Życie pod wodąŻycie pod wodą

Nasze produkty i usługi

Dołącz do nas i skorzystaj z innowacyjnych produktów finansowych, które wspierają naszych klientów w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju i pomagają zmieniać świat na lepszy. Poznaj nasze rozwiązania.

Więcej
niż inwestycja

Listopadowe emisje certyfikatów strukturyzowanych wspierają akcję budowy Międzynarodowej Stacji Polarnej na Oceanie Arktycznym.

więcej

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

zobacz cały przypis
  • Więcej
    niż inwestycja

    Produkt nie jest przeznaczony dla Klientów z Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

    Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny oraz został opracowany i opublikowany wyłącznie na potrzeby klientów BNP Paribas Bank Polska S.A. Informacje zamieszczone w niniejszym materiale nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, usługi doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani porady inwestycyjnej, a także nie są formą świadczenia doradztwa podatkowego, ani pomocy prawnej. Inwestor powinien podjąć decyzję inwestycyjną samodzielnie. Inwestowanie wiąże się z ryzkiem. Inwestor musi liczyć się z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału.

    Szczegółowe i wiążące informacje dotyczące produktów strukturyzowanych dystrybuowanych w BNP Paribas Bank Polska S.A. zamieszczone są w Prospekcie emisyjnym, Warunkach Końcowych oraz Dokumencie zawierającym kluczowe informacje (ang. Key Information Document, KID) dotyczących poszczególnych emisji dostępnych na stronie internetowej: www.bnpparibas.pl/biuro-maklerskie/produkty-strukturyzowane.

Nasze inicjatywy

Ochrona wód i oceanów

Chcemy pełnić aktywną rolę w ochronie oceanów, dlatego Grupa BNP Paribas określa specjalne kryteria dla finansowania i działalności inwestycyjnej na rzecz sektora transportu morskiego, dzikiego rybołówstwa i akwakultury, działalności wydobywczej na obszarach morskich, energii ze źródeł odnawialnych oraz działalności lądowej, która ma znaczny wpływ na oceany.

więcej

Program „Woda? Tak! Plastik? Nie”

W ramach wewnętrznych działań edukujemy pracowników w zakresie odpowiedzialnego wykorzystania zasobów naturalnych oraz zachęcamy do ograniczenia wykorzystywania jednorazowego plastiku i zastępowania go przyjaznymi dla środowiska odpowiednikami. Wdrażamy też eko-usprawnienia w organizacji, m.in. z platform zakupowych wycofaliśmy możliwość zamówienia jednorazowych, plastikowych kubków oraz napojów w plastikowych butelkach.

więcej

Jak możesz zaangażować się

Sprawdź, w jaki prosty sposób możesz pomóc i zainspiruj się do działania

Zobacz też inne cele