Województwo:

łódzkie

Tytuł prawny:

Prawo użytkowania wieczystego gruntu działek nr 85/1 i 85/4 wraz z własnością budynków stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności

Numer księgi wieczystej:

PT1P/00043742/2, PT1P/00049106/4

Nr ewidencyjny działek:

85/1, 85/4 obręb 22

Powierzchnia działek:

402,00 m2

Powierzchnia budynków:

1.057,66 m2

 

Przedmiotem sprzedaży jest prawo użytkowania wieczystego gruntu działki nr 85/1 wraz z prawem własności posadowionego budynku głównego oraz prawo użytkowania wieczystego gruntu działki nr 85/4 wraz z prawem własności posadowionego budynku garażu.

Działki o łącznej powierzchni 402 m2 o numerach ewidencyjnych: 85/1, obręb nr 22 (pow. 345 m2) oraz 85/4 obręb 22 (pow. 57 m2), oznaczone symbolem Bi (inne tereny zabudowane).

Przedmiotowe działki o powierzchni łącznej 402,00 m2 posiadają w kompleksie kształt nieregularny – dwa połączone prostokąty, dłuższym bokiem przylegający do ulicy Dąbrowskiego. Konfiguracja terenu jest płaska.

Nieruchomość zlokalizowana w ścisłym centrum miasta, przy ulicy Dąbrowskiego 12, róg ul. Grota-Roweckiego 5, w części administracyjno-handlowej miasta, przy Starostwie Powiatowym, hotelu Best Western. Nieruchomość położona jest około 150m od dworców PKP i PKS, około 800 m od Rynku, w części administracyjno-handlowej miasta.

Budynek główny 5-kondygnacyjny, podpiwniczony o funkcji biurowej z 1969 r. (wg kartoteki budynków), adaptowany na potrzeby banku w 1994-95 r. i następnie na bieżąco remontowany, w zadawalającym stanie technicznym i standardzie, oraz parterowy budynek garażu. Standard powierzchni i funkcjonalność obiektu zadawalający, odpowiedni dla warunków lokalnego rynku nieruchomości biurowo-usługowych. Pozostałe zagospodarowanie terenu stanowi utwardzenie terenu z kostki brukowej. Nieruchomość nie jest ogrodzona.

Wskaźnik zabudowy jest wysoki - wynosi 78,90 %.

Nieruchomość posiada dostęp do infrastruktury technicznej: wodociągowej i kanalizacyjnej, elektrycznej, ciepłowniczej i teletechnicznej.

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:

Dla przedmiotowej nieruchomości nie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

Na terenie miasta Piotrków Trybunalski obowiązują ustalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przyjętego Uchwałą nr XXVII/359/16 Rady Miasta Piotrków Trybunalski z dnia 26 października 2016 r.

Działki ewidencyjne o nr 85/1 i 85/4 znajdują się na obszarze opisanym jako:

– zabudowa wielofunkcyjna śródmiejska, ze wskazanym kierunkami przekształceń obszarów zurbanizowanych jako -obszar funkcjonalny, tereny wskazane do rewitalizacji.

Przedmiotowe budynki nie są ujęte w ewidencji zabytków, jednakże Nieruchomość położona jest w granicach obszaru ochrony konserwatorskiej układu urbanistycznego śródmieścia Piotrkowa Trybunalskiego, wpisanego do rejestru zabytków na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi nr KI.IV-680/482/67 z dnia 14 września 1967 r.

 

Materiały informacyjne i istotne warunki sprzedaży

Zdjęcia

Stan prawny

Dla Nieruchomości Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze PT1P/00043742/2:

Dział I-Sp – prawo użytkowania wieczystego; okres użytkowania wieczystego: do 2090-12-11

Dział II (własność) – właściciel gruntu Skarb Państwa - Prezydent Miasta Piotrkowa Tryb., właściciel budynku i użytkownik wieczysty gruntu: BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

Dział III (prawa, roszczenia i ograniczenia) – brak wpisów;

Dział IV (hipoteka) – brak wpisów.

Dla Nieruchomości Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze PT1P/00049106/4:

Dział I-Sp – prawo użytkowania wieczystego; okres użytkowania wieczystego: do 2089-12-05

Służebność (władnąca): służebność gruntowa na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 85//4 objętej księgą wieczystą niniejszą obciążająca działkę nr 85/5 objętą księgą wieczystą nr Rep. KW 10664 o treści § 6 umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego z dnia 1 marca 1994 r.

Dział II (własność) – właściciel gruntu Skarb Państwa, właściciel budynku i użytkownik wieczysty gruntu: BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

Dział III (prawa, roszczenia i ograniczenia) – brak wpisów;

Dział IV (hipoteka) – brak wpisów.

 

Pełną treść ksiąg wieczystych należy sprawdzić na stronie internetowej https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do.

Opis budynku

Budynek główny

Rok budowy: 1969 r., adaptacja i remont w 1994-95 r., docieplenie w 2001 r.

Pow. zabudowy: 277,00 m2 (wg kartoteki budynków)

Pow. użytkowa: 1.030,70 m2 (wg książki obiektu budowlanego)

Kubatura: 5.186 m3 (wg książki obiektu budowlanego)

Budynek 5-kondygnacyjny, maszynownia dźwigu na 6 kondygnacji, podpiwniczony, w zabudowie zwartej, do niedawna funkcjonujący jako oddział banku. W piwnicach znajduje się część magazynowo-gospodarcza i techniczna (bankomat, archiwum, kotłownia, skarbiec). Na parterze zlokalizowano salę obsługi klienta, pomieszczenia ochrony, komunikację. Na pozostałych kondygnacjach znajdują się pomieszczenia biurowe i socjalne wraz z komunikacją.

Ławy fundamentowe żelbetowe, monolityczne. Ściany zewnętrzne z cegły pełnej warstwowe ze styropianem, docieplone systemem Atlas, stropy mieszane: nad klatką schodową i w hallu żelbetowe wylewane, pozostałe z płyt kanałowych. Stropodach wentylowany oparty na ściankach kolankowych. Dach żelbetowy prefabrykowany (płyty korytkowe), kryty papą. Schody żelbetowe monolityczne. Ściany wewnętrzne ceglane nośne i działowe. z bloczków betonowych, ściany działowe z bloczków betonowych. Stropodach żelbetowy, płaski, pokrycie papą na lepiku. Tynki wewnętrzne tradycyjne na zaprawie cementowo-wapiennej, z malowaniem.

Stolarka okienna PCV, drzwiowa drewniana płycinowa, PCV oraz specjalistyczna do pomieszczeń bankowych (skarbiec) i wejściowa.

Posadzki – wykładziny dywanowe, panele podłogowe, płytki ceramiczne w sali operacyjnej, korytarzach i pomieszczeniach socjalnych. W części pomieszczeń sufity podwieszane.

Instalacje:

  • elektryczna z sieci miejskiej, wodno-kanalizacyjna z sieci miejskiej, c.o. z sieci miejskiej,
  • dźwig osobowy,
  • wentylacja mechaniczna i klimatyzacja punktowa w niektórych pomieszczeniach,
  • telefoniczna, komputerowa, alarm i dozór, p.pożarowa sygnalizacyjna, czujnikowa i hydrantowa.
     

Budynek garażu

Rok budowy: 1969 r., adaptacja i remont w 1994-95 r., docieplenie w 2001 r.

Pow. zabudowy: 34,00 m2 (wg kartoteki budynków)

Pow. użytkowa: 26,96 m2

Budynek parterowy, niepodpiwniczony, przylegający do budynku głównego i połączony funkcjonalnie.

Konstrukcja i wyposażenie:

Budynek murowany z cegły, stropodach żelbetowy płaski, pokrycie papą. Tynki na zaprawie cementowo-wapiennej, posadzka betonowa, instalacja elektryczna. Brama garażowa PCV systemowa.

Stan techniczny i standard ocenia jako się dobry, typowy dla tego typu powierzchni.

 

OTOCZENIE I SĄSIEDZTWO

Nieruchomość jest położona w strefie zabudowy wielofunkcyjnej, typowej dla śródmieścia: usługowo-mieszkaniowej i administracyjnej o dużej intensywności. Nieruchomość zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy - obiektów administracji publicznej (Starostwo, Sąd), hotelu sieci Best Western Hotels.

W dalszym otoczeniu znajdują się kamienice mieszkalne z usługami na parterach oraz budynki handlowo-usługowe i mieszkaniowe z częścią usługową w parterach a także budynki użyteczności publicznej (urzędy, obiekty oświatowe itp.).

 

DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA I WARUNKI PARKOWANIA

Ulica Grota-Roweckiego to jedna z ulic układu komunikacyjnego ścisłego centrum, dwukierunkowa, jednojezdniowa, z nawierzchnią asfaltową w bardzo dobrym stanie technicznym. Ciągi piesze zlokalizowane są po obu stronach ulicy.

Ulica Dąbrowskiego to drugorzędna jednokierunkowa, jednojezdniowa ulica układu komunikacyjnego ścisłego centrum z nawierzchnią asfaltową w bardzo dobrym stanie technicznym. Ciągi piesze zlokalizowane są po obu stronach ulicy.

Ten rejon miasta charakteryzuje się dużym natężeniem ruchu pieszego i samochodowego, głównie lokalnego, związanego z dostępem do dworców PKP i PKS, hotelu, urzędów administracji publicznej.

Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do dróg publicznych – ulic Dąbrowskiego i Roweckiego.

Dostęp pieszych możliwy jest bezpośrednio z ulic Dąbrowskiego i Roweckiego oraz od tyłu budynku.

Nieruchomość nie posiada własnego parkingu. Parkowanie pojazdów jest możliwe w garażu na nieruchomości (dostęp zapewniony służebnością ujawnioną w księdze wieczystej) oraz na miejscach parkingowych w okolicy budynku. Sąsiedztwo nieruchomości jest objęte płatną strefa parkowania.

Mapy

Kontakt

tel. +48 504 435 436
e-mail: nieruchomosci.sprzedaz@bnpparibas.pl

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved. Expand