Życie pod wodąŻycie pod wodą

Nasze produkty i usługi

Dołącz do nas i skorzystaj z innowacyjnych produktów finansowych, które wspierają naszych klientów w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju i pomagają zmieniać świat na lepszy. Poznaj nasze rozwiązania.

Więcej
niż inwestycja

Emisje certyfikatów strukturyzowanych wspierają akcję budowy Międzynarodowej Stacji Polarnej na Oceanie Arktycznym.

więcej

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

zobacz cały przypis
  • Więcej
    niż inwestycja

    Produkt nie jest przeznaczony dla Klientów z Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

    Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny oraz został opracowany i opublikowany wyłącznie na potrzeby klientów BNP Paribas Bank Polska S.A. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, usługi doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani porady inwestycyjnej, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej. Inwestor powinien podjąć decyzję inwestycyjną samodzielnie. Inwestowanie wiąże się z ryzkiem. Inwestor musi liczyć się z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału.

    Szczegółowe i wiążące informacje dotyczące produktów strukturyzowanych dystrybuowanych w BNP Paribas Bank Polska S.A. zamieszczone są w Prospekcie emisyjnym, Warunkach Końcowych oraz Dokumencie zawierającym kluczowe informacje (ang. Key Information Document, KID) dotyczących poszczególnych emisji dostępnych na stronie internetowej: www.bnpparibas.pl/biuro-maklerskie/produkty-strukturyzowane.

Nasze inicjatywy

Ochrona wód i oceanów

Chcemy pełnić aktywną rolę w ochronie oceanów, dlatego Grupa BNP Paribas określa specjalne kryteria dla finansowania i działalności inwestycyjnej na rzecz sektora transportu morskiego, dzikiego rybołówstwa i akwakultury, działalności wydobywczej na obszarach morskich, energii ze źródeł odnawialnych oraz działalności lądowej, która ma znaczny wpływ na oceany.

więcej

Program „Woda? Tak! Plastik? Nie”

W ramach wewnętrznych działań edukujemy pracowników w zakresie odpowiedzialnego wykorzystania zasobów naturalnych oraz zachęcamy do ograniczenia wykorzystywania jednorazowego plastiku i zastępowania go przyjaznymi dla środowiska odpowiednikami. Wdrażamy też eko-usprawnienia w organizacji, m.in. z platform zakupowych wycofaliśmy możliwość zamówienia jednorazowych, plastikowych kubków oraz napojów w plastikowych butelkach.

więcej

Jak możesz zaangażować się

Sprawdź, w jaki prosty sposób możesz pomóc i zainspiruj się do działania

Zobacz też inne cele