Bank zmieniającego się świata
Menu
Zaloguj
 

Dzierżoniów, ul. Rzeźnicza 2 lokal nr A

 

 

Województwo:
dolnośląskie

 

 

Nr ewidencyjny działki:
136

Tytuł prawny:
lokal stanowiący odrębną nieruchomość

Powierzchnia działki:
1 231m2

Nr KW (lokalu):
SW1D/00025055/3
 

Powierzchnia lokalu niemieszkalnego:
369 m2
Nr KW (budynku):
SW1D/00011453/2
Cena:
505 000 PLN


 

 

 

 

DOKUMENTY

 

 
MATERIAŁY INFORMACYJNE I ISTOTNE WARUNKI SPRZEDAŻY 

 

Przedmiotem sprzedaży jest lokal stanowiący odrębną nieruchomość o powierzchni 369 m2 oraz udział w 6,55% we wspólnych częściach budynku i w prawie użytkowania wieczystego gruntu.

Lokal usytuowany na parterze budynku 4 piętrowego mieszkalnego wielorodzinnego, na rogu skrzyżowania ul. Rzeźniczej, Świdnickiej i Daszyńskiego. Ulice Świdnicka i Daszyńskiego są głównymi ulicami miasta i stanowią fragment drogi wojewódzkiej nr 383. Ogólnodostępne miejsca parkingowe wzdłuż ulicy Rzeźniczej. Nieruchomość posiada niezbędne dla aktualnego sposobu użytkowania przyłącza i instalacje: wodna, kanalizacyjna, ogrzewanie z sieci miejskiej, instalacje telefoniczne (komputerowe i telefoniczna), klimatyzacje, wentylację mechaniczną, instalację przeciw pożarową, telewizję przemysłową, instalację alarmową, monitoring.
Położona jest 300 m od Rynku oraz Urzędu Miasta, 50 m od Kina Zbyszek, 400 m do Biedronki.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
nieruchomość jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zlokalizowana jest na terenie zabudowy mieszkaniowo – usługowej oznaczona symbolem 5MU. Obręb 0004, Centrum.

Stan prawny

Dane z księgi wieczystej

Nieruchomość lokalowa:
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr: SW1D/00025055/3
Dział I-O (oznaczenia nieruchomości) – lokal niemieszkalny, pomieszczenia ilość 8 o powierzchni 369 m2
Dział I-Sp (spis praw związanych z własnością) – Prawo związane z własnością nieruchomości. Właściciel lokalu, dla którego urządzono księgę wieczystą, ma udział w 6,55 % we wspólnych częściach budynku i w prawie użytkowania wieczystego terenu, objętych księgą wieczystą KW nr SW1D/00011453/2 udział związany z terenem 655/10000
Dział II (własność) – BANK BNP PARIBAS S.A.
Dział III (prawa, roszczenia i ograniczenia) – brak wpisu
Dział IV (hipoteka) – brak wpisu

Nieruchomość budynkowa:
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr: SW1D/00011453/2
Dział I-O (oznaczenia nieruchomości) – województwo dolnośląskie, nr działki 136, obręb ewidencyjny 0004 Centrum,ul Rzeźnicza 2 A,B,C,D, sposób korzystania B - tereny mieszkaniowe. Obszar 1.231,0 m2
Dział I-Sp (spis praw związanych z własnością) – działka gruntu w wieczystym użytkowaniu na 99 lat oraz budynek stanowiący odrębną nieruchomość, przeznaczony na cele mieszkalne
Dział II (własność) – właściciel gruntu MIENIE KOMUNALNE GMINY DZIERŻONIÓW
Dział III (prawa, roszczenia i ograniczenia) – wpisy dotyczące użytkowania wieczystego i własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość, wszelkie ciężary ustanowione na lokalach obciążają przynależne do nich udziały we współwłasności budynku i w prawie użytkowania wieczystego.
Dział IV (hipoteka) – brak wpisu

Przeznaczenie w aktach planistycznych:
Z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru objętego ulicami: Daszyńskiego, Piłsudskiego i Rzeźniczą w Dzierżoniowie, Uchwała Rady Miejskiej Dzierżoniowa nr XII/76/11 z dnia 29 sierpnia 2011 r., (Dz. Urzędowy Woj. Dolnośląskiego z 2012 r. poz. 347), działka nr 136 obręb Centrum w Dzierżoniowie znajduje się w ww. planie miejscowym na terenie oznaczonym symbolem 5WIU z zapisami: § 8.3. Dopuszcza się lokale użytkowe jako usługi wbudowane, wyłącznie nieszkodliwe dla środowiska, w tym nie stwarzające zagrożeń i uciążliwości dla zabudowy mieszkaniowej, poziom hałasu związany z realizacją funkcji i dojazdów nie może przekraczać dopuszczalnego dla terenów mieszkaniowych jednorodzinnych wg przepisów Prawa ochrony środowiska.

  • § 16.1. Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej - oznaczone na rysunku planu 3MU, 4MU i 5MU.
  • § 16.2. Dla terenu MU, o którym mowa w ust. 1, ustala się funkcję mieszkaniową, z dopuszczeniem usług wbudowanych, jako lokali użytkowych lub wyłącznie usług, w tym z zakresu użyteczności publicznej, z zastrzeżeniem § 8 ust. 3.


Urząd Miejski w Dzierżoniowie podjął uchwałę zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. z 2015 poz. 1777) dotyczącą terenów objętych obszarem rewitalizacji i obszarem zdegradowanym. Zgodnie z uzyskaną informacją teren na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość nie jest objęty rewitalizacją.

 

Opis budynku

Budynek mieszkalny wielorodzinny, w którym usytuowany jest lokal, jest obiektem wolnostojącym, o pięciu kondygnacjach naziemnych i jednej kondygnacji podziemnej, o wydłużonym kształcie, położonym prostopadle do głównej ulicy (ul. Świdnickiej). Na parterze budynku znajdują się inne lokale użytkowe (m.in. Straż Miejska). Budynek wybudowany w latach 70-tych w technologii uprzemysłowionej z elementów prefabrykowanych, w części parterowej i piwnicznej o konstrukcji żelbetowej wylewanej. Strop prefabrykowany z płytek korytkowych. Dach płaski kryty papą. Elewacja wykończona tynkiem. Teren wokół budynku nieogrodzony.
Lokal użytkowy usytuowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z usługami w parterze. Lokal położony jest w południowo - wschodniej części budynku z bezpośrednim wejściem z ulicy od strony południowej (od strony ulicy Świdnickiej). Lokal dwupoziomowy, usytuowany na parterze i kondygnacji podziemnej budynku. Parter lokalu zajęty jest pod salę operacyjną z zapleczem biurowym, socjalnym, sanitarnym. Na kondygnacji podziemnej ulokowane są powierzchnie gospodarcze, składowe, techniczne.
Powierzchnie lokalu wykończone typowo biorąc pod uwagę ich funkcję. Na podłogach w większości pomieszczeń terakota, w pokojach biurowych wykładziny dywanowe. Sufity podwieszane, oświetlenie jarzeniowe. Ściany pokryte tynkiem malowanym farbą. W pomieszczeniach mokrych wyłożone glazurą. Witryny i drzwi wejściowe aluminiowe, przeszklone.

Mapa
Kontakt
tel. +48 504 435 436
e-mail: nieruchomosci.sprzedaz@bnpparibas.pl
Zdjęcia

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved. Expand