Najczęściej poszukiwane

 
 
preferencyjne kredyty inwestycyjne w promocji

Dla preferujących pewność

Kontakt z doradcą
Dostępność
Oddziały

Przyjdź do Banku BNP Paribas po preferencyjne kredyty inwestycyjne. Udzielamy ich z zastosowaniem dopłat do oprocentowania lub kapitału, realizowanych przez ARiMR.
Skorzystaj ze specjalnych stawek prowizji i opłat bankowych:

poznaj  warunki promocji:

Pomoc ARiMR polega na spłacie za Kredytobiorcę:

 

 • do 1/3 oprocentowania w przypadku kredytów z linii RR, PR lub Z
 • do 60% kwoty kredytu, nie więcej niż 20 tys. EUR w przypadku linii MRcsk

 

Promocja obowiązuje do 30 czercwa 2023 r. 

PROMOCJA DOTYCZY KREDYTÓW PREFERENCYJNCYH Z LINII RR, PR, Z i MRcsk

Szczegółowe zasady dotyczące preferencyjnego finansowania są dostępne na stronie ARiMR (www.arimr.gov.pl).

Zamów rozmowę z doradcą

Jak otrzymać kredyt?

1
Przyjdź do oddziału banku i złóż wniosek

Przyjdź do oddziału banku i złóż wniosek

Złóż w Banku plan inwestycji oraz wniosek kredytowy wraz z kompletem dokumentów wymaganych przez Bank w zależności od klasyfikacji podmiotu oraz załącznikami wymaganymi przez Agencje.

 • Kredyt jest nieodnawialny, a kwota kredytu nie może ulec zwiększeniu
 • Wzrost kosztów inwestycji musi być uzupełniony dodatkowymi środkami własnymi
 • Kredytobiorca – płatnik podatku VAT może dostać kredyt w kwocie netto
 • Maksymalna kwota dopłat do oprocentowania, z jakiej może skorzystać kredytobiorca ustalana jest na dzień zawarcia umowy kredytu
2
Doradca zweryfikuje dokumenty

Doradca zweryfikuje dokumenty

 • Doradca wraz sprawdza czy:
  • Klient spełnia kryteria warunki do ubiegania się o kredyt preferencyjny
  • Zakres rzeczowy inwestycji jest możliwy do sfinansowania kredytem preferencyjnym
  • Działalność, którą zamierza prowadzić kredytobiorca uruchomić lub kontynuować przy udziale kredytu jest objęta pomocą krajową w formie dopłat do oprocentowania 

 

3
Otrzymujesz środki na inwestycję

Otrzymujesz środki na inwestycję

 • W przypadku spełniania warunków oraz posiadania zdolności kredytowej, Bank podejmuje decyzję kredytową zgodnie z procedurą obowiązującą dla kredytów inwestycyjnych
 • Odpowiedzi na wszystkie pytania oraz pomoc klient może uzyskać w każdej chwili telefonicznie u swojego doradcy

Masz pytania dotyczące produktu?

Zadzwoń do nas

+48 500 970 345

dla połączeń komórkowych, krajowych i z zagranicy

Przyjdź do oddziału

Ponad 500 oddziałów na terenie Polski

Znajdź oddział

 

Dokumenty do pobrania

 
Taryfa Prowizji i Opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw) – produkty kredytowe oferowane przez Bank BNP Paribas Bank Polska S.A.; taryfa obowiązująca od 1 stycznia 2021r.
 
Regulamin czynności kredytowych i zabezpieczających dla mikroprzedsiębiorstw

Materiał ma charakter reklamowy i informacyjny, nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Warunki specjalne obowiązują od 23 stycznia do 30 czerwca 2023 r. Kredyty skierowane są do nowych i obecnych Klientów banku z Segmentu Klientów Biznesowych (Mikroprzedsiębiorstw) - Rolników i Przetwórców rolno-spożywczych, w tym Klientów pozyskanych za pośrednictwem brokerów. Podane warunki cenowe dotyczą nowo udzielanych inwestycyjnych kredytów preferencyjnych z linii RR, PR, Z, MRcsk, z dopłatami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), z obligatoryjnym ubezpieczeniem w Generali (do wyboru: Sprzęt/Majątek/Budynki/Życie i Zdrowie /Uprawy) i obowiązują przez okres kredytowania od dnia podpisania umowy kredytu, a ich zastosowanie możliwe jest w przypadku złożenia prawidłowo wypełnionego, kompletnego wniosku kredytowego przez Klienta. Warunkiem skorzystania z kredytu, jest spełnienie łącznie następujących warunków: posiadanie przez Klienta zdolności do jego spłaty we wnioskowanej kwocie, spełnienie warunków przyznania produktu oraz udzielenie wymaganych zgód marketingowych w wymaganym przez bank zakresie. Klienci mogą wnioskować o przyznanie jednego bądź więcej kredytów równocześnie. Świadczenie ochrony ubezpieczeniowej następuje na warunkach określonych w umowie zawartej z Klientem za pośrednictwem banku, działającego jako agent ubezpieczeniowy, przez Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie oraz w OWU. Świadczenie usług i produktów bankowych następuje na warunkach szczegółowo określonych w umowie zawartej z Klientem oraz w regulaminach, Taryfie Prowizji i Opłat, dostępnych w centrach Klienta oraz na www.bnpparibas.pl. BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147 593 150 zł w całości wpłacony.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved.