Bank zmieniającego się świata
Oferta

Kontakt

Infolinia (tylko telefony stacjonarne)

801 321 123

+48 22 134 00 00

Infolinia czynna 24/7 (Koszt połączenia wg stawki operatora)

  • ?
    TOP 3 najczęściej kupowanych funduszy - fundusze, w które Klienci BNP Paribas zainwestowali najwięcej środków (nabycia brutto) w ciągu ostatniego miesiąca kalendarzowego. Wynik brutto nie uwzględnia ewentualnych opłat dot. nabycia jednostek uczestnictwa i ewentualnego podatku od zysku
  • Najwyższa stopa zwrotu
Nazwa funduszuStopa zwrotu:12M36M60MRyzyko
Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa
11.82%
5Średnie
Investor Rosja
10.29%
6Wysokie
Investor Ameryka Łacińska
9.29%
6Wysokie
UniAkcje Biopharma
8.20%
6Wysokie
Skarbiec Spółek Wzrostowych
6.69%
5Średnie

Błędy walidacji formularza

PorównajNazwa funduszuWycena w PLN12M36M60MRyzyko
Aviva Investors Aktywnej Alokacji
121.232019-05-23
-4.36%
9.44%
12.15%
6Wysokie
Aviva Investors Depozytowy
107.042019-05-23
2.26%
7.73%
-
3Średnie
Aviva Investors Depozyt Plus
181.412019-05-23
0.82%
3.35%
5.24%
2Niskie
Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych
134.532019-05-23
2.08%
8.64%
13.96%
2Niskie
Aviva Investors Europejskich Akcji
74.982019-05-23
-17.51%
-13.59%
-25.92%
5Średnie
Aviva Investors Globalnych Akcji
114.312019-05-23
-5.58%
4.65%
4.89%
5Średnie
Aviva Investors Małych Spółek
130.922019-05-23
-16.61%
-17.56%
-19.08%
5Średnie
Aviva Investors Nowoczesnych Technologii
135.892019-05-23
-13.42%
-4.22%
-1.10%
4Średnie
Aviva Investors Nowych Spółek
153.042019-04-25
-9.14%
-5.50%
-5.94%
5Średnie
Aviva Investors Obligacji
237.242019-05-23
1.80%
4.76%
9.95%
3Średnie
Aviva Investors Obligacji Dynamiczny
153.682019-05-23
3.49%
7.82%
20.63%
3Średnie
Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus
167.312019-05-23
-2.32%
-1.88%
0.38%
3Średnie
Aviva Investors Optymalnego Wzrostu
94.832019-05-23
-3.50%
-10.65%
-25.47%
5Średnie
Aviva Investors Polskich Akcji
439.952019-05-23
-6.13%
7.26%
0.29%
5Średnie
Aviva Investors Stabilnego Inwestowania
266.292019-05-23
-2.47%
0.43%
0.28%
3Średnie
Aviva Investors Zrównoważony
120.502019-05-23
-3.21%
3.46%
-0.33%
4Średnie
BGŻ BNP Paribas Aktywnego Inwestowania
104.142019-05-23
0.91%
3.71%
-
3Średnie
BGŻ BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania
109.592019-05-23
-5.55%
14.68%
-
5Średnie
BGŻ BNP Paribas Globalny Dynamicznego Wzrostu
116.792019-05-23
-5.50%
17.19%
-
5Średnie
BGŻ BNP Paribas Globalny Stabilnego Wzrostu
104.662019-05-23
-0.76%
5.08%
-
3Średnie
BGŻ BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania
106.972019-05-23
1.77%
6.64%
-
1Niskie
BGŻ BNP Paribas Obligacji
108.642019-05-23
3.35%
8.55%
-
3Średnie
BGŻ BNP Paribas Stabilnego Inwestowania
108.532019-05-23
0.43%
9.98%
-
4Średnie
BGŻ Konserwatywny
108.552019-05-23
-0.49%
3.66%
8.31%
3Średnie
BGŻ Lokata Kapitału
119.862019-05-23
1.94%
24.58%
18.38%
2Niskie
BGŻ Małych i Średnich Spółek
96.202019-05-23
-11.36%
-4.26%
-4.87%
5Średnie
BGŻ Zdywersyfikowanych Aktywów
106.832019-05-23
-4.02%
5.21%
6.27%
4Średnie
BNP Paribas Akcji
138.922019-05-23
-4.89%
15.82%
5.32%
5Średnie
BNP Paribas Papierów Dłużnych
131.142019-05-23
2.29%
5.66%
12.43%
3Średnie
BNP Paribas Stabilnego Wzrostu
143.272019-05-23
-1.04%
5.81%
4.94%
4Średnie
GAMMA
259.492019-05-23
1.11%
8.74%
15.47%
2Niskie
GAMMA Akcji Małych i Średnich Spółek
82.632019-05-23
-7.84%
5.03%
5.07%
5Średnie
GAMMA Akcyjny
87.682019-05-23
-6.25%
11.81%
-0.05%
5Średnie
GAMMA Obligacji Korporacyjnych
140.912019-05-23
2.01%
7.96%
19.04%
2Niskie
GAMMA Papierów Dłużnych
242.622019-05-23
0.55%
6.63%
15.76%
3Średnie
GAMMA Pieniężny
193.332019-05-23
0.72%
7.27%
12.45%
2Niskie
GAMMA Stabilny
254.892019-05-23
-0.74%
8.65%
10.06%
4Średnie
Investor Akcji
272.092019-05-23
-13.33%
27.75%
32.25%
5Średnie
Investor Akcji Rynków Wschodzących
81.332019-05-23
-7.13%
8.74%
-
6Wysokie
Investor Akcji Spółek Dywidendowych
444.242019-05-23
-5.15%
39.09%
15.20%
5Średnie
Investor Akcji Spółek Wzrostowych
121.892019-05-23
-7.18%
35.25%
-
6Wysokie
Investor Ameryka Łacińska
177.432019-05-23
9.29%
30.68%
14.60%
6Wysokie
Investor Bezpiecznego Wzrostu
98.782019-05-23
1.77%
13.49%
-
2Niskie
Investor BRIC
81.612019-05-23
-3.75%
37.37%
28.91%
6Wysokie
Investor Gold Otwarty
134.162019-05-23
-4.88%
-9.59%
-5.41%
6Wysokie
Investor Gotówkowy
135.412019-05-23
0.42%
4.35%
7.13%
2Niskie
Investor Indie i Chiny
232.472019-05-23
-4.71%
24.68%
36.15%
6Wysokie
Investor Niemcy
209.252019-05-23
-12.85%
17.38%
7.84%
5Średnie
Investor Nowych Technologii
131.482019-05-23
1.05%
69.65%
82.87%
5Średnie
Investor Obligacji
339.962019-05-23
2.61%
9.12%
16.04%
3Średnie
Investor Obligacji Korporacyjnych
103.062019-05-23
0.96%
3.18%
-
3Średnie
Investor Obligacji Rynków Wschodzących Plus
97.502019-05-23
-0.13%
-1.15%
-
3Średnie
Investor Płynna Lokata
255.582019-05-23
1.80%
7.67%
12.29%
1Niskie
Investor Rosja
153.802019-05-23
10.29%
32.68%
17.02%
6Wysokie
Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa
85.362019-05-23
11.82%
11.23%
41.75%
5Średnie
Investor Top 25 Małych Spółek
272.792019-05-23
-1.20%
16.81%
11.29%
5Średnie
Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek
52.392019-05-23
-5.64%
12.11%
5.37%
5Średnie
Investor Turcja
91.192019-05-23
-28.48%
-45.83%
-51.40%
6Wysokie
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego
35.652019-05-23
0.62%
25.44%
34.83%
4Średnie
Investor Zrównoważony
599.152019-05-23
-1.39%
39.85%
53.51%
4Średnie
Ipopema Akcji B
113.992019-05-23
-3.32%
7.78%
-3.21%
5Średnie
Ipopema Gotówkowy B
115.712019-05-23
1.48%
6.51%
10.26%
1Niskie
Ipopema Makro Alokacji B
111.262019-05-23
-1.73%
-0.83%
-3.33%
4Średnie
Ipopema m-INDEKS FIO kategoria B
141.762019-05-23
-12.87%
10.36%
8.59%
5Średnie
Ipopema Obligacji B
132.972019-05-23
2.50%
6.71%
12.88%
3Średnie
Ipopema Portfel Polskich Funduszy B
144.462019-05-23
-2.09%
0.80%
3.94%
5Średnie
Ipopema Short Equity B
77.572019-05-23
-2.37%
-31.11%
-16.77%
6Wysokie
JPMorgan - Emerging Markets Opportunities Fund Polska
133.992019-05-23
-4.48%
36.91%
30.52%
6Wysokie
JPMorgan - Global High Yield Bond Fund Polska
121.782019-05-23
3.07%
16.27%
16.41%
4Średnie
NN Akcji
292.762019-05-23
-5.24%
11.93%
3.68%
5Średnie
NN Akcji Środkowoeuropejskich
139.462019-05-23
-9.43%
-6.90%
-10.58%
6Wysokie
NN Gotówkowy
268.512019-05-23
0.72%
3.29%
6.53%
2Niskie
NN (L) Ameryki Łacińskiej
65.982019-05-23
4.27%
24.75%
-18.09%
6Wysokie
NN (L) Depozytowy
117.262019-05-23
0.72%
3.29%
6.34%
2Niskie
NN (L) Dynamiczny Globalnej Alokacji
154.502019-05-23
-3.03%
5.32%
15.42%
5Średnie
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych
165.832019-05-23
-3.45%
13.94%
6.27%
5Średnie
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego
181.282019-05-23
2.61%
15.86%
12.95%
3Średnie
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych
228.722019-05-23
0.69%
20.79%
34.29%
5Średnie
NN (L) Japonia
180.232019-05-23
-15.98%
13.59%
24.54%
6Wysokie
NN (L) Lokacyjny Aktywny
103.002019-05-23
-0.66%
-2.29%
-3.77%
3Średnie
NN (L) Nowej Azji
119.822019-05-23
-10.52%
18.52%
3.50%
5Średnie
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna)
86.012019-05-23
-5.58%
1.00%
-19.53%
5Średnie
NN Lokacyjny Plus
131.112019-05-23
1.83%
7.35%
12.86%
2Niskie
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących
112.602019-05-23
-4.39%
29.20%
12.71%
6Wysokie
NN (L) Spółek Dywidendowych USA
207.532019-05-23
0.10%
27.38%
24.34%
5Średnie
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji
119.582019-05-23
-0.23%
5.84%
16.44%
4Średnie
NN Obligacji
314.062019-05-23
3.17%
9.25%
16.03%
3Średnie
NN Średnich i Małych Spółek
189.612019-05-23
-8.71%
8.33%
17.24%
5Średnie
NN Stabilnego Wzrostu
265.322019-05-23
-0.67%
7.26%
5.79%
4Średnie
NN Zrównoważony
309.052019-05-23
-2.37%
8.48%
6.95%
4Średnie
Noble Fund Africa and Frontier
49.182019-05-23
-10.50%
3.86%
-25.59%
5Średnie
Noble Fund Akcji
113.202019-05-23
-16.17%
0.15%
-12.44%
5Średnie
Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek
87.342019-05-23
-18.02%
-1.06%
-1.62%
5Średnie
Noble Fund Global Return
105.322019-05-23
-18.30%
-7.21%
-8.14%
4Średnie
Noble Fund Mieszany
136.212019-05-23
-11.50%
-3.01%
-4.89%
4Średnie
Noble Fund Obligacji
111.582019-05-23
1.86%
4.15%
11.21%
3Średnie
Noble Fund Pieniężny
145.032019-05-23
1.00%
6.37%
9.76%
2Niskie
Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus
135.772019-05-23
-11.42%
-4.74%
-0.48%
4Średnie
Noble Fund Timingowy
136.202019-05-23
-18.04%
-5.73%
-3.05%
5Średnie
QUERCUS Agresywny
140.602019-05-23
-17.90%
-13.79%
-16.82%
5Średnie
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy
72.212019-05-23
-29.06%
-27.16%
-32.62%
1Niskie
QUERCUS Global Balanced
127.552019-05-23
-14.52%
-13.20%
-8.61%
4Średnie
QUERCUS Gold
48.332019-05-23
-5.59%
-10.10%
-17.43%
5Średnie
QUERCUS lev
65.052019-05-23
-7.23%
29.81%
-32.86%
7Wysokie
QUERCUS Obligacji Skarbowych
75.012019-05-23
-14.71%
19.23%
-0.68%
3Średnie
QUERCUS Ochrony Kapitału
150.852019-05-23
1.99%
7.08%
12.90%
1Niskie
QUERCUS short
68.672019-05-23
-2.69%
-28.68%
-14.74%
6Wysokie
QUERCUS Stabilny
106.642019-05-23
-7.16%
-8.55%
4.91%
3Średnie
Rockbridge Akcji
266.082019-05-23
-4.88%
0.13%
-11.95%
5Średnie
Rockbridge Akcji Globalnych
185.412019-05-23
-10.53%
10.55%
24.07%
5Średnie
Rockbridge Akcji Małych i Średnich Spółek
49.802019-05-23
-5.32%
-0.34%
0.69%
5Średnie
Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących
58.972019-05-23
-5.50%
4.95%
1.73%
5Średnie
Rockbridge Lokata Plus
110.922019-05-23
2.16%
6.59%
-
1Niskie
Rockbridge Obligacji
292.942019-05-23
1.36%
3.29%
8.56%
2Niskie
Rockbridge Obligacji 2
3504.172019-05-23
1.44%
3.80%
12.04%
3Średnie
Rockbridge Obligacji Korporacyjnych
14.772019-05-23
2.14%
7.03%
13.44%
3Średnie
Rockbridge Rynków Surowcowych
85.092019-05-23
-20.10%
-6.01%
-40.40%
5Średnie
Rockbridge Selektywny
145.862019-05-23
-7.74%
-2.27%
2.99%
4Średnie
Rockbridge Skarbowy
36.162019-05-23
1.26%
4.21%
6.95%
2Niskie
Rockbridge Stabilnego Wzrostu
16.152019-05-23
-3.00%
-2.42%
-4.44%
3Średnie
Rockbridge Zrównoważony
1.962019-05-23
-4.39%
-3.45%
-10.91%
4Średnie
Skarbiec Akcja
281.312019-05-23
-12.68%
14.20%
-3.21%
6Wysokie
Skarbiec Depozytowy DPW
36.282019-05-23
2.05%
6.61%
12.32%
2Niskie
Skarbiec Global Bond Opportunities
110.182019-05-23
2.05%
5.09%
7.30%
3Średnie
Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek
204.792019-05-23
-3.20%
55.80%
42.43%
6Wysokie
Skarbiec Global Select Equity
120.922019-05-23
-4.45%
14.63%
12.81%
5Średnie
Skarbiec III Filar
166.072019-05-23
-4.94%
12.87%
11.84%
4Średnie
Skarbiec Kasa Pieniężny
352.962019-05-23
0.98%
5.68%
9.21%
1Niskie
Skarbiec Lokacyjny
138.232019-05-23
0.71%
7.25%
9.72%
3Średnie
Skarbiec Małych i Średnich Spółek
92.012019-05-23
-10.59%
31.99%
32.77%
5Średnie
Skarbiec Market Neutral
138.442019-05-23
-0.77%
8.69%
28.10%
4Średnie
Skarbiec Market Opportunities
164.852019-05-23
-13.53%
18.31%
27.66%
4Średnie
Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych
323.132019-05-23
2.56%
8.25%
14.84%
3Średnie
Skarbiec Obligacji Globalnych
108.942019-05-23
1.75%
7.31%
-
1Niskie
Skarbiec Rynków Rozwiniętych
119.352019-05-23
-1.49%
30.27%
28.22%
5Średnie
Skarbiec Rynków Surowcowych
43.242019-05-23
-23.37%
-19.45%
-53.40%
5Średnie
Skarbiec Rynków Wschodzących
8.162019-02-28
-3.66%
21.25%
2.77%
6Wysokie
Skarbiec Spółek Wzrostowych
126.852019-05-23
6.69%
86.08%
89.90%
5Średnie
Skarbiec Top Brands
191.502019-05-23
-0.66%
66.88%
73.15%
6Wysokie
Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO
158.002019-05-23
-6.54%
20.51%
7.80%
5Średnie
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych SFIO
181.712019-05-23
-3.38%
11.16%
9.19%
4Średnie
Skarbiec Waga Zrównoważony
288.462019-05-23
-7.37%
6.47%
1.55%
4Średnie
UniAbsolute Return Uniwersalny (w likwidacji)
94.332017-11-13
-0.26%
-
-
4Średnie
UniAkcje Biopharma
115.492019-05-24
8.20%
17.81%
-
6Wysokie
UniAkcje: Daleki Wschód
109.932019-05-24
-3.36%
18.37%
-
6Wysokie
UniAkcje Dywidendowy
127.732019-05-24
-4.96%
8.43%
16.32%
5Średnie
UniAkcje Małych i Średnich Spółek
93.222019-05-24
-16.64%
-0.67%
2.05%
5Średnie
UniAkcje: Nowa Europa
119.752019-05-24
-7.42%
9.60%
22.51%
5Średnie
UniAkcje Selektywny Globalny
118.432019-05-24
3.36%
17.62%
-
4Średnie
UniAkcje: Turcja
38.012019-05-24
-30.24%
-44.87%
-50.40%
7Wysokie
UniAkcje Wzrostu
102.802019-05-24
-9.12%
12.21%
8.90%
5Średnie
UniAktywny Pieniężny
110.692019-05-24
2.16%
9.93%
-
1Niskie
UniKorona Akcje
206.822019-05-24
-7.41%
12.46%
-0.09%
5Średnie
UniKorona Obligacje
354.212019-05-24
2.03%
5.56%
10.24%
3Średnie
UniKorona Pieniężny
223.072019-05-24
2.23%
8.85%
14.00%
2Niskie
UniKorona Zrównoważony
327.902019-05-24
-1.55%
12.09%
6.90%
4Średnie
UniLokata
123.942019-05-24
2.02%
6.70%
11.89%
1Niskie
UniObligacje Aktywny
156.202019-05-24
1.22%
3.38%
10.12%
3Średnie
UniObligacje: Nowa Europa
184.262019-05-24
-1.03%
-10.78%
-0.74%
4Średnie
UniStabilny Wzrost
180.672019-05-24
0.15%
11.48%
8.33%
4Średnie
UniStrategie Dynamiczny (w likwidacji)
109.812018-06-21
0.00%
2.22%
-
5Średnie
UniWIBID Plus
1796.962019-05-24
2.15%
6.90%
12.75%
3Średnie
Brak funduszy spełniających wybrane kryteria.
PorównajOdznacz wszystkie

,

PLN

Wartość jednostki dnia

Zmiana dzienna

Ryzyko inwestycyjne

Kup fundusz
Nazwa funduszuStopa zwrotu w wybranym okresie
Opłaty
Prowizja za nabycie:
Prowizja za odkupienie:
Dokumenty do pobrania:
Powrót

Źródło: Analizyonline.pl
Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Dotychczasowe wyniki nie są gwarancją osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wartość inwestycji może rosnąć lub spadać. Klient powinien się liczyć ze stratą części lub nawet całości kapitału. Produkty objęte ochroną MiFID. Podane wyniki są wynikami brutto. Cena jednostki uwzględnia pobrane przez TFI opłaty. Informacje o ich wysokości znajdują się w KIID. Zyski z inwestycji w fundusze inwestycyjne objęte są podatkiem od zysków kapitałowych. W przypadku niektórych funduszy inwestycyjnych QUERCUS TFI może być pobrana prowizja za nabycie jednostek uczestnictwa.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń