Bank zmieniającego się świata
Menu
Zaloguj
 

Województwo:
dolnośląskie

Tytuł prawny:
lokal stanowiący odrębną nieruchomość

Nr KW (lokalu):
SW1D/00025055/3

Nr KW (budynku):
SW1D/00011453/2

Nr ewidencyjny działki:
136

Powierzchnia działki:
1 231m2

Powierzchnia lokalu niemieszkalnego:
369 m2

Przedmiotem sprzedaży jest lokal stanowiący odrębną nieruchomość o powierzchni 369 m2 oraz udział w 6,55% we wspólnych częściach budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu.

Lokal usytuowany na parterze budynku 4 piętrowego mieszkalnego wielorodzinnego, na rogu skrzyżowania ul. Rzeźniczej, Świdnickiej i Daszyńskiego. Ulice Świdnicka i Daszyńskiego są głównymi ulicami miasta i stanowią fragment drogi wojewódzkiej nr 383. Ogólnodostępne miejsca parkingowe wzdłuż ulicy Rzeźniczej. Nieruchomość posiada niezbędne dla aktualnego sposobu użytkowania przyłącza i instalacje: wodna, kanalizacyjna, ogrzewanie z sieci miejskiej, instalacje telefoniczne (komputerowe i telefoniczna), klimatyzacje, wentylację mechaniczną, instalację przeciw pożarową, telewizję przemysłową, instalację alarmową, monitoring.
Położona jest 300 m od Rynku oraz Urzędu Miasta, 50 m od Kina Zbyszek, 400 m do Biedronki.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
nieruchomość jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zlokalizowana jest na terenie zabudowy mieszkaniowo – usługowej oznaczona symbolem 5MU. Obręb 0004, Centrum.

Materiały informacyjne i istotne warunki sprzedaży

Zdjęcia

Stan prawny

Dane z księgi wieczystej

Nieruchomość lokalowa:
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr: SW1D/00025055/3
Dział I-O (oznaczenia nieruchomości) – lokal niemieszkalny, pomieszczenia ilość 8 o powierzchni 369 m2
Dział I-Sp (spis praw związanych z własnością) – Prawo związane z własnością nieruchomości. Właściciel lokalu, dla którego urządzono księgę wieczystą, ma udział w 6,55 % we wspólnych częściach budynku i w prawie użytkowania wieczystego terenu, objętych księgą wieczystą KW nr SW1D/00011453/2 udział związany z terenem 655/10000
Dział II (własność) – BANK BNP PARIBAS S.A.
Dział III (prawa, roszczenia i ograniczenia) – brak wpisu
Dział IV (hipoteka) – brak wpisu

Nieruchomość budynkowa:
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr: SW1D/00011453/2
Dział I-O (oznaczenia nieruchomości) – województwo dolnośląskie, nr działki 136, obręb ewidencyjny 0004 Centrum,ul Rzeźnicza 2 A,B,C,D, sposób korzystania B - tereny mieszkaniowe. Obszar 1.231,0 m2
Dział I-Sp (spis praw związanych z własnością) – działka gruntu w wieczystym użytkowaniu na 99 lat oraz budynek stanowiący odrębną nieruchomość, przeznaczony na cele mieszkalne
Dział II (własność) – właściciel gruntu MIENIE KOMUNALNE GMINY DZIERŻONIÓW
Dział III (prawa, roszczenia i ograniczenia) – wpisy dotyczące użytkowania wieczystego i własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość, wszelkie ciężary ustanowione na lokalach obciążają przynależne do nich udziały we współwłasności budynku i w prawie użytkowania wieczystego.
Dział IV (hipoteka) – brak wpisu

Przeznaczenie w aktach planistycznych:
Z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru objętego ulicami: Daszyńskiego, Piłsudskiego i Rzeźniczą w Dzierżoniowie, Uchwała Rady Miejskiej Dzierżoniowa nr XII/76/11 z dnia 29 sierpnia 2011 r., (Dz. Urzędowy Woj. Dolnośląskiego z 2012 r. poz. 347), działka nr 136 obręb Centrum w Dzierżoniowie znajduje się w ww. planie miejscowym na terenie oznaczonym symbolem 5WIU z zapisami: § 8.3. Dopuszcza się lokale użytkowe jako usługi wbudowane, wyłącznie nieszkodliwe dla środowiska, w tym nie stwarzające zagrożeń i uciążliwości dla zabudowy mieszkaniowej, poziom hałasu związany z realizacją funkcji i dojazdów nie może przekraczać dopuszczalnego dla terenów mieszkaniowych jednorodzinnych wg przepisów Prawa ochrony środowiska.

  • § 16.1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej - oznaczone na rysunku planu 3MU, 4MU i 5MU.
  • § 16.2. Dla terenu MU, o którym mowa w ust. 1, ustala się funkcję mieszkaniową, z dopuszczeniem usług wbudowanych, jako lokali użytkowych lub wyłącznie usług, w tym z zakresu użyteczności publicznej, z zastrzeżeniem § 8 ust. 3.


Urząd Miejski w Dzierżoniowie podjął uchwałę zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. z 2015 poz. 1777) dotyczącą terenów objętych obszarem rewitalizacji i obszarem zdegradowanym. Zgodnie z uzyskaną informacją teren na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość nie jest objęty rewitalizacją.

 

Opis budynku

Budynek mieszkalny wielorodzinny, w którym usytuowany jest lokal, jest obiektem wolnostojącym, o pięciu kondygnacjach naziemnych i jednej kondygnacji podziemnej, o wydłużonym kształcie, położonym prostopadle do głównej ulicy (ul. Świdnickiej). Na parterze budynku znajdują się inne lokale użytkowe (m.in. Straż Miejska). Budynek wybudowany w latach 70-tych w technologii uprzemysłowionej z elementów prefabrykowanych, w części parterowej i piwnicznej o konstrukcji żelbetowej wylewanej. Strop prefabrykowany z płytek korytkowych. Dach płaski kryty papą. Elewacja wykończona tynkiem. Teren wokół budynku nieogrodzony.
Lokal użytkowy usytuowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z usługami w parterze. Lokal położony jest w południowo - wschodniej części budynku z bezpośrednim wejściem z ulicy od strony południowej (od strony ulicy Świdnickiej). Lokal dwupoziomowy, usytuowany na parterze i kondygnacji podziemnej budynku. Parter lokalu zajęty jest pod salę operacyjną z zapleczem biurowym, socjalnym, sanitarnym. Na kondygnacji podziemnej ulokowane są powierzchnie gospodarcze, składowe, techniczne.
Powierzchnie lokalu wykończone typowo biorąc pod uwagę ich funkcję. Na podłogach w większości pomieszczeń terakota, w pokojach biurowych wykładziny dywanowe. Sufity podwieszane, oświetlenie jarzeniowe. Ściany pokryte tynkiem malowanym farbą. W pomieszczeniach mokrych wyłożone glazurą. Witryny i drzwi wejściowe aluminiowe, przeszklone.

Mapa
Kontakt
tel. +48 504 435 436
e-mail: nieruchomosci.sprzedaz@bnpparibas.pl

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń