Czysta woda i warunki sanitarneCzysta woda i warunki sanitarne

Nasze produkty i usługi

Dołącz do nas i skorzystaj z innowacyjnych produktów finansowych, które wspierają naszych klientów w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju i pomagają zmieniać świat na lepszy. Poznaj nasze rozwiązania.

Więcej
niż inwestycja

Emisje certyfikatów strukturyzowanych wspierają akcję budowy Międzynarodowej Stacji Polarnej na Oceanie Arktycznym.

więcej
Kredyty
klęskowe

Skorzystaj z kredytu i wznów szybko pełną działalność gospodarstwa po wystąpieniu szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.

więcej

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

zobacz cały przypis
 • Więcej
  niż inwestycja

  Produkt nie jest przeznaczony dla Klientów z Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

  Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny oraz został opracowany i opublikowany wyłącznie na potrzeby klientów BNP Paribas Bank Polska S.A. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, usługi doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani porady inwestycyjnej, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej. Inwestor powinien podjąć decyzję inwestycyjną samodzielnie. Inwestowanie wiąże się z ryzkiem. Inwestor musi liczyć się z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału.

  Szczegółowe i wiążące informacje dotyczące produktów strukturyzowanych dystrybuowanych w BNP Paribas Bank Polska S.A. zamieszczone są w Prospekcie emisyjnym, Warunkach Końcowych oraz Dokumencie zawierającym kluczowe informacje (ang. Key Information Document, KID) dotyczących poszczególnych emisji dostępnych na stronie internetowej: www.bnpparibas.pl/biuro-maklerskie/produkty-strukturyzowane.

 • Finansowanie
  nawadniania w rolnictwie

  Ostateczna decyzja o udzieleniu kredytu i warunkach kredytowania uzależniona jest od wewnętrznych przepisów Banku BNP Paribas („Bank”) oraz wyniku przeprowadzonej przez Bank analizy zdolności kredytowej Klienta. Świadczenie reklamowanych usług i produktów bankowych następuje na warunkach szczegółowo określonych w umowie zawartej z Klientem oraz w Regulaminach i Taryfie prowizji i opłat. Informacja o produktach i usługach bankowych dostępna jest w regulaminach, taryfie prowizji i opłat, dostępnych w oddziałach Banku oraz na stronie www.bnpparibas.pl.

 • Kredyty
  klęskowe

  Ostateczna decyzja o udzieleniu kredytu i warunkach kredytowania uzależniona jest od wewnętrznych przepisów Banku BNP Paribas („Bank”) oraz wyniku przeprowadzonej przez Bank analizy zdolności kredytowej Klienta. Świadczenie reklamowanych usług i produktów bankowych następuje na warunkach szczegółowo określonych w umowie zawartej z Klientem oraz w Regulaminach i Taryfie prowizji i opłat. Informacja o produktach i usługach bankowych dostępna jest w regulaminach, taryfie prowizji i opłat, dostępnych w oddziałach Banku oraz na stronie www.bnpparibas.pl.

Nasze inicjatywy

Kalkulator zużycia azotu

Zapobiegamy zanieczyszczeniu wód azotem pochodzącym z nawozów naturalnych, które stanowi jedno z najistotniejszych zagrożeń dla środowiska i edukuje w tym zakresie swoich Klientów. Dla rolników przygotowaliśmy kalkulator, dzięki któremu mogą łatwiej obliczyć ilość nawozu naturalnego, którego mogą użyć w swoim gospodarstwie, aby zapobiec zanieczyszczaniu wód.

więcej

Promowanie zrównoważonego zużycia wody

W 2020 roku w ramach Agro Akademii, czyli corocznych spotkań organizowanych przez Bank BNP Paribas dla osób związanych z agrobiznesem, na których eksperci dzielą się wiedzą na aktualne tematy dotyczące rolnictwa, edukowaliśmy w zakresie zrównoważonego zużycia wody. Posiadamy także dedykowaną rolnikom ofertę finansowania inwestycji nawodnieniowych.

więcej

Jak możesz zaangażować się

Sprawdź, w jaki prosty sposób możesz pomóc i zainspiruj się do działania

Zobacz też inne cele