Partnerstwa na rzecz celówPartnerstwa na rzecz celów

Nasze produkty i usługi

Dołącz do nas i skorzystaj z innowacyjnych produktów finansowych, które wspierają naszych klientów w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju i pomagają zmieniać świat na lepszy. Poznaj nasze rozwiązania.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

zobacz cały przypis
  • Każde wsparcie
    ma znaczenie

    Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i został opracowany i opublikowany wyłącznie na potrzeby Klientów BNP Paribas Bank Polska S.A. Na pomoc humanitarną Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska przeznaczy 0,2%, a BNP Paribas Issuance B.V. nie mniej niż 0,2% (tj. łącznie nie mniej niż 0,4%) liczone od wartości nominalnej certyfikatów strukturyzowanych IBV (tj. wartości inwestycji pomniejszonej o wysokość opłaty dystrybucyjnej pobranej za nabycie certyfikatów), nabytych w ramach subskrypcji, która będzie trwała od 1 do 28 kwietnia 2022 r.

    Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeks cywilny, jak również nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 2286), ani porady inwestycyjnej, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej. Inwestor powinien podjąć decyzję inwestycyjną samodzielnie. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Inwestor musi liczyć się z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału. Szczegółowe i wiążące informacje dotyczące produktów strukturyzowanych dystrybuowanych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. zamieszczone są w Prospekcie emisyjnym, Warunkach Końcowych oraz Dokumencie zawierającym kluczowe informacje (ang. Key Information Document, KID) dotyczących poszczególnych emisji dostępnych na stronie internetowej: www.bnpparibas.pl/biuro-maklerskie/produkty-strukturyzowane.

Nasze inicjatywy

Konkurs #RAZEMZMIENIAMY

Wspólnie z Patronite rozpoczęliśmy akcję pod hasłem „Świat potrzebuje Ciebie i Twojej pasji”. Twórcy i organizacje realizujące założenia Celów Zrównoważonego Rozwoju mogą zyskać finansowe granty na rozwój swojej działalności. Pula nagród wynosi 50.000 zł.

więcej

Partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju

Kierujemy się przekonaniem, iż niezbędny dla sukcesu Agendy 2030 jest cel 17, dlatego aktywnie podejmuje współpracę międzysektorową na rzecz zrównoważonego rozwoju. Bank jest partnerem wielu organizacji i inicjatyw m.in. Forum Odpowiedzialnego Biznesu, UN Global Compact oraz UNEP/GRID-Warszawa, działających na rzecz popularyzacji i realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju.

więcej

Jak możesz zaangażować się

Sprawdź, w jaki prosty sposób możesz pomóc i zainspiruj się do działania

Zobacz też inne cele