Pokój, sprawiedliwość i silne instytucjePokój, sprawiedliwość i silne instytucje

Nasze inicjatywy

Poszanowanie praw człowieka

Grupa BNP Paribas zapewnia poszanowanie praw człowieka we wszystkich swoich działaniach na terenie wszystkich krajów, w których prowadzi działalność. Zachowujemy najwyższe standardy etyczne we wszystkich kontaktach, zarówno ze swoimi pracownikami, przedsiębiorstwami wchodzącymi w skład naszego łańcucha dostaw, klientami oraz społecznościami lokalnymi.

więcej

Deklaracja Odpowiedzialnej Sprzedaży

W 2019 roku byliśmy jednym z inicjatorów Deklaracji Odpowiedzialnej Sprzedaży – samoregulacji branży finansowej mającej na celu podnoszenie standardów etycznych w relacji z klientem, którego gospodarzem jest Federacja Konsumentów. W 2020 roku po pozytywnym przejściu audytu Bank BNP Paribas zyskał tytuł Sygnatariusza Deklaracji Odpowiedzialnej Sprzedaży.

więcej

Jak możesz zaangażować się

Sprawdź, w jaki prosty sposób możesz pomóc i zainspiruj się do działania

Zobacz też inne cele