Bank zmieniającego się świata

Województwo:

pomorskie

Tytuł prawny:

prawo własności działki gruntu, zabudowanej budynkiem

Nr KW:

GD1G/00042861/2

Nr ewidencyjny działki:

876

Powierzchnia działki:

621 m2

Powierzchnia budynku:

241,54 m2

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności działki gruntu, zabudowanej budynkiem położonej w Gdańsku przy ul. Żywieckiej 1

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: Nieruchomość nie jest objęta uzgodnieniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, przyjętego uchwałą Nr LI/1506/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2018 r., Nieruchomość położona jest na obszarze opisanym jako „Teren mieszkaniowy wraz z usługami podstawowymi”

PDF do druku

Zaproszenie do składania ofert

Zdjęcia

Stan prawny

Dane z księgi wieczystej

Dla Nieruchomości Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1G/00042861/2:

 

Dział I-O (oznaczenie nieruchomości) – działka gruntu, oznaczona nr: 876, obręb ewidencyjny 44, położona w Gdańsku, ul. Żywiecka 1, zabudowana, o obszarze 0,0621 HA;

Dział I-Sp (spis praw) – brak wpisów;

Dział II (własność) – właściciel: Bank BNP PARIBAS Spółka Akcyjna

Dział III (prawa, roszczenia i ograniczenia) – brak wpisów.

Dział IV (hipoteka) – brak wpisów.

 

Pełną treść księgi wieczystej należy sprawdzić na stronie internetowej https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do.

Opis budynku

Budynek wolnostojący, dwukondygnacyjny (parter, piętro) z poddaszem użytkowym, całkowicie podpiwniczony. Budynek konstrukcji tradycyjnej, murowanej z mieszanym układem ścian nośnych. Fundamenty - pod ścianami nośnymi i usztywniającymi występują ściany fundamentowe, murowane z cegły ceramicznej posadowione na ławach fundamentowych, betonowych.

Nadproża - nadproża okienne i drzwiowe prefabrykowane żelbetowe oraz murowane z cegły ceramicznej.

Stropy - nad piwnicami stalowo-ceramiczne typu kleina z płytą gr.12cm z cegły dziurawki lub pustaka ceramicznego. Belki stalowe stropów nad piwnicami wykonano z dwuteowników i oparto na ścianach nośnych piwnic. Stropy nad parterem i piętrem wykonano drewniane, belkowe.

Schody - do piwnicy oraz schody z parteru na piętro i poddasze wykonano w konstrukcji drewnianej.

Więźba dachowa - dwuspadowa w konstrukcji drewnianej krokwiowo-płatwiowej krytej dachówką ułożoną na łatach drewnianych. Krokwie drewniane oparto na płatwiach pośrednich, oraz na murłatach. Murłaty drewniane oparto na ścianach murowanych, kolankowych.

Wykończenie - ściany – tynki cem.-wap. malowane, glazury w pom. socjalnych, stolarka okienna PCV i drewniana, stolarka drzwiowa typowa, drewniana i płycinowa; posadzki – wykładziny dywanowe oraz posadzki ceramiczne. Taras w poziomie parteru, balustrady drewniane.

Budynek wyposażony w instalację: wodociągową i kanalizacyjną (sieć miejska), centralnego ogrzewania z pieca gazowego w piwnicy, gazową, elektryczną, teletechniczną, odgromową, alarmową. Na I kondygnacji kominek dekoracyjny. Budynek posiada 2 kondygnacje naziemne oraz poddasze z dużymi skosami - kondygnacje te obejmują powierzchnie wykorzystywane jako biurowe, z zapleczem socjalnym. W piwnicy/przyziemiu zlokalizowano pomieszczenia magazynowe, archiwa i garaż.

Bank zlecił wykonanie ekspertyzy technicznej Nieruchomości zgodnie z którą stwierdzono na ścianach nośnych budynku nie zauważono śladów świadczących o nieprawidłowej pracy fundamentów i ścian fundamentowych (np. nierównomiernym osiadaniu, miejscowym przeciążeniu ścian fundamentowych).

Na ścianach nośnych zewnętrznych i wewnętrzne piwnic zauważono szersze rysy i spękania. W miejscach szerszych zarysowań skuto tynk w celu odsłonięcia ścian murowanych. Rysy występują w spoinach ściany, natomiast cegły ceramiczne nie są zarysowane oraz nie są popękane. Pomiędzy częścią jednokondygnacyjnego garażu a częścią budynku wielokondygnacyjnego duże zarysowania wynikłe z braku wykonanej dylatacji oraz nierównomiernym rozłożeniem działających sił podczas osiadania budynku. Obecnie bez wpływu na bezpieczeństwo konstrukcji. Uszkodzone spoiny należy usunąć, powstałe szczeliny pomiędzy cegłami oczyścić i wypełnić plastyczną zaprawą cementową. Można zastosować metodę iniekcji do wypełnienia szczelin i rys. W przypadku spękanych fragmentów ścian o szerokości rozwarcia rys powyżej 5mm należy zastosować przemurowanie ścian. Celem przemurowania jest odtworzenie pierwotnego wiązania cegieł, zapewniającego scalenie rozdzielonych rysami części muru. Przemurowania ścian wykonać cegłą ceramiczną pełną klasy 15MPa na zaprawie klasy M10 na pełną grubość ściany na strzępie zazębione z istniejącą ścianą. Ściany nośne piwnic wykonano z cegły ceramicznej klasy nie mniejszej niż 10 MPa na zaprawie klasy M1÷M3. Istniejące ściany zewnętrzne piwnic nie spełniają wymagań aktualnej normy w zakresie ochrony cieplnej. Podczas remontu budynku należy wykonać termomodernizacje ścian zewnętrznych. Stan techniczny ścian nośnych zewnętrznych i wewnętrznych piwnic można określić jako zadawalający. Uszkodzenie ścian piwnic związane jest z naturalnym zużyciem materiałów.

Na ścianach nośnych zewnętrznych parteru i piętra zauważono pęknięcia oraz rysy, które nie mają swego odzwierciedlenia w ścianach wewnętrznych oraz konstrukcji budynku. Ściany nośne wykonano z cegły ceramicznej klasy nie mniejszej niż 10 MPa na zaprawie klasy M1÷M3. Istniejące ściany zewnętrzne nie spełniają wymagań aktualnej normy w zakresie ochrony cieplnej. Podczas remontu budynku należy wykonać termomodernizacje ścian zewnętrznych. Na tynkach ścian nośnych zewnętrznych i wewnętrznych murowanych wewnątrz budynku zauważono nieliczne zarysowania. Stan techniczny ścian nośnych zewnętrznych i wewnętrznych można określić jako dobry.

Na niektórych nadprożach okiennych zauważone drobne zarysowania. Stan techniczny nadproży okiennych i drzwiowych można określić jako dobry.

Stropy nad piwnicami wykonano stalowo-ceramiczne typu kleina z płytą ceglaną gr. 12cm opartą na belkach stalowych, dwuteowych. Nie zauważono śladów świadczących o ich przeciążeniu lub uszkodzeniu (spękań, rys, nadmiernych ugięć). Stan techniczny stropów nad piwnicami można określić jako dobry.

Stropy nad parterem i piętrem wykonano drewniane, belkowe. Nie zauważono śladów świadczących o ich przeciążeniu lub uszkodzeniu (nadmiernych ugięć stropów). Podczas remontu lub przebudowy budynku należy wykonać odkrywki belek drewnianych stropów w miejscach najbardziej narażonych na uszkodzenie i zniszczenie w celu sprawdzenia ich stanu technicznego

Nie zauważono spękań elementów schodów drewnianych oraz ich nadmiernych ugięć. Stan techniczny elementów konstrukcji schodów można ocenić jako dobry.

Więźba dachowa wykonana jest w konstrukcji drewnianej, płatwiowo-krokwiowej, kryta dachówką. W 2006 r. więźba dachowa została wyremontowana. Remont więźby dachowej polegał na wymianie dachówki oraz na wymianie łat i kontrłat drewnianych. Podczas remontu więźby dachowej powinna być sprawdzona konstrukcja nośna dachu (krokwie, płatwie, słupki), elementy zniszczone lub uszkodzone powinny zostać wymienione lub wzmocnione. W obecnym stanie więźba dachowa jest całkowicie obudowana płytami gipsowo-kartonowymi lub boazerią. Na elementach obudowy więźby nie zauważono spękań ani większych zarysowań. Pokrycie dachu wykonane z dachówki jest szczelne, na poddaszu nie zauważono żadnych zawilgoceń.

Wynik ekspertyzy: stan techniczny budynku jest dobry i pozwala na wykonanie jego remontu lub przebudowy. Występujące zarysowania i spękania ścian wewnętrznych i zewnętrznych nie stwarzają zagrożenia dla bezpieczeństwa użytkowania budynku. Zarysowania i spękania ścian należy naprawić. Zarysowane i uszkodzone spoiny ścian wypełnić plastyczną zaprawą cementową, spękane fragmenty ścian o szerokości rozwarcia rys powyżej 5mm należy przemurować. Podczas remontu lub przebudowy budynku należy wykonać odkrywki belek drewnianych stropów w miejscach najbardziej narażonych na uszkodzenie i zniszczenie w celu sprawdzenia ich stanu technicznego. Podczas remontu lub przebudowy budynku należy wykonać odkrywki w obudowie więźby i sprawdzić stan techniczny głównej konstrukcji nośnej więźby (krokwie, płatwie, słupy dachu). Należy przeprowadzić termomodernizację budynku, dostosowując go do aktualnych przepisów i norm w zakresie ochrony cieplnej. Roboty budowlano – montażowe związane z przebudową budynku należy prowadzić w oparciu o przepisy Prawa Budowlanego, projekt budowlany i wykonawczy przebudowy budynku oraz pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane.

Kontakt

tel. +48 504 435 436
e-mail: nieruchomosci.sprzedaz@bnpparibas.pl

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń