Oferta

Kontakt

Infolinia

801 880 880

Giełda
+48 22 566 97 04

Fundusze
+48 22 566 97 21

Infolinia czynna od 8.30 do 17.30 w dni robocze.
Opłata za połączenie wg. stawki operatora.

 

Usługi Maklerskie

Formularz kontaktowy

Portfel inwestycyjny

Produkt dla Klientów Banku w ramach działalności przejętej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540.

Modelowe portfele oferowane są w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego świadczonej przez Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas S.A. (dotyczy produktów i usług w ramach działalności przejętej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540)

Portfel Agresywny - akcji

Zbudowany jest do 100% z akcji (max. 10) wybranych spośród 75 najpłynniejszych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz do 50% z gotówki. To portfel bez zabezpieczenia o zakładanym średnim czasie inwestycji wynoszącym od 4 do 9 tygodni. Charakteryzuje się dużą zmiennością i kilkoma transakcjami w miesiącu. Zainteresowani więc będą nim aktywni inwestorzy oczekujący szybkiego zwrotu z inwestycji i nie obawiający się ryzyka.

Agresywny Akcyjny - portfel dla inwestorów chcących pomnożyć kapitał, skłonnych do częstego zawierania transakcji oraz gotowych do akceptacji podwyższonego ryzyka.

 

Klauzula Ograniczenia Odpowiedzialności:

Niniejsze opracowanie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Niniejszy materiał przygotowany przez Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas S.A. (dotyczy produktów i usług w ramach działalności przejętej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540) ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego, produktu lub towaru. Niniejszy materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpo-wiednia w indywidualnej sytuacji inwestora.

Opracowanie jest aktualne na dzień wydania.

Dane prezentowane w niniejszym materiale zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas S.A. (dotyczy produktów i usług w ramach działalności przejętej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540) za wiarygodne, jednak-że Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas S.A. (dotyczy produktów i usług w ramach działalności przejętej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540) nie może zagwarantować ich dokładności i kompletności.

Źródłem danych są wiarygodne dla Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas S.A. (dotyczy produktów i usług w ramach działalności przejętej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540) serwisy, w tym m.in.: raporty spółek giełdowych, GPW, PAP, Reuters, Bloomberg, prasa finansowa lub internetowe serwisy finansowo-ekonomiczne oraz obliczenia własne.

Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autorów i nie powinny być inaczej interpretowane. Inwestorzy korzystający z niniejszego materiału nie mogą zrezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych okoliczno-ści aniżeli te, które zostały wskazane w niniejszym materiale. Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas S.A. (dotyczy produktów i usług w ramach działalności przejętej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540) nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na podstawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu.

Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas S.A. (dotyczy produktów i usług w ramach działalności przejętej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540) jest zabronione. Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas S.A. (dotyczy produktów i usług w ramach działalności przejętej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540) mógł wydać w przeszłości lub może wydać w przyszłości inne dokumenty, przedstawiające inne wnioski, niespójne z przed-stawionymi w niniejszym dokumencie. Takie dokumenty odzwierciedlają różne założenia, punkty widzenia oraz metody analityczne przyjęte przez przygotowujących je analityków. Biuro Maklerskie Banku BNP Paribas S.A. (dotyczy produktów i usług w ramach działalności przejętej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540) nie jest zobowiązany do zapewnienia, iż takie dokumenty będą podawane do wiado-mości adresatów niniejszego dokumentu.

Niniejszy materiał nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani też zaproszenia do złożenia oferty objęcia lub nabycia papierów wartościowych albo skorzystania z usług inwestycyjnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, ani dowolnej innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie do złożenia oferty byłoby sprzeczne z prawem. Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany, bezpo-średnio lub pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń