszego scenariusza uporządkują wiedzę dzieci na temat tego, skąd biorą się pieniądze, jak się je zarabia, jak wyglądają banknoty i monety, jak można odkładać kieszonkowe oraz jak rozmieniać i liczyć pieniądze.
 • W scenariuszu drugim zawarte są aktywności dzięki, którym dzieci dowiedzą się m. in. jak założyć konto w banku, jak posługiwać się kartą płatniczą, na czym polegają płatności bezgotówkowe i jak zaprojektować listę zakupową
 • Przekonają się także, że nie warto oceniać innych przez pryzmat statusu materialnego, a pieniądze mogą być środkiem do własnego rozwoju – nie tylko realizacji zachcianek.

Klasy IV-VI

 • Materiały dydaktyczne przygotowane dla klas IV-VI pomogą Ci w realizacji zajęć metodą projektową, która wpisana jest w podstawę programową. Może to być pomysł na cykl wartościowych lekcji wychowawczych! Dzięki metodzie projektu skłonisz swoich uczniów do samodzielnego i krytycznego myślenia. Podniesiesz też ich poziom motywacji do zdobywania nowych informacji i umiejętności.
 • Drobne wskazówki

  Pozwól, by dzieci same wybrały zagadnienia do projektu wokół pieniędzy i kieszonkowego oraz określiły czego chcą się dowiedzieć podczas jego realizacji. Następnie razem zaplanujcie i zrealizujcie działania pomagające zdobyć tę wiedzę.
  Mogą to być zajęcia terenowe, rozmowy z ekspertami lub rodzicami, oglądanie filmów tematycznych, czy kontakt z przedstawicielem banku. Na koniec zadaniem uczniów jest podsumowanie zdobytej wiedzy i umiejętności w dowolnej formie: plakatu, szkolnej wystawy, prezentacji, a nawet przedstawienia. Więcej informacji znajdziesz w materiałach przesłanych po rejestracji w programie.

Dołącz do programu

Zgłoś swoją klasę do programu

Odbierz atrakcyjne materiały dydaktyczne

Wystartuj z klasą w konkursie!

Harmonogram programu

Start
programu
Dystrybucja pakietów
startowych
Start
konkursu
Termin nadsyłania prac
konkursowych
Obrady jury
Ogłoszenie
zwycięzców
01.03.2022
02.03.-30.04.2022
21.03.2022
31.05.2022
1-3.06.2022
07.06.2022

Czy dawanie kieszonkowego się opłaca?

Uczenie dzieci o pieniądzach jest potrzebne – lecz nie jest łatwe!

Budżet, finanse, zarobki, oszczędności – to wiele określeń abstrakcyjnych dla dziecka. Dla Twoich uczniów pieniądze to po prostu - kieszonkowe. Jak pokazują badania przeprowadzone przez Bank BNP Paribas w Polsce aż 80% rodziców deklaruje, że daje swoim dzieciom kieszonkowe, ale aż 50% opiekunów liczy na wsparcie ze strony szkoły w edukacji dzieci na temat odpowiedzialnego gospodarowania nim.

Na pewno zauważasz każdego dnia, że dzieci dysponują niewystarczającą wiedzą o pieniądzach, co przekłada się na np. impulsywne zakupy, nieumiejętność planowania wydatków i oszczędzania, brak szacunku do pieniądza, brak świadomości wartości posiadanych pieniędzy etc. A to z kolei wpływa na potencjalne problemy w dorosłym życiu.

Dzieci, bez względu na status ekonomiczny, potrzebują wyposażenia w wiedzę pomagającą im samodzielnie zarządzać własnym budżetem. Jako nauczyciel masz okazje i powody, by poruszyć z dziećmi temat kieszonkowego i właściwego nim gospodarowania.

Nasze scenariusze zajęć Ci w tym pomogą!

Sprawdź wysokość kieszonkowego

Partnerzy

Mastercard

Mastercard

Bank zmieniającego się świata

BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 593 150 zł w całości wpłacony.