Uwolnij
chmurę
dla  Ziemi

Czy wiesz, że...

 • E-mail może być  szkodliwy dla  środowiska?
 • E-mail wpływa na  ocieplenie klimatu?
 • E-mail generuje ślad węglowy?
Usuń niepotrzebne e-maile

Jak to możliwe?

Dane przechowywane w  "chmurze" zajmują przestrzeń w  realnym świecie. Ta  przestrzeń tworzy pokaźny ślad węglowy. Zanieczyszczenia biorą  się z  energii potrzebnej do  pracy serwerów, na  których trzymane są e-maile.

Szacuje  się, że  każdy e-mail (nawet ten, do  którego nie  zaglądałeś od  wielu lat) to  ok. 0,13  g  CO2 w  ciągu roku. Jak myślisz, to  dużo czy  mało?

 • 63 e-mailepełne naładowanie smartfonu
 • 56 e-mailiżarówka LED świecąca przez godzinę
 • 1026 e-mailiprzejazd 1km samochodem

Usuń zbędne e-maile

Każdy z  nas może ograniczyć szkody wyrządzone środowisku i  nie potrzeba do  tego wielkich wyrzeczeń. Skasuj niepotrzebne e-maile i  sprawdź, jak mała zmiana w  Twoich e-nawykach, może być wielką zmianą dla  Ziemi.

Wpisz liczbę skasowanych e-maili
i  zobacz o  ile to  ograniczyło emisję CO2

Uwolnij chmurę dla  Ziemi

Poznaj proste sposoby, jak korzystać z  poczty elektronicznej w  sposób przyjazny dla  środowiska.

 • 1. Usuń niepotrzebne e-maile
 • 2. Zmniejsz wielkość załączników
 • 3. Opróżniaj regularnie kosz w  skrzynce pocztowej
 • 4. Ogranicz liczbę osób, do  których wysyłany jest e-mail
 • 5. Usuń historię korespondencji z  treści e-maila
 • 6. Zamiast załączników do  e-maila, korzystaj z  serwisów, które przechowują pliki tylko przez kilka dni
 • 7. Wypisz  się z  niepotrzebnych newsletterów
 • 8. Wyłącz powiadomienia e-mailowe w  serwisach społecznościowych
 • 9. Regularnie segreguj e-maile wg  ważności

Bank
zielonych
zmian

W BNP Paribas Bank Polska  S.A. przywiązujemy ogromną wagę do  działań na  rzecz naszej planety. Poznaj inne ekologiczne inicjatywy banku i  razem przeciwdziałajmy zmianom klimatycznym.

Dowiedz się więcej

Prezentowane wyliczenia mają charakter szacunkowy i  stanowią opracowanie własne Banku. Do  obliczeń wykorzystany został średni rozmiar e-maila wynoszący 160  kB, średnia energochłonność żarówki LED o  mocy 9W, średnie zużycie prądu podczas pełnego naładowania smartfona średniej klasy bez  funkcji szybkiego ładowania (obliczenia własne zweryfikowane przez  zespół serwisu internetowego CrazyNauka.pl), średnia wielkość emisji CO2 na  kilometr podróży nowym samochodem w  2018  roku (na  podstawie danych ACEA – European Automobile Manufacturers Association) oraz  średnia wielkość emisji CO2 związana z  przechowywaniem e-maila przez rok w  chmurze w  oparciu o  dane dot.  zużycia energii przez serwery serwisu internetowego Onet.pl (na  podstawie danych serwisu Onet.pl).

Obliczenia mogą nie  uwzględniać emisji związanej z  chłodzeniem i  utrzymaniem infrastruktury serwerowni (ochrona, system przeciwpożarowy,  itp.). Te czynniki mogą mieć istotny wpływ na  wielkość emisji CO2 związanej z  przechowywaniem e-maila.