Partnerstwa na rzecz celówPartnerstwa na rzecz celów

Nasze inicjatywy

Partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju

Kierujemy się przekonaniem, iż niezbędny dla sukcesu Agendy 2030 jest cel 17, dlatego aktywnie podejmuje współpracę międzysektorową na rzecz zrównoważonego rozwoju. Bank jest partnerem wielu organizacji i inicjatyw m.in. Forum Odpowiedzialnego Biznesu, UN Global Compact oraz UNEP/GRID-Warszawa, działających na rzecz popularyzacji i realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

więcej

Partnerstwa na rzecz sprawiedliwości klimatycznej

Bank BNP Paribas działa na rzecz sprawiedliwości społecznej i klimatycznej. Jesteśmy partnerem wielu organizacji i inicjatyw wspierających ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu. Wśród naszych partnerów znajdują się m. in. Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego ASAP, Koalicja na Rzecz Rozwoju Rynku Żywności BIO. Bank jest także członkiem „Partnerstwa dla klimatu” m. st. Warszawy, Cool Farm Alliance.

więcej

Jak możesz zaangażować się

Sprawdź, w jaki prosty sposób możesz pomóc i zainspiruj się do działania

Zobacz też inne cele