Równość płciRówność płci

Nasze inicjatywy

Kobiety zmieniające BNP Paribas

68% pracowników Banku to kobiety, więc ważne jest, by czuły się one docenianie i miały możliwość rozwoju osobistego. Pracowniczki powołały inicjatywę „Kobiety zmieniające BNP Paribas” w celu wzmocnienia roli kobiet w organizacji, promowania idei Diversity&Inclusion oraz zaangażowania mężczyzn w działania na rzecz równości płci. Jedną z pierwszych inicjatyw był Program Women UP - autorski program rozwojowy dla kobiet w Banku.

więcej

Udział w Male Champions of Change

Prezes Banku BNP Paribas Przemek Gdański jest jednym z założycieli polskiego klubu Male Champions of Change, którego członkowie – prezesi dużych firm, od ponad dwóch lat, działają na rzecz zwiększania liczby kobiet na wysokich stanowiskach, likwidacji luki płacowej oraz lepszego wykorzystania talentów obu płci w swoich firmach.

więcej

Jak możesz zaangażować się

Sprawdź, w jaki prosty sposób możesz pomóc i zainspiruj się do działania

Zobacz też inne cele