Bank zmieniającego się świata
Menu
Zaloguj
 

Warszawa, Siedzibna 32 „A” i „B”

Województwo:
mazowieckie

Tytuł prawny:
lokal stanowiący odrębną nieruchomość

Nr KW:
dla lokalu „A” - WA3M/00196869/7; dla lokalu „B” - WA3M/00196870/7

Nr ewidencyjny działek:
119/1 i 112 Obręb 0822, obręb ewidencyjny 4-08-22

Powierzchnia działek:
119/1 – 46 m2; 112 - 1 160 m2. Łącznie 1 206 m2

Powierzchnia lokali:
lokal „A” - 119,80 m2; lokal „B” - 138,90 m2. Łącznie powierzchnia lokali 258,7 m2

Przedmiotem sprzedaży są lokale stanowiące odrębne nieruchomości położone na parterze budynku wielorodzinnego czterokondygnacyjnego, o łącznej powierzchni 258,7 m2. Nieruchomość posiada niezbędne dla aktualnego sposobu użytkowania przyłącza i instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, gazową, centralnego ogrzewania, własna centrala telefoniczna, wentylacja, instalacja przeciwpożarowa, system SSWiN i telewizja przemysłowa. Sprzedający jest zainteresowany jednoczesną sprzedażą obu lokali.

Nieruchomość położona jest w dzielnicy Targówek w rejonie Bródna, w najbliższej okolicy przeważa zabudowa jednorodzinna, a w odległości 290 m zabudowa wielorodzinna. Okolica doskonale skomunikowana z centrum warszawy, do przystanku tramwajowi i autobusowego 350 m.

Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
nieruchomość jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolem - 6.13 MW/MN – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej/tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Stan prawny

Dane z księgi wieczystej dla lokalu „A”
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr: WA3M/00196869/7
Dział I-O (oznaczenia nieruchomości) – lokal niemieszkalny nr: „A” KW budynku WA3M / 00144270 / 2 Obszar 119,8 m2
Dział I-Sp (spis praw związanych z własnością) – udział związany z własnością lokalu w wysokości 501 /10000
Dział II (własność) – BANK BNP PARIBAS S.A.
Dział III (prawa, roszczenia i ograniczenia) – brak wpisu
Dział IV (hipoteka) – brak wpisu

Dane z księgi wieczystej dla lokalu „B”
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr: WA3M/00196870/7
Dział I-O (oznaczenia nieruchomości) – lokal niemieszkalny nr: „B” KW budynku WA3M / 00144270 / 2 Obszar 138,9 m2
Dział I-Sp (spis praw związanych z własnością) – udział związany z własnością lokalu w wysokości 581/10000
Dział II (własność) – BANK BNP PARIBAS S.A.
Dział III (prawa, roszczenia i ograniczenia) – brak wpisu
Dział IV (hipoteka) – brak wpisu

Nieruchomość budynkowa
Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr: WA3M/00144270/2
Dział I-O (oznaczenia nieruchomości) – Gmina Warszawa Targówek nr działki 112 oraz 119/1, obręb ewidencyjny 4-08-22 ul. Siedziba 32, Przeznaczenie: budynek wielomieszkaniowy. Obszar 1.206 m2
Dział I-Sp (spis praw związanych z własnością) – brak wpisu
Dział II (własność) – właściciel gruntu GMINA WARSZAWA TARGÓWEK
Dział III (prawa, roszczenia i ograniczenia) – zarząd wspólną nieruchomością lokalem użytkowym w postaci garażu sprawowany będzie przez właścicieli poszczególnych lokali zgodnie z treścią par. 6 umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu z dn.14.01.2000r. zawartej przed notariuszem Elżbietą Major w Wołominie REP.A 514/2000 K.1-3 W KW 230510.
Dział IV (hipoteka) – brak wpisu

Przeznaczenie w aktach planistycznych:
Dla przedmiotowej nieruchomości jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Uchwała nr LXII/1897/2009 Rada Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 17 września 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Bródno – część I. Symbolem - 6.13 MW/MN – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej/tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Między innymi ustawa ta mówi że na tych terenach można prowadzić usługi – należy przez to rozumieć obiekty niemieszkalna, wolnostojące lub lokale niemieszkalne wybudowane, w inne obiekty, w których prowadzona jest działalność służąca zaspokojeniu potrzeb ludności, nie związana a wytworzeniem dóbr materialnych metodami przemysłowymi, z wykluczeniem usług uciążliwych i obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży większej niż 2000 m2.

Urząd m. st. Warszawy przyjął: Zintegrowany Program Rewitalizacji przyjęty został Uchwałą Rady m.st. Warszawy (XVII/367/2015) dnia 17 września 2015 roku. Program ten nie obejmuje swoim zakresem terenu na którym znajduje się przedmiotowa nieruchomość.

Opis budynku

Opis budynku/lokalu:

Budynek mieszkalny wielorodzinny w którym usytuowane są oba lokale (na dzień dzisiejszy stanowiące jeden) jest obiektem wolnostojącym, w czterech kondygnacjach nadziemnych i jednej kondygnacji podziemnej wybudowany w 1998r. w technologii tradycyjnej, murowanej. Słupy i podciągi żelbetowe, stropu PS prefabrykowane, stropodach płaski, ściany zewnętrzne z bloczków gazobetonowych, ściany wewnętrzne ceramiczne i gazobetonowe. Od strony ulic Siedzibnej i Łąkocińskiej budynek nie ogrodzony. Z tyłu budynku znajduje się niewielki zamknięty teren do wyłącznego użytkowania mieszkańców. Lokal wykończony w sposób typowy dla biura. Stolarka okienna od strony ulic w formie witryn stalowych, oszklonych. Ściany pokryte tynkiem malowanym farbą, w głównym pomieszczeniu częściowo okładziną kamienną, w pomieszczeniach socjalnych glazura. Na podłodze we wszystkich pomieszczeniach terakota. Sufit podwieszany, oświetlenie jarzeniowe.

Mapa
Kontakt
Michał Sosnowski tel. 695 514 555

RS Real Estate Sp. z o.o.
ul. Kopernika 30 lok. 10
00-950 Warszawa
tel: 22 629 01 80
Zdjęcia

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved. Expand