Bank zmieniającego się świata
Menu
Zaloguj
 

Ubezpieczenie na życie oferowane jako ubezpieczenie indywidualne dla kredytobiorców zawierających lub będących stroną umowy kredytu hipotecznego z Bankiem. 

Ubezpieczenie ma charakter ochronny. Ubezpieczeniem może być objęta osoba, która zawarła z Bankiem umowę kredytu hipotecznego i która ukończyła 18. rok życia i nie ukończyła 70. roku życia i po zawarciu umowy ubezpieczenia. 

Korzyści

Więcej o ubezpieczeniu

 • Zakres ubezpieczenia

 • Suma ubezpieczenia

 • Składka

 • Jak zgłosić szkodę?

 • Jak zgłosić reklamację?

Zakres ubezpieczenia

 • zgon ubezpieczonego; 
 • trwała i całkowita niezdolność do pracy ubezpieczonego w wyniku wypadku (dotyczy ubezpieczonego, który nie posiada stwierdzonego prawa do emerytury lub renty stałej z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia społecznego); 
 • trwałe inwalidztwo ubezpieczonego w wyniku wypadku (dotyczy ubezpieczonego, który ma ustalone prawo do emerytury lub renty stałej z tytułu niezdolności do pracy z ubezpieczenia społecznego).

Suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia ustalana jest jako:

 • kwota kredytu z dnia zawarcia umowy kredytu - w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia
 • wraz z umową kredytu lub w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia przed wypłatą ostatniej transzy kredytu
 • kwota salda zadłużenia wynikająca z umowy kredytu obowiązująca w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia - w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w trakcie trwania umowy kredytu
 • maksymalna suma ubezpieczenia: 1 500 000 PLN

Składka

Składka płatna jest przez ubezpieczającego z częstotliwością miesięczną.

 • Wysokość składki w pierwszym okresie ubezpieczenia obliczana jest jako iloczyn miesięcznej stawki ubezpieczeniowej 0,04% oraz sumy ubezpieczenia obowiązującej w dniu zawarcia umowy.
 • Wysokość składki w kolejnych rocznych okresach ubezpieczenia obliczana jest jako:
  • w przypadku przedłużenia umowy ubezpieczenia na kolejny roczny okres: iloczyn miesięcznej stawki ubezpieczeniowej 0,04% oraz sumy ubezpieczenia obowiązującej w dniu zawarcia umowy.
  • w przypadku aktualizacji sumy ubezpieczenia: iloczyn miesięcznej stawki ubezpieczeniowej 0,04% oraz sumy ubezpieczenia obowiązującej w dniu aktualizacji sumy ubezpieczenia ustalony w oparciu o wysokość salda zadłużenia na 60 dni przed dniem aktualizacji.

Jeżeli dzień aktualizacji sumy ubezpieczenia wypada w dzień wolny od pracy, to wysokość salda wyliczana jest według stanu z ostatniego dnia roboczego wypadającego przed dniem, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

Jak zgłosić szkodę?

 • Osoby uprawnione powinny złożyć wniosek o wypłatę świadczenia wraz z dokumentami niezbędnymi do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela i wysokości świadczenia do ubezpieczyciela na adres:

 

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie „WARTA” S.A.

ul. Chmielna 85/87
00-805 Warszawa
 
 

Jak zgłosić reklamację?

Reklamacje, w tym skargi i zażalenia, mogą być składane do ubezpieczyciela:

 • w formie pisemnej: na adres: skr. pocztowa 1013, 00-950 Warszawa 1;
 • w formie elektronicznej za pomocą formularza www.warta.pl/reklamacje;
 • telefonicznie pod nr 502 308 308;
 • w każdej jednostce ubezpieczyciela na piśmie doręczonym osobiście lub w formie ustnej do protokołu.

JAK SKORZYSTAĆ?

W oddziale Banku

Znajdź oddział

Dokumenty do pobrania

 
Ogólne Warunki Ubezpieczenia na życie do kredytów hipotecznych Warta

Obowiązuje od 01.11.2018

 
Karta Produktu Warta Indywidualne ubezpieczenie na życie kredytobiorców zawierających umowę kredytu hipotecznego

Obowiązuje od 01.11.2018

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń