Menu

Raport społeczny 2014 Banku BGŻ BNP Paribas

Raport społeczny 2014
Banku BGŻ BNP Paribas

obejmujący działalność banku BGŻ

Z przyjemnością prezentujemy raport przedstawiający szczegóły projektów i działań podejmowanych przez Bank w ubiegłym roku w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu.

Nasze obszary odpowiedzialności

Odpowiedzialność gospodarcza

Odpowiedzialność społeczna

Odpowiedzialność środowiskowa

Odpowiedzialność obywatelska

Kliknij, aby zobaczyć
pozostałe obszary
odpowiedzialności

Doskonalimy jakość naszych produktów i usług. Staramy się być blisko naszych klientów, rozmawiamy z nimi nie tylko o naszej ofercie, ale przede wszystkim o ich celach i potrzebach. Rozwijamy rolnictwo i dzielimy się ekspercką wiedzą. Prowadzimy biznes w etyczny sposób oraz doskonalimy ofertę naszych produktów, aby były jak najlepiej dostosowane do potrzeb klientów.

Dowiedz się więcej

Oferujemy stabilne warunki pracy. Inwestujemy w rozwój pracowników oraz podnoszenie kompetencji i umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy. Wyszukujemy młode talenty - rekrutację najlepszych pracowników prowadzimy już wśród studentów. Dbamy o pracowników i zachęcamy do troski o zdrowie.

Dowiedz się więcej

Ograniczamy emisję dwutlenku węgla i zużycie papieru. Budujemy ekologiczną świadomość, oszczędzamy energię oraz prowadzimy zbiór elektrośmieci. Finansujemy innowacyjne przedsięwzięcia, które przyczyniają się do wzrostu efektywności energetycznej oraz zwiększania udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym Polski.

Dowiedz się więcej

Szczególną wagę przykładamy do edukacji młodzieży. Stawiamy na inwestycje społeczne oraz współpracujemy z klientami na rzecz rozwoju lokalnego. Dla pracowników, którzy już są aktywnymi społecznikami, lub chcą nimi zostać proponujemy dogodne wsparcie w zależności od indywidualnych możliwości i zainteresowań.

Dowiedz się więcej