Bank zmieniającego się świata
 

Przemyśl, ul. Kamienny Most 6

Województwo:

podkarpackie

Tytuł prawny:

użytkowanie wieczyste gruntu i własność budynku oraz własność nieruchomości gruntowych

Numer ksiąg wieczystych:

KW PR1P/00051171/1, PR1P/00066144/1, PR1P/00055701/4

Nr ewidencyjny działek:

372, 379, 383, 388, 398, 402, 407, 409, 385, 380, 393

Powierzchnia gruntu:

1.436  m2

4 850 000 PLN

OPCJA NAJMU ZWROTNEGO

DOKUMENTY

 

 
MATERIAŁY INFORMACYJNE I ISTOTNE WARUNKI SPRZEDAŻY 

Przedmiotem sprzedaży jest kompleks nieruchomości obejmujący prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z własnością budynku biurowego oraz prawo własności trzech działek uregulowanych w odrębnych księgach wieczystych. Sprzedaż z ewentualną opcją zawarcia przez Bank umowy najmu części powierzchni – szczegóły w Materiałach Informacyjnych.

Kompleks nieruchomości zlokalizowany w Przemyślu przy skrzyżowaniu ulicy Kamienny Most i Stefana Czarnieckiego, w strefie centralnej miasta w dzielnicy Wilcze 1, w odległości około 450 m od Rynku oraz 200 m od drogi krajowej nr 28 i około 220 m od koryta rzeki San. Dzielnica wielofunkcyjna z dominującą funkcją usług podstawowych i ponadlokalnych różnych kategorii oraz jako uzupełniającą: funkcją mieszkaniową wielorodzinną i jednorodzinną oraz rekreacyjno – sportową. Część nabrzeża Sanu z rzeką i z mostem Siwca wchodzi w skład Jednostki Przestrzennej „Park Sportowo – Rekreacyjny”. Most Brama Przemyska stanowi dominantę architektoniczną w skali miasta.
Nieruchomość posiada dostęp do infrastruktury technicznej: wodociągowej i kanalizacyjnej sanitarnej, centralnego ogrzewania – sieć miejska, elektrycznej, teletechnicznej.
Teren zabudowany jest wielobryłowym, 4-kondygnacyjnym, podpiwniczonym budynkiem o funkcji biurowo-usługowej.

Część budynku o powierzchni ok. 950 m2 oddana jest w najem na podstawie umów najmu (4 umowy zawarte na czas nieoznaczony, jedna – na czas oznaczony).

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:
Dla przedmiotowego obszaru uchwalono Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Śródmieście I”. Zgodnie z Uchwałą Nr 120/2010 z dnia 24 czerwca 2010 r. Rady Miejskiej w Przemyślu w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście I” przedmiotowy teren leży w obszarze:
- większa część nieruchomości: U6 - usługi nieuciążliwe i KDL - tereny dróg publicznych lokalnych,
- częściowo (w niewielkim zakresie): MW/U1 - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z zabudową usługową.

Nieruchomość nie została wpisana do Gminnej Ewidencji Zabytków. Działki wchodzące w skład kompleksu usytuowane są w strefie „C” ochrony konserwatorskiej krajobrazu miejskiego historycznego układu urbanistycznego m. Przemyśla podlegającego ochronie konserwatorskiej na podstawie wpisu do rejestru zabytków pod nr A-1493 decyzją z dn. 20.05.1972 r.
Rada Miasta w Przemyślu nie ustanowiła obszaru rewitalizacji, nie przyjęła Gminnego Programu Rewitalizacji, nie ma ustanowionej Specjalnej Strefy Rewitalizacji i nie ustanowiono prawa pierwokupu na rzecz gminy wszystkich nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji. 

 • Księgi Wieczyste prowadzone są przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Przemyślu i zawierają m.in. następujące wpisy: 

  KSIĘGA WIECZYSTA PR1P/00051171/1
  Dział I – Oznaczenie nieruchomości
  Położenie: województwo podkarpackie, miasto Przemyśl
  Adres: Przemyśl, ul. Kamienny Most 6
  Działki ewidencyjne: 372, 379, 383, 388, 398, 402, 407, 409
  Sposób korzystania Bi - inne tereny zabudowane, dr - drogi
  Obszar (m2) 1327
  Budynek: budynek bankowy - ul. Kamienny Most 1
  Dział I-Sp – Spis praw
  Działka gruntu w wieczystym użytkowaniu na 99 lat do dnia 2089-12-05 i budynek stanowiący odrębną nieruchomość
  Dział II - Własność
  Właściciel: Skarb Państwa
  Użytkownik Wieczysty udział 1/1 BNP Paribas Bank Polska S.A.
  Dział III – Ciężary i ograniczenia
  Inny wpis: obowiązki wieczystego użytkownika określone w decyzji Wojewody Przemyskiego z dnia 15.05.1992 r. G.III-7228-56/92
  Dział IV - Hipoteki: brak wpisów

  KSIĘGA WIECZYSTA PR1P/00066144/1
  Dział I – Oznaczenie nieruchomości
  Położenie: województwo podkarpackie, miasto Przemyśl
  Adres: Przemyśl, ul. Kamienny Most 6
  Działki ewidencyjne: 385
  Sposób korzystania Bi - inne tereny zabudowane
  Obszar (m2) 45
  Dział I-Sp – Spis praw: brak wpisów
  Dział II – Własność
  Właściciel: udział 1/1 BNP Paribas Bank Polska S.A.
  Dział III – Ciężary i ograniczenia: brak wpisów
  Dział IV – Hipoteki: brak wpisów

  KSIĘGA WIECZYSTA PR1P/00055701/4
  Dział I – Oznaczenie nieruchomości
  Położenie: województwo podkarpackie, miasto Przemyśl
  Adres: Przemyśl, ul. Kamienny Most 6
  Działki ewidencyjne: 380, 393
  Sposób korzystania Bi - inne tereny zabudowane, B – tereny mieszkaniowe
  Obszar (m2) 64
  Dział I-Sp – Spis praw: brak wpisów
  Dział II – Własność
  Właściciel: udział 1/1 BNP Paribas Bank Polska S.A.
  Dział III – Ciężary i ograniczenia: brak wpisów
  Dział IV – Hipoteki: brak wpisów

  Pełną treść ksiąg wieczystych należy sprawdzić na stronie internetowej https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do.

 • Budynek biurowo-usługowy
  powierzchnia zabudowy: 720,00 m2 (wg kartoteki budynków)
  pow. użytkowa budynku: 4.572,54 m2 (wraz z klatkami schodowymi)
  pow. użytkowa budynku: 4.389,30 m2 (do podatku od nieruchomości)
  funkcja: biurowo-usługowa,
  rok budowy: 1985 (wg kartoteki budynków)
  liczba kondygnacji nadziemnych: 4
  liczba kondygnacji podziemnych: 1
  Opis techniczny budynku:
  Konstrukcja budynku: fundamenty stan „0” żelbetowy wylewany na mokro, ściany z cegły pełnej gr. 25cm, ocieplenie wełną mineralną, słupy prefabrykowane w systemie ZSBO, strop – płyty kanałowe. Kominy murowane. Stropodach. Elewacja aluminiowa oraz szklana. Drewniane listwy podtrzymujące panele elewacyjne. Zewnętrzna stolarka drzwiowa aluminiowa. Stolarka okienna drewniana i aluminiowa.
  Instalacje: elektryczna, wod.-kan., c.o. miejskie, wentylacja, p.poż., odgromowa, klimatyzacyjna (w części pomieszczeń), alarmowa, monitoringu, kontroli dostępu, teletechniczna.

  OTOCZENIE I SĄSIEDZTWO 
  Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z lokalami usługowymi w parterach budynków oraz usługowa (w tym Centrum Lecznictwa Ambulatoryjnego Wojewódzkiego) o różnych wysokościach kondygnacji. W sąsiedztwie nieruchomości zlokalizowane jest Targowisko Zielony Rynek – przebudowane w latach 2018-2020. W promieniu 300 m zlokalizowany jest dworzec kolejowy PKP Przemyśl Główny, dworzec autobusowy Przemyśl, Zakład Karny w Przemyślu, sklep E.Leclerc. Urząd Miasta Przemyśla oraz Starostwo Powiatowe znajdują się w odległości około 500 m od nieruchomości.

  DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA I WARUNKI PARKOWANIA
  Kompleks nieruchomości zlokalizowany jest przy ulicy Kamienny Most i ulicy Czarnieckiego będącymi lokalnymi drogami gminnymi, dwukierunkowymi, jednopasmowymi, o nawierzchni asfaltowej i kostki brukowej. Główne wejście do budynku zlokalizowane od strony frontowej budynku, widoczne od strony ulicy Czarnieckiego i Kamienny Most. Ponadto, dostęp do budynku jest możliwy od 2 pobocznych wejść. W budynku zlokalizowane jest jedno miejsce garażowe, możliwe jest również parkowanie pojazdów na podjeździe do garażu. Na terenie przedmiotowego kompleksu brak jest parkingu naziemnego. Poza obszarem nieruchomości dostępne są płatne miejsca parkingowe w ciągu ulicy Czarneckiego, na wydzielonych strefach.
  Ciągi piesze zlokalizowane są po obu stronach ulicy Czarnieckiego i Kamiennego Mostu.
  Dostęp do komunikacji miejskiej określono jako dobry – odległość do dworca PKP Przemyśl Główny i PKS wynosi około 300 m. Przystanki komunikacji miejskiej autobusowej zlokalizowane są przy ul. Jagiellońskiej w odległości 200 m od nieruchomości. 

 • tel. +48 504 435 436
  e-mail: nieruchomosci.sprzedaz@bnpparibas.pl

   

   

 •  

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved.