Bank zmieniającego się świata
Menu
Zaloguj
 

Województwo:

Kujawsko-Pomorskie

Tytuł prawny:

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego

Numer KW spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu:

TO1T/00041655/5

Powierzchnia lokalu użytkowego:

99,20 m2

 

Przedmiotem sprzedaży jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego położonego w budynku nr 9 przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Toruniu o łącznej powierzchni 99,20 m2 (wg księgi wieczystej i zaświadczenia ze Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie”)

Lokal położony jest na parterze budynku i wyposażony jest w instalację: wodociągową i kanalizacyjną (sieć miejska), teletechniczną, odgromową, alarmową. przeciwpożarową, centralne ogrzewanie z sieci miejskiej, klimatyzatory punktowe.

Charakterystyka Nieruchomości:

- pow. użytkowa (wg księgi wieczystej): 99,20 m2

- funkcja: biurowo-usługowy

- liczba kondygnacji budynku: 3

Stolarka okienna aluminiowa, drzwi zewnętrzne aluminiowe, wewnętrzne drewniane płycinowe i metalowe, ściany – tynki cementowo-wapienne malowane, glazury w WC. Wykładziny PCV oraz ceramiczne w korytarzach i pom. socjalnych, sufity podwieszane z oświetleniem.

Lokal do niedawna użytkowany jako placówka banku, zadbany, utrzymywany na bieżąco.

Stan techniczny ocenia jako się dobry, brak widocznych istotnych uszkodzeń i wad.

Ogólny standard powierzchni jest dobry, typowy dla powierzchni biurowych, wykończony w standardzie korporacyjnym.

 

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:

Dla przedmiotowego terenu brak jest uchwalonego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonego Uchwałą nr 805/18 Rady Miasta Toruń z dnia 25 stycznia 2018r. Przedmiotowy teren oznaczony jest jako: obszary zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług.

Budynek i lokal nie figurują w wojewódzkiej lub gminnej ewidencji zabytków.

Materiały informacyjne i istotne warunki sprzedaży

Zdjęcia

Stan prawny

Dla Nieruchomości Sąd Rejonowy w Toruniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze TO1T/00041655/5:

Dział I-O (oznaczenie nieruchomości) – lokal niemieszkalny o powierzchni 99,20 m2

Dział I-Sp (spis praw) –Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skarpie” w Toruniu. W łamie 3 ujawniono: - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego w budynku SM „Na Skarpie” w Toruniu. Wpisano dnia 3 czerwca 1996 roku.

Dział II (własność) – BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

Dział III (prawa, roszczenia i ograniczenia) – brak wpisów;

Dział IV (hipoteka) – brak wpisów.

 

Dla nieruchomości gruntowej, na której posadowiony jest budynek, w którym znajduje się lokal, Sąd Rejonowy w Toruniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą numer TO1T/00078355/0

Dział I-O (oznaczenie nieruchomości) – działki ewidencyjne: numer 48/26, obręb 58, o powierzchni 7 309m2, numer 2/43, obręb 59, o powierzchni 603m2, numer 37/3, obręb 59, o powierzchni 1 913m2. Sposób korzystania (wszystkich działek) BI – inne tereny zabudowane. Działki zabudowane budynkiem usługowym stanowiącym odrębną nieruchomość,

Dział I-Sp (spis praw) – Wpisy dotyczące użytkowania wieczystego i własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość. Okres użytkowania do 06-03-2084.

Dział II (własność) – Właściciel  - Gmina Miasta Toruń, 5 właścicieli wyodrębnionych lokali. Użytkownicy wieczyści – Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skarpie”, Toruń

Dział III (prawa, roszczenia i ograniczenia) – Ograniczone Prawo Rzeczowe - tu przeniesiono do współobciążenia z KW Nr TO1T/00007079/3 przy odłączeniu działek o numerach 48/26, 2/43, 37/3 o pow. 0,9825 ha: - służebność gruntowa drogi - każdocześni użytkownicy wieczyści gruntu nieruchomości stanowiącej działki … (wymieniono działki sąsiednie)

Dział IV (hipoteka) – brak wpisów.

Pełną treść księgi wieczystej należy sprawdzić na stronie internetowej https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do.

Opis budynku

Budynek biurowo-usługowo-handlowy, 2-kondygnacyjny, niepodpiwniczony, z lokalami usługowymi na parterze, wzniesiony w technologii wielkopłytowej, zrealizowany przed 1989 r. przez spółdzielnię mieszkaniową.

Budynek wyposażony w instalację: wodociągową i kanalizacyjną (sieć miejska), centralnego ogrzewania z sieci miejskiej, gazową, elektryczną, teletechniczną, odgromową, alarmową.

 

OTOCZENIE I SĄSIEDZTWO

Nieruchomość położona jest w sąsiedztwie zabudowy biurowo-usługowo-handlowej oraz w otoczeniu gęstej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej osiedla „Na Skarpie” wraz z infrastrukturą towarzyszącą (zabudowa oświatowa, sakralna, parkingi).

 

DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA I WARUNKI PARKOWANIA

Budynek położony jest przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6, stanowiącej lokalną dwukierunkową, jednopasmową ulicę o nawierzchni asfaltowej w dobrym stanie technicznym i przeciętnym natężeniu ruchu pojazdów i pieszych.

Ulica ta łączy ulice Konstytucji 3 Maja i Szosa Lubicka (Droga Krajowa Nr 15) – główne i ruchliwe trasy tej części miasta.

Dostęp pieszych do lokalu odbywa się głównym wejściem od frontu budynku od strony południowej.

Parkowanie pojazdów w pobliżu lokalu możliwe jest na licznych parkingach w rejonie ulicy Kard. St. Wyszyńskiego i Konstytucji 3 Maja. W sąsiedztwie nie występuje strefa płatnego parkowania.

Linie komunikacji publicznej przebiegają wzdłuż ulic Konstytucji 3 Maja (autobusowa i tramwajowa) i Kard. St. Wyszyńskiego i Szosa Lubicka (autobusowa). Odległość do stacji PKP Toruń Główny wynosi około 8km.

Mapa

Kontakt
tel. +48 504 435 436

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved. Expand