Bank zmieniającego się świata
 

Białystok, ul. Suraska 3a

Województwo:

podlaskie

Tytuł prawny:

użytkowanie wieczyste gruntu i własność budynku

Numer księgi wieczystej:

BI1B/00062646/0 i BI1B/00064508/5

Nr ewidencyjny działki:

1637/1, 1637/2 obręb nr 0011 Śródmieście

Powierzchnia działek:

4.577 m2

Powierzchnia budynku:

ok. 1.720 m2

 

Cena 4 050 000 PLN

NOWOŚĆ

DOKUMENTY

 

 
MATERIAŁY INFORMACYJNE I ISTOTNE WARUNKI SPRZEDAŻY 

 

Przedmiotem sprzedaży jest łącznie prawo współużytkowania wieczystego gruntu działki nr 1673/2 o powierzchni całkowitej 4.504 m2 wraz z prawem współwłasności posadowionego na niej budynku głównego (biurowego) [w udziale 1948/4504 części] oraz prawo użytkowania wieczystego gruntu działki nr 1673/1 o powierzchni 73 m2 wraz z prawem własności posadowionego budynku skarbca – szczegóły w Materiałach Informacyjnych.

Nieruchomość zlokalizowana jest w Białymstoku, w ścisłym centrum, przy ulicy Suraskiej 3A, w kwartale ulic Legionowej, Skłodowskiej, Suraskiej i Sienkiewicza, w ścisłym centrum, około 200 m od Rynku Kościuszki i Pałacu Branickich, i około 1800 m na wschód od dworca PKP.

Działka Nr 1673/2 zabudowana jest budynkiem biurowo-usługowym o pow. zabudowy 1.090 m2 (wg kartoteki budynków) i pow. użytkowej 4.269,52 m2 (wg KW) oraz śmietnikiem o powierzchni 10,30 m2 (wg KW).

Działka Nr 1673/1 zabudowana jest w całości budynkiem skarbca, 2-kondygnacyjnym, funkcjonalnie powiązanym z budynkiem głównym. 
W części komunikacyjnej dla pojazdów i pieszych teren jest utwardzony kostką brukową. Pozostałą część działki stanowi zieleń zagospodarowana. Kształt działek w kompleksie jest nieregularny, zbliżony do prostokąta, umożliwia prawidłowe zagospodarowanie.

Nieruchomość posiada dostęp do infrastruktury technicznej: wodociągowej i kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania z sieci miejskiej, elektrycznej, teletechnicznej, odgromowej.

Część powierzchni budynku głównego oraz budynek skarbca oddane są w najem na podstawie umów najmu zawartych na czas nieoznaczony oraz jednej umowy zawartej na czas oznaczony do września 2025 roku.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:

Dla przedmiotowego obszaru uchwalono obowiązujący Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego przewidujący jako dominujące przeznaczenie funkcje usługowe – symbol 6.1U i 6.2.1U.

Przedmiotowe nieruchomości nie figurują w ewidencji ani w rejestrze zabytków.

Na terenie działki Nr 1673/2 znajduje się objęty ochroną Pomnik Wielkiej Synagogi upamiętniający spalenie synagogi w 1941 r.
 

 

 • Dla Nieruchomości Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi:

  1.    Księga wieczysta KW BI1B/00062646/0
  DZIAŁ I - Oznaczenie nieruchomości 
  Położenie: Podlaskie, M. Białystok, Białystok M.Białystok, ul. Suraska
  Działki ewidencyjne 1673/2, obręb 0011 Śródmieście; Identyfikator działki 206101_1.0011.1673/2
  Sposób korzystania Bi - inne tereny zabudowane
  Obszar nieruchomości: 0,4504 ha 
  Budynki
  Położenie: Białystok, ulica Suraska 3A
  Powierzchnia użytkowa (m2) 4.269,52 m2
  Przeznaczenie budynku - budynek biurowy o kubaturze 14370 m3
  Lp.2. Położenie Białystok, ulica Suraska 3A
  Powierzchnia użytkowa (m2) 10,30 m2
  Przeznaczenie budynku - śmietnik o kubaturze 26 m3
  DZIAŁ I-Sp - Spis praw związanych z własnością Spis praw związanych z własnością
  Lp.1. uprawnienie ze służebności gruntowej
  Prawo użytkowania wieczystego
  Sposób korzystania: działka gruntu w użytkowaniu wieczystym oraz budynek stanowiący odrębną nieruchomość.
  Okres użytkowania: 2092-05-19
  DZIAŁ II – Własność
  Właściciel Skarb Państwa, udział 1/1.
  Użytkownik wieczysty m.in.: Lp.3. BNP PARIBAS Bank Polska S.A. w udziale1948/4504 
  DZIAŁ III - Ciężary i ograniczenia 
  Lp.1. roszczenia wynikające z określenia sposobu korzystania z nieruchomości 
  Lp.2. służebność gruntowa 
  Lp.3. służebność gruntowa 
  DZIAŁ IV – Hipoteki – brak wpisów.

  2.    Księga Wieczysta KW BI1B/00064508/5
  DZIAŁ I - Oznaczenie nieruchomości
  Położenie: Podlaskie, M. Białystok, Białystok M.Białystok, ul. Suraska
  Działki ewidencyjne: 1673/1, obręb 0011 Śródmieście; Identyfikator działki: 206101_1.0011.1673/1
  Sposób korzystania: Bi - inne tereny zabudowane
  Obszar nieruchomości: 0,0073 ha 
  Budynki
  Lp.1. Położenie Podlaskie, M. Białystok, Białystok M.Białystok, ul. Suraska 3A
  Przeznaczenie budynku: budynek usługowy - skarbiec
  DZIAŁ I-Sp - Spis praw związanych z własnością 
  Lp.1. uprawnienie ze służebności gruntowej
  Lp.2. uprawnienie ze służebności gruntowej 
  Prawo użytkowania wieczystego
  Sposób korzystania: działka gruntu w użytkowaniu wieczystym oraz budynek stanowiący odrębną nieruchomość.
  Okres użytkowania: 2092-10-22. 
  DZIAŁ II – Własność
  Właściciel: Skarb Państwa, udział 1/1.
  Użytkownik wieczysty: BNP PARIBAS Bank Polska S.A. , udział 1/1. 
  DZIAŁ III - Ciężary i ograniczenia
  Lp.1. służebność gruntowa 
  DZIAŁ IV – Hipoteki – brak wpisów.
  Pełną treść księgi wieczystej należy sprawdzić na stronie internetowej https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do.

 • Budynek biurowo-usługowy:

  • pow. zabudowy (wg rej. budynków): 952,00 m2
  • pow. użytkowa (księga wiecz.): 4.269,52 m2
  • pow. użytkowa (inwentaryzacja): 4.253,39 m2 w tym pow. wspólna: 568,61 m2
  • funkcja: biurowa
  • liczba kondygnacji nadziemnych: 5
  • liczba kondygnacji podziemnych: 1
    

  Uwaga: budynek wykracza (nadwiesza się) kondygnacjami powyżej parteru poza granicę działki Nr 1673/2 na działkę Nr 1673/1 – stan ten uregulowano poprzez ustanowienie stosownej służebności gruntowej. Budynek o zróżnicowanej bryle, w części 5-, częściowo 3-kondygnacyjny, konstrukcji prefabrykowanej, podpiwniczony.

  W budynku znajdują się 2 windy osobowe. Współwłaściciele budynku zawarli umowę o podział nieruchomości do korzystania (quoad usum), która została ujawniona w księdze wieczystej.


  Budynek skarbca

  Charakterystyka obiektu:

  • pow. zabudowy (rej.budynków): 79,00 m2
  • pow. użytkowa (inwentaryzacja): 129,70 m2
  • funkcja: pomocnicza (skarbiec)
  • l. kondygnacji nadziemnych: 2
  • l. kondygnacji podziemnych: 1
  • instalacje: CO, elektryczna, alarmowa, telewizji przemysłowej.

   

  Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (t.j. Dz.U.2021.497 ze zm.) dla przedmiotowego budynku podaje się wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię użytkową (EU), energię końcową (EK), nieodnawialną energię pierwotną (EP), udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową (UOZE) oraz jednostkową wielkość emisji CO2 (ECO2):
   

  EU 63,40 kWh/(m2*rok)
  EK 147,80 kWh/(m2*rok)
  EP 240,20 kWh/(m2*rok)
  UOZE 0,00 %
  ECO2 0,085 t CO2/(m2*rok)

   

  OTOCZENIE I SĄSIEDZTWO

  Nieruchomość zlokalizowana jest w Białymstoku, w ścisłym centrum, przy ulicy Suraskiej 3A, w kwartale ulic Legionowej, Skłodowskiej, Suraskiej i Sienkiewicza, położona w odległości około 1800 m na wschód od dworca PKP i około 200 m od Rynku Kościuszki. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowią budynki mieszkalne wielorodzinne z usługami w parterze i budynek Sądu Rejonowego. Otoczenie nieruchomości stanowi gęsta zabudowa mieszkaniowo-usługowa, w tym obiekty użyteczności publicznej oraz śródmiejskie tereny zielone. Budynek położony w drugiej linii zabudowy ulicy Suraskiej, w głębi kwartału, przesłonięty przez otaczającą zabudowę.
   

  DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA I WARUNKI PARKOWANIA

  Dostęp samochodów możliwy jest przez dozorowany wjazd na wewnętrzny dziedziniec, bezpośrednio z ul. Suraskiej, o nawierzchni z kostki brukowej wysokiej jakości, ulicy jednojezdniowej, dwukierunkowej. Dostęp pieszych możliwy jest z ulicy Suraskiej lub Legionowej. Przystanki komunikacji publicznej zlokalizowane są w bliskim sąsiedztwie nieruchomości. Ruch pieszych i pojazdów w okolicy nieruchomości jest wysoki.

  Parkowanie pojazdów możliwe jest na terenie nieruchomości na wydzielonych miejscach parkingowych oraz na sąsiednich ulicach, objętych płatną strefą parkowania. Na działce urządzono aktualnie około 80 miejsc postojowych, w tym dla Banku przypada aktualnie 38 miejsc. Liczbę miejsc parkingowych przypadającą dla udziału w Nieruchomości należy przyjąć na poziomie 25 miejsc z uwzględnieniem konieczności wyznaczenia drogi pożarowej na terenie działki ograniczającej obecną ilość miejsc parkingowych.

 • tel. +48 504 435 436
  e-mail: nieruchomosci.sprzedaz@bnpparibas.pl

   

   

 •  

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved.