Województwo:

łódzkie

Tytuł prawny:

Prawo użytkowania wieczystego gruntu działek nr 85/1 i 85/4 wraz z własnością budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności

Numer księgi wieczystej:

PT1P/00043742/2, PT1P/00049106/4

Nr ewidencyjny działek:

85/1, 85/4 obręb 22

Powierzchnia działek:

398,00 m2

Powierzchnia budynków:

1.057,66 m2

 

Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego gruntu działki nr 85/1 wraz z prawem własności posadowionego budynku głównego oraz prawo użytkowania wieczystego gruntu działki nr 85/4 wraz z prawem własności posadowionego budynku garażu.

Działki o łącznej powierzchni 398 m2 o numerach ewidencyjnych: 85/1, obręb nr 22 (pow. 339 m2) oraz 85/4 obręb 22 (pow. 59 m2), oznaczone symbolem Bi (inne tereny zabudowane).

Przedmiotowe działki o powierzchni łącznej 398,00 m2 posiadają w kompleksie kształt nieregularny – dwa połączone prostokąty, dłuższym bokiem przylegający do ulicy Dąbrowskiego. Konfiguracja terenu jest płaska.

Nieruchomość zlokalizowana w ścisłym centrum miasta, przy ulicy Dąbrowskiego 12, róg ul. Grota-Roweckiego 5, w części administracyjno-handlowej miasta, przy Starostwie Powiatowym, hotelu Best Western. Nieruchomość położona jest około 150m od dworców PKP i PKS, około 800m od Rynku, w części administracyjno-handlowej miasta.

Budynek główny 5-kondygnacyjny, podpiwniczony o funkcji biurowej z 1969 r. (wg kartoteki budynków), adaptowany na potrzeby banku w 1994-95 r. i następnie na bieżąco remontowany, w zadawalającym stanie technicznym i standardzie, oraz parterowy budynek garażu. Standard powierzchni i funkcjonalność obiektu zadawalający, odpowiedni dla warunków lokalnego rynku nieruchomości biurowo-usługowych. Pozostałe zagospodarowanie terenu stanowi utwardzenie terenu z kostki brukowej. Nieruchomość nie jest ogrodzona.

Wskaźnik zabudowy jest wysoki - wynosi 78,90 %.

Nieruchomość posiada dostęp do infrastruktury technicznej: wodociągowej i kanalizacyjnej, elektrycznej, ciepłowniczej i teletechnicznej.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:

Dla przedmiotowej nieruchomości nie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

Na terenie miasta Piotrków Trybunalski obowiązują ustalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przyjętego Uchwałą nr XXVII/359/16 Rady Miasta Piotrków Trybunalski z dnia 26 października 2016 r.

Działki ewidencyjne o nr 85/1 i 85/4 znajdują się na obszarze opisanym jako:

– zabudowa wielofunkcyjna śródmiejska, ze wskazanym kierunkami przekształceń obszarów zurbanizowanych jako -obszar funkcjonalny, tereny wskazane do rewitalizacji.

Przedmiotowe budynki nie są ujęte w ewidencji zabytków, jednakże Nieruchomość położona jest w granicach obszaru ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego śródmieścia Piotrkowa Trybunalskiego, wpisanego do rejestru zabytków na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi nr KI.IV-680/482/67 z dnia 14 września 1967 r.

Materiały informacyjne i istotne warunki sprzedaży

Zdjęcia

Stan prawny

 

Dla Nieruchomości Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze PT1P/00043742/2:

Dział I-O (oznaczenie nieruchomości) – działka nr: 85/1 o powierzchni 339 m2, sposób korzystania – nieruchomość zabudowana, adres porządkowy: ul. Dąbrowskiego 12

Dział I-Sp – prawo użytkowania wieczystego; okres użytkowania wieczystego: do 2090-12-11

Dział II (własność) – właściciel gruntu Skarb Państwa - Prezydent Miasta Piotrkowa Tryb., właściciel budynku i użytkownik wieczysty gruntu: BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

Dział III (prawa, roszczenia i ograniczenia) – brak wpisów;

Dział IV (hipoteka) – brak wpisów.

 

Dla Nieruchomości Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze PT1P/00049106/4:

Dział I-O (oznaczenie nieruchomości) – działka nr: 85/4 o powierzchni 59 m2, adres porządkowy: ul. Grota Roweckiego 5

Dział I-Sp – prawo użytkowania wieczystego; okres użytkowania wieczystego: do 2089-12-05

Służebność (władnąca): służebność gruntowa na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 85//4 objętej księgą wieczystą niniejszą obciążająca działkę nr 85/5 objętą księgą wieczystą nr Rep. KW 10664 o treści § 6 umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego z dnia 1 marca 1994 r.

Dział II (własność) – właściciel gruntu Skarb Państwa, właściciel budynku i użytkownik wieczysty gruntu: BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

Dział III (prawa, roszczenia i ograniczenia) – brak wpisów;

Dział IV (hipoteka) – brak wpisów.

Pełną treść ksiąg wieczystych należy sprawdzić na stronie internetowej https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do.

Opis budynku

Budynek główny

Rok budowy: 1969 r., adaptacja i remont w 1994-95 r., docieplenie w 2001 r.

Pow. zabudowy: 339,00 m2 (wg kartoteki budynków)

Pow. użytkowa: 1.030,70 m2 (wg książki obiektu budowlanego)

Kubatura: 5.186 m3 (wg książki obiektu budowlanego)

Budynek 5-kondygnacyjny, maszynownia dźwigu na 6 kondygnacji, podpiwniczony, w zabudowie zwartej, do niedawna funkcjonujący jako oddział banku. W piwnicach znajduje się część magazynowo-gospodarcza i techniczna (archiwum, kotłownia, skarbiec). Na parterze zlokalizowano salę obsługi klienta, pomieszczenia ochrony, komunikację. Na pozostałych kondygnacjach znajdują się pomieszczenia biurowe i socjalne wraz z komunikacją.

Ławy fundamentowe żelbetowe, monolityczne. Ściany zewnętrzne z cegły pełnej warstwowe ze styropianem, docieplone systemem Atlas, stropy mieszane: nad klatką schodową i w hallu żelbetowe wylewane, pozostałe z płyt kanałowych. Stropodach wentylowany oparty na ściankach kolankowych. Dach żelbetowy prefabrykowany (płyty korytkowe), kryty papą. Schody żelbetowe monolityczne. Ściany wewnętrzne ceglane nośne i działowe. z bloczków betonowych, ściany działowe z bloczków betonowych. Stropodach żelbetowy, płaski, pokrycie papą na lepiku. Tynki wewnętrzne tradycyjne na zaprawie cementowo-wapiennej, z malowaniem.

Stolarka okienna PCV, drzwiowa drewniana płycinowa, PCV oraz specjalistyczna do pomieszczeń bankowych (skarbiec) i wejściowa.

Posadzki – wykładziny dywanowe, panele podłogowe, płytki ceramiczne w sali operacyjnej, korytarzach i pomieszczeniach socjalnych. W części pomieszczeń sufity podwieszane.

Instalacje:

  • elektryczna z sieci miejskiej, wodno-kanalizacyjna z sieci miejskiej, c.o. z sieci miejskiej,
  • dźwig osobowy,
  • wentylacja mechaniczna i klimatyzacja punktowa w niektórych pomieszczeniach,
  • telefoniczna, komputerowa, alarm i dozór, p.pożarowa sygnalizacyjna, czujnikowa i hydrantowa.

 

Budynek garażu

Rok budowy: 1969 r., adaptacja i remont w 1994-95 r., docieplenie w 2001 r.

Pow. zabudowy: 30,00 m2 (wg kartoteki budynków)

Pow. użytkowa: 26,96 m2

Budynek parterowy, niepodpiwniczony, przylegający do budynku głównego i połączony funkcjonalnie.

Konstrukcja i wyposażenie:

Budynek murowany z cegły, stropodach żelbetowy płaski, pokrycie papą. Tynki na zaprawie cementowo-wapiennej, posadzka betonowa, instalacja elektryczna. Brama garażowa PCV systemowa.

Stan techniczny i standard ocenia jako się dobry, typowy dla tego typu powierzchni.

 

OTOCZENIE I SĄSIEDZTWO

Nieruchomość jest położona w strefie zabudowy wielofunkcyjnej, typowej dla śródmieścia: usługowo-mieszkaniowej i administracyjnej o dużej intensywności. Nieruchomość zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy - obiektów administracji publicznej (Starostwo, Sąd), hotelu sieci Best Western Hotels.

W dalszym otoczeniu znajdują się kamienice mieszkalne z usługami na parterach oraz budynki handlowo-usługowe i mieszkaniowe z częścią usługową w parterach a także budynki użyteczności publicznej (urzędy, obiekty oświatowe itp.).

 

DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA I WARUNKI PARKOWANIA

Ulica Grota-Roweckiego to jedna z ulic układu komunikacyjnego ścisłego centrum, dwukierunkowa, jednojezdniowa, z nawierzchnią asfaltową w bardzo dobrym stanie technicznym. Ciągi piesze zlokalizowane są po obu stronach ulicy.

Ulica Dąbrowskiego to drugorzędna jednokierunkowa, jednojezdniowa ulica układu komunikacyjnego ścisłego centrum z nawierzchnią asfaltową w bardzo dobrym stanie technicznym. Ciągi piesze zlokalizowane są po obu stronach ulicy.

Ten rejon miasta charakteryzuje się dużym natężeniem ruchu pieszego i samochodowego, głównie lokalnego, związanego z dostępem do dworców PKP i PKS, hotelu, urzędów administracji publicznej.

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do dróg publicznych – ulic Dąbrowskiego i Roweckiego.

Dostęp pieszych możliwy jest bezpośrednio z ulic Dąbrowskiego i Roweckiego oraz od tyłu budynku.

Nieruchomość nie posiada własnego parkingu. Parkowanie pojazdów jest możliwe w garażu na nieruchomości (dostęp zapewniony służebnością ujawnioną w księdze wieczystej) oraz na miejscach parkingowych w okolicy budynku. Sąsiedztwo nieruchomości jest objęte płatną strefa parkowania.

Mapy

Kontakt

tel. +48 504 435 436
e-mail: nieruchomosci.sprzedaz@bnpparibas.pl

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń