Bank zmieniającego się świata
Menu
Zaloguj
 

Cenisz swobodę podczas zakupów? Potrzebujesz szybkiego kredytu na bieżące wydatki? Wybierz kartę kredytową Banku BNP Paribas Bank Polska S.A. i korzystaj z nieoprocentowanego kredytu.

 • Nieoprocentowany kredyt dla transakcji bezgotówkowych
 • Zwolnienie z opłat za korzystanie z karty przy aktywnym jej użytkowaniu
 • Możliwość automatycznej spłaty zadłużenia z rachunku osobistego prowadzonego w Banku BNP Paribas Bank Polska S.A.

 

Tą kartą możesz w łatwy, szybki i wygodny sposób płacić w e-Portfelu Banku BNP Paribas Bank Polska S.A. Aby dowiedzieć się więcej kliknij tutaj.

Korzyści
 • Nieoprocentowany kredyt dla transakcji bezgotówkowych – o szczegółach przeczytaj w zakładce Jak To Działa?
 • Możliwość przeniesienia zadłużenia z karty kredytowej innego banku
 • Karta bez opłat za użytkowanie pod warunkiem aktywnego korzystania z niej
 • Automatyczna spłata zadłużenia z rachunku osobistego prowadzonego w Banku BNP Paribas Bank Polska S.A. - aktywowana na Twój wniosek
 • Dostęp do limitu kredytowego dla Twoich bliskich – dzięki opcji wydania kart dodatkowych
Jak to działa?

Cykl rozliczeniowy to powtarzalny okres, który rozpoczyna się we wskazanym dniu miesiąca, a kończy w dniu poprzedzającym dany dzień kolejnego miesiąca (np. rozpoczyna się 11 maja, a kończy 10 czerwca). W dniu zakończenia każdego cyklu rozliczeniowego generowane jest Zestawienie, na którym znajduje się lista transakcji wykonanych i rozliczonych w tym cyklu.

W Zestawieniu wskazana jest również data zakończenia okresu bezodsetkowego - jeśli w tym okresie zostanie dokonana spłata całości zadłużenia, nie zostaną naliczone żadne odsetki od transakcji bezgotówkowych.

Przed końcem okresu bezodsetkowego powinna nastąpić spłata przynajmniej kwoty minimalnej - wskazanej w Zestwieniu. Spłata po tym okresie powoduje naliczenie odsetek:

 • Od wszystkich niespłaconych transakcji bezgotówkowych dokonanych w tym cyklu rozliczeniowym: od dnia obciążenia rachunku karty kwotą każdej transakcji bezgotówkowej
 • Od transakcji bezgotówkowych: od daty dokonania wypłaty do dnia poprzedzającego dzień spłaty zadłużenia

 

UWAGA: Okres bezodsetkowy dotyczy tylko transakcji bezgotówkowych (czyli zakupów w punktach handlowo-usługowych). Nie dotyczy transakcji gotówkowych (np. wypłat z bankomatu)!

Jak spłacać?

Sposoby spłaty karty:

 • Bezpośrednia wpłata gotówkowa na rachunek karty kredytowej
 • Przelew z dowolnego rachunku na rachunek karty kredytowej
 • Automatyczna spłata z rachunku osobistego w Banku BNP Paribas Bank Polska S.A.

 

Automatyczna spłata zadłużenia:

 • Nie trzeba pamiętać o terminie spłaty karty
 • Wystarczy złożyć bezpłatną dyspozycję automatycznej spłaty zadłużenia z konta osobistego w Banku BNP Paribas Bank Polska S.A.
 • W dniu spłaty należy zapewnić na nim wystarczające środki
 • Za terminowość i wysokość spłaty odpowiada Bank

 

Wysokość spłaty:

 • Możliwość decydowania o tym, czy spłacać kartę w całości czy częściowo
 • Jedynym obowiązkiem jest spłata kwoty minimalnej
Bezpieczeństwo

Posiadacze kart kredytowych Banku BNP Paribas Bank Polska S.A. mogą przez cała dobę kontrolować status i operacje na rachunku swojej karty z dowolnego miejsca: przez telefon i Internet.

Ponadto Bank udostępnia usługę 3D Secure:

Jest to zaawansowane zabezpieczenie płatności kartami w Internecie poprzez dodatkową weryfikację użytkownika karty hasłem SMS. Płatności w standardzie 3D Secure można dokonać w sklepach oznaczonych znakiem MasterCard SecureCode.

Ubezpieczenia

Posiadacze kart kredytowych Banku BNP Paribas Bank Polska S.A. mogą korzystać z ubezpieczeń zapewniających pomoc w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych.

Ubezpieczenia oferowane przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A. i Cardif Assurances Risques Divers S.A. Oddział w Polsce:

Bezpieczna Karta

Ubezpieczenie obejmuje przejęcie odpowiedzialności przez Ubezpieczyciela w przypadku wystąpienia następujących zdarzeń, do wskazanych kwot:

 • nieuprawniona transakcja kartą – do równowartości w złotych kwoty 150 Euro (50 Euro dla transakcji zbliżeniowych, wykonanych bez wykorzystania numeru PIN)
 • rabunek gotówki wypłaconej z bankomatu za pomoca karty – do kwoty 2 500 PLN
 • zniszczenie towaru/rabunek towaru zakupionego za pomocą karty – do kwoty 10 000 PLN (nie więcej niż 2 000 PLN na jedno zdarzenie)

 

BNP Paribas Bezpieczeństwo

Ubezpieczenie obejmuje spłatę zadłużenia karty kredytowej Banku w przypadku wystąpienia następujących zdarzeń:

 • Śmierć,
 • Trwała i całkowita niezdolność do pracy,
 • Utrata pracy (dla osób zatrudnionych) albo poważne zachorowanie (dla osób, które nie podlegają ochronie z tytułu utraty pracy).

 

Sumy ubezpieczenia:

 • Śmierć, trwała i całkowita niezdolność do pracy oraz poważne zachorowanie: równowartość kwoty zadłużenia wynikającego z umowy o kartę kredytową, ustalonego na dzień naliczenia składki za okres, w którym wystąpiło zdarzenie ubezpieczeniowe. Maksymalna suma ubezpieczenia wynosi 50.000 zł.
 • Utrata pracy przez Ubezpieczonego: spłata maksymalnie 6 kwot określonych jako 5% salda zadłużenia z dnia naliczenia składki (w każdym 12 miesięcznym okresie ubezpieczenia, nie więcej niż 1000 PLN na jedno zdarzenie).

 

Ubezpieczenie oferowane przez Europ Assistance Polska Sp. z o. o.

Bezpieczna Podróż

Ubezpieczenie obejmuje pomoc w przypadku zdarzeń nagłych, mogących wydarzyć się w czasie podróży zagranicznych.

 • Koszty leczenia za granicą – do kwoty 50 000 PLN, w tym m.in.:
  • leczenie stomatologiczne – do kwoty 500 PLN
  • transport medyczny – do kwoty 12 000 PLN
  • transport medyczny do RP – do kwoty 12 000 PLN
  • koszt podróży członka rodziny Ubezpieczonego – 10 000 PLN
  • infolinia medyczna – bez limitu
 • Utratę lub uszkodzenie bagażu – do kwoty 6 000 PLN
 • Opóźnienie bagażu – do kwoty 1 500 PLN
 • Opóźnienie lotu, w tym koszty zakwaterowania i wyżywienia na czas opóźnienia lotu – do kwoty 1 500 PLN

 

Warunkiem objęcia ochroną ubezpieczeniową jest opłacenie podróży kartą kredytową Banku BNP Paribas Bank Polska S.A.

Warunki ubezpieczenia oraz wzory zgłoszenia roszczeń dotyczące ubezpieczeń

Do pobrania

Dokumenty dotyczące klientów obsługiwanych w oddziałach Banku, będących przed dniem połączenia oddziałami BGŻ S.A.:

 
Umowa o kartę kredytową obowiązująca od 29 lutego 2016 r.
 
Umowa o kredytową kartę płatniczą obowiązująca Klientów, którzy zawarli umowę od 15 czerwca 2015 r.
 
Taryfa prowizji i opłat - kredytowa karta płatnicza dla klientów detalicznych
 
Oprocentowanie kart kredytowych
 
Kursy walut obcych stosowane przez MasterCard
 
Potwierdzenie zawarcia Aneksu w formie elektronicznej - wzór
 
Odstąpienie od Aneksu do Umowy - wzór

 

Dokumenty dotyczące klientów obsługiwanych w oddziałach Banku, będących przed dniem połączenia oddziałami BNP Paribas Bank Polska S.A.:

 
Regulamin kart kredytowych dla Klientów detalicznych w Banku BNP Paribas Bank Polska S.A. Obowiązuje dla umów zawartych począwszy od 11 marca 2016. Dla umów zawartych przed 11 marca 2016 postanowienia regulaminu wchodzą w życie 30 czerwca 2016.
 
Regulamin kart kredytowych dla Klientów indywidualnych w BNP Paribas Bank Polska S.A.
Obowiązuje od 15 czerwca 2015
 
Taryfa prowizji i opłat kart kredytowych Banku BNP Paribas Bank Polska S.A. wydawanych dla klientów detalicznych

Dotyczy Klientów obsługiwanych w Oddziałach Banku będących przed dniem połączenia oddziałami BGŻ S.A.
RRSO dla kredytowej karty płatniczej MasterCard® Standard na dzień 15.06.2015 r. dla reprezentatywnego przykładu wynosi 14,9% dla całkowitej kwoty kredytu (limitu kredytowego) 3500 zł na dowolny cel konsumpcyjny, spłacanej w 12 równych miesięcznych ratach po 307,71 zł, dla okresu obowiązywania Umowy wynoszącego jeden rok, stopa oprocentowania kredytu – 10% w stosunku rocznym (oprocentowanie zmienne), całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta – 3764,52 zł, w tym: całkowita kwota kredytu – 3500 zł, odsetki – 192,52 zł oraz opłata roczna za możliwość korzystania z Karty głównej – 72 zł za roczny okres obowiązywania Umowy.

Dotyczy Klientów obsługiwanych w Oddziałach Banku będących przed dniem połączenia oddziałami BNP Paribas Bank Polska S.A.
RRSO dla karty kredytowej MasterCard® Classic na dzień 15.06.2015 r. dla reprezentatywnego przykładu wynosi 16,53% dla całkowitej kwoty kredytu (limitu kredytowego) 2000 zł na dowolny cel konsumpcyjny, spłacanej w ratach odpowiadających Minimalnym Kwotom Spłat wyznaczanym po zakończeniu każdego z Okresów Rozliczeniowych, a ostatnia rata płatna z końcem Okresu Ważności Karty – w wysokości odpowiadającej pozostałemu do spłaty Zadłużeniu dla okresu obowiązywania Umowy wynoszącego 4 lata, stopa oprocentowania kredytu – 10% w stosunku rocznym (oprocentowanie zmienne), całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta – 2 759,01 zł, w tym: całkowita kwota kredytu – 2000 zł, odsetki – 494,01 zł oraz łączna kwota opłat za wydanie i posiadanie karty w ciągu czterech lat jej posiadania: 265 zł.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń