Bank zmieniającego się świata
Menu
Zaloguj
 
 

22 maja 2020 r. nastąpiła zmiana systemu bankowości internetowej  dla klientów indywidualnych

System bankowości internetowej Pl@net został wyłączony i zastąpiony całkowicie przez nowy system GOonline.

Twoje rachunki indywidualne dostępne są w GOonline, a firmowe w BiznesPl@net . 

 

 

Logowanie do rachunków indywidualnych
w systemie GOonline

Aby zalogować się do GOonline, należy wejść na stronę www.bnpparibas.pl i kliknąć w Zaloguj się w prawym górnym rogu, następnie wybrać kafel GOonline.

Więcej o systemie bankowości internetowej GOnline sprawdź tu.

Logowanie do rachunków firmowych
w systemie BiznesPl@net

Aby zalogować się do BiznesPl@net należy wejść na stronę www.bnpparibas.pl, kliknąć w Zaloguj się i wybrać kafel BiznesPl@neta następnie zalogować się korzystając z loginu i hasła używanych dotychczas w systemie Pl@net. 

Jeśli nie pamiętasz swoich danych do logowania w systemie BiznesPl@net, prosimy o kontakt z Twoim Doradcą lub Infolinią. 

Więcej o systemie BiznesPl@net sprawdź tu.

Zobacz jak zalogować się PO RAZ PIERWSZY  do GOonline 

 
 1. Po wejściu na stronę www.bnpparibas.pl, należy kliknąć w Zaloguj się i wybrać kafel GOonline, a następnie użyć swojego dotychczasowego identyfikatora/loginu do systemu Pl@net. 

 2. Jednorazowe hasło do pierwszego logowania zostanie przesłane w wiadomości SMS.

 3. System poprosi o zdefiniowanie nowego indywidualnego hasła, które będzie odtąd służyło do logowania do bankowości internetowej.

 

Ważne: Przy pierwszym logowaniu do nowego systemu, nie ma możliwości skorzystania z mechanizmów zapamiętujących w przeglądarce, login należy wpisać ręcznie. Jeśli nie pamiętasz swojego identyfikatora (loginu), znajdziesz go w dokumentach i umowach otrzymanych z Banku podczas zakładania rachunku.
 

 

Jakie dane zostały przeniesione do GOonline? 

 • dotychczasowy identyfikator/login,
 • historia transakcji z okresu ostatnich 24 miesięcy,
 • wyciągi bankowe z okresu ostatnich 10 miesięcy,
 • aktualne produkty
 • zdefiniowani odbiorcy,
 • zlecenia stałe oraz przelewy z przyszłą datą.

 

WAŻNE INFORMACJE DLA KLIENTÓW  KORZYSTAJĄcych Z obu SYSTEMów:

Pl@net do obsługi rachunku indywidualnego i BiznesPl@net do obsługi rachunku firmowego

 

System BiznesPl@net nie został wyłączony i będzie działał bez zmian.

 Jeśli korzystasz z systemu BiznesPl@net do obsługi rachunku firmowego, obecnie nie ma możliwości przejście na widok konta firmowego w ramach jednego logowania. Obsługa produktów firmowych jest dostępna po zalogowaniu do systemu BiznesPl@net, a obsługa produktów indywidualnych po zalogowaniu do GOonline.

Najczęściej zadawane pytania użytkowników Pl@net

 • Czy do GOonline zaloguję się tym samym loginem i hasłem, co do Pl@net?

  Login do bankowości internetowej pozostaje bez zmian. Przy pierwszym logowaniu do systemu GOonline należy ustawić nowe hasło.  

 • Czy do GOonline zostały przeniesione zlecenia stałe, płatności z przyszłą datą i szablony?

  Tak, zlecenia stałe, płatności z przyszłą datą i szablony (oprócz szablonów podatkowych) zostały przeniesione 22 maja 2020r. podczas migracji danych.

 • Jak zalogować się po raz pierwszy w GOonline?
  1. Wpisz dotychczasowy login z Pl@net na pierwszej stronie logowania do GOonline i przejdź dalej.
  2. Wpisz jednorazowy kod autoryzacyjny. Podczas aktywacji Bank wyśle na numer telefonu wskazany do otrzymywania Kodów SMS jednorazowy kod autoryzacyjny. Po wpisaniu kodu przejdź dalej i wybierz sposób w jaki będziesz się logował do GOonline. Do wyboru masz hasło tradycyjne lub hasło maskowane. 
  3. Ustaw hasło. System podpowie czy hasło spełnia zasady bezpieczeństwa.
  4. Zostaniesz poinformowany o pomyślnie zakończonej aktywacji. Możesz przejść do logowania

  Podczas drugiego i kolejnych logowań podaj login oraz potwierdź swoją tożsamość metodą wybraną podczas pierwszego logowania. W procesie logowania do systemu klient może zostać poproszony o dodatkowe - tj.  poza aktualnym hasłem - potwierdzenie tożsamości w formie kodu SMS.

 • Mam kilka loginów. Którego użyć do logowania?

  Każdy z dotychczas nadanych loginów do systemu Pl@net może zostać wykorzystany do logowania do GOonline.

 • Czy przelewy z datą przyszłą w systemie Pl@net zostaną zrealizowane?

  Tak, w dniu 22 maja 2020 roku zostały przeniesione w czasie migracji do systemu GOonline.

 • Czy będę miał dostęp do kont dla których jestem pełnomocnikiem?

  Tak, w bankowości GOonline jest możliwość przełączania się pomiędzy kontami.

 • Czy mogę nadać własny login do logowania zamiast tego nadanego przez Bank?

  Własny login Użytkownik może nadać w dowolnej chwili po zalogowaniu do GOonline w „Moich ustawieniach”.

 • Jakie są dostępne metody logowania w GOonline?

  Sposób logowania Użytkownik wybiera podczas pierwszego logowania. Ma też możliwość zmiany dotychczas wybranego sposobu logowania po zalogowaniu do systemu GOonline w sekcji „Moje ustawienia”. Dostępne metody logowania to:

  • Hasło tradycyjne 
  • Hasło maskowane – podczas logowania należy podać losowo wybrane znaki z ustawionego hasła
  • Logowanie dwuskładnikowe – metoda możliwa do ustawienia po pierwszym zalogowaniu do GOonline w sekcji „Moje ustawienia”. Polega na ustawieniu dodatkowego kroku podczas logowania. Poza hasłem należy potwierdzić swoją tożsamość poprzez przesłany przez Bank każdorazowo inny Kod SMS lub poprzez mobilną autoryzację. 

  W procesie logowania do systemu hasłem tradycyjnym lub maskowanym klient może zostać poproszony o dodatkowe – tj. poza aktualnym hasłem - potwierdzenie tożsamości zgodnie ze wybraną metodą autoryzacji (kod SMS lub mobilna autoryzacja).

  Zachęcamy do obejrzenia krótkich filmów instruktażowych znajdujących się na tej stronie. 

 • Jak zalogować się hasłem maskowanym?

  Podczas wpisywania hasła należy podać losowo wybrane znaki z ustawionego hasła.

  W procesie logowania do systemu klient może zostać poproszony o dodatkowe – tj. poza aktualnym hasłem - potwierdzenie tożsamości zgodnie ze wybraną metodą autoryzacji (kod SMS lub mobilna autoryzacja).

 • Jak zalogować się hasłem tradycyjnym?

  Podczas wpisywania hasła należy wpisać wszystkie znaki z ustawionego hasła.

  W procesie logowania do systemu klient może zostać poproszony o dodatkowe – tj. poza aktualnym hasłem - potwierdzenie tożsamości zgodnie ze wybraną metodą autoryzacji (kod SMS lub mobilna autoryzacja).

 • Nie możesz zalogować się do GOonline?
  • Użytkownik powinien upewnić się czy podaje prawidłowe dane podczas logowania i ponowić próbę
  • Użytkownik powinien upewnić się czy numer telefonu do otrzymywania kodów SMS zdefiniowany w Banku nie uległ zmianie - w przypadku, gdy podczas logowania wymagane jest podanie kodu SMS a klient go nie otrzymuje.
  • Użytkownik powinien sprawdzić czy otrzymał SMS z informacją o założeniu blokady bezpieczeństwa. Taki SMS oznacza, że należy wejść na stronę logowania GOonline, wybrać opcję „Odblokuj dostęp”, a następnie postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami

  W przypadku gdy Użytkownik podaje prawidłowe dane oraz nie otrzymał SMS z informacją o blokadzie powinien skontaktować się z Infolinią Banku https://bnpparibas.pl/kontakt/centrum-telefoniczne.

 • Jakie dane zostały przeniesione z Pl@net do GOonline?

  Do systemu GOonline zostały przeniesione poniższe dane:

  • dotychczasowy identyfikator/login,
  • historia transakcji z okresu ostatnich 24 miesięcy,
  • wyciągi bankowe za okres od sierpnia 2019 r.,
  • aktualne produkty
  • zdefiniowani odbiorcy,
  • zlecenia stałe oraz przelewy z przyszłą datą.
 • Czy w GOonline zobaczę zarówno produkty własne jak i innych klientów, do których mam nadany dostęp?

  Widok produktów w systemie GOoline został udostępniony w formie profili zgodnie z poniższym:

  • Profil osobisty – widok produktów, których Użytkownik jest właścicielem i współwłaścicielem.  
  • Profil pełnomocnictwa – widok produktów mocodawcy, do których zostało nadane Użytkownikowi pełnomocnictwo ogólne.

  W sytuacji gdy Użytkownik posiada dostęp w bankowości internetowej do usług  i produktów więcej niż jednej osoby (różnych mocodawców), widok ten jest prezentowany oddzielnie dla każdego z mocodawców. Chcąc uzyskać widok produktów poszczególnych mocodawców Użytkownik wybiera odpowiedni profil – odpowiedniego mocodawcę.

zobacz mniej

Najczęściej zadawane pytania użytkowników korzystających z obu systemów: Pl@net i BiznesPl@net

 • Czy system BiznesPl@net został również wyłączony i rachunek firmowy obsługiwany jest w GOonline?

  Nie, system BiznesPl@net działa bez zmian. Do systemu GOonline została przeniesiona tylko obsługa rachunków indywidualnych. Rachunki i produkty firmowe nadal obsługiwane są bez zmian w systemie BiznesPl@net. 

 • Czy coś zmieniło się w zakresie funkcjonalności w BiznesPl@net?

  Nie, funkcjonalności systemu BiznesPl@net pozostały bez zmian.

 • Gdzie znajdę miejsce do zalogowania się do BiznesPl@net?

  Aby zalogować się do systemu BiznesPl@net po wejściu na stronę www.bnpparibas.pl, należy kliknąć w Zaloguj się i wybrać kafel BiznesPl@net.

 • Jak zalogować się do systemu BiznesPl@net?

  Po wejściu na stronę www.bnpparibas.pl, należy kliknąć w Zaloguj się i wybrać kafel BiznesPl@net, a następnie zalogować się korzystając z loginu i hasła używanych dotychczas w systemie Pl@net

  Jeśli masz problem z zalogowaniem się do systemu BiznesPl@net, prosimy o kontakt z Infolinią. 

   

 • W jaki sposób będę autoryzować zlecane dyspozycje w BiznesPl@net?

  Metoda autoryzacji pozostaje bez zmian – operacje będziesz autoryzował metodą, którą dotychczas wykorzystywałeś na danej firmie. System BiznesPl@net udostępnia użytkownikom trzy metody logowania i autoryzacji transakcji:

  autoryzacja kodem SMS,
  autoryzacja podpisem elektronicznym,
  autoryzacja kodem z tokena.

 • Czy po zalogowaniu do GOonline mogę przejść do widoku konta firmowego?

  Nie ma możliwośći przejścia na widok konta firmowego w ramach jednego logowania. Obsługa produktów firmowych jest dostępna po zalogowaniu do systemu BiznesPl@net, obsługa produktów indywidualnych po zalogowaniu do GOonline. 

 • Czy mogę mieć dostęp do konta firmowego w GOonline i Biznes Pl@net?

  Klienci z segmentu mikroprzedsiębiorstw podczas nadawania dostępu do bankowości internetowej dla firm mogą zdecydować, czy chcą korzystać z GOonline, czy z Biznes Pl@net. Jedna firma nie może mieć dostępu równocześnie do GOonline i BiznesPl@net. W celu zmiany bankowości internetowej dla firmy, należy zamknąć obecną dla wszystkich posiadaczy dostępu i nadać dostęp do nowej. Należy pamiętać, że w przypadku takiej zmiany nie przenoszą się automatycznie szablony płatności inne ustawienia systemowe danego użytkownika.

 • Jak zalogować się po raz pierwszy w GOonline?
  1. Wpisz dotychczasowy login z Pl@net na pierwszej stronie logowania do GOonline i przejdź dalej.
  2. Wpisz jednorazowy kod autoryzacyjny. Podczas aktywacji Bank wyśle na numer telefonu wskazany do otrzymywania Kodów SMS jednorazowy kod autoryzacyjny. Po wpisaniu kodu przejdź dalej i wybierz sposób w jaki będziesz się logował do GOonline. Do wyboru masz hasło tradycyjne lub hasło maskowane. 
  3. Ustaw hasło. System podpowie czy hasło spełnia zasady bezpieczeństwa.
  4. Zostaniesz poinformowany o pomyślnie zakończonej aktywacji. Możesz przejść do logowania

  Podczas drugiego i kolejnych logowań podaj login oraz potwierdź swoją tożsamość metodą wybraną podczas pierwszego logowania. W procesie logowania do systemu klient może zostać poproszony o dodatkowe - tj.  poza aktualnym hasłem - potwierdzenie tożsamości w formie kodu SMS.

 • Jakie są dostępne metody logowania w GOonline?

  Sposób logowania Użytkownik wybiera podczas pierwszego logowania. Ma też możliwość zmiany dotychczas wybranego sposobu logowania po zalogowaniu do systemu GOonline w sekcji „Moje ustawienia”. Dostępne metody logowania to:

  • Hasło tradycyjne 
  • Hasło maskowane – podczas logowania należy podać losowo wybrane znaki z ustawionego hasła
  • Logowanie dwuskładnikowe – metoda możliwa do ustawienia po pierwszym zalogowaniu do GOonline w sekcji „Moje ustawienia”. Polega na ustawieniu dodatkowego kroku podczas logowania. Poza hasłem należy potwierdzić swoją tożsamość poprzez przesłany przez Bank każdorazowo inny Kod SMS lub poprzez mobilną autoryzację. 

  W procesie logowania do systemu hasłem tradycyjnym lub maskowanym klient może zostać poproszony o dodatkowe – tj. poza aktualnym hasłem - potwierdzenie tożsamości zgodnie ze wybraną metodą autoryzacji (kod SMS lub mobilna autoryzacja).

  Zachęcamy do obejrzenia krótkich filmów instruktażowych znajdujących się na tej stronie. 

zobacz mniej

KORZYSTAJ BEZPIECZNIE Z BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

Poznaj kilka przydanych zasad, które pomogą Ci zadbać o bezpieczeństwo Twoich danych i środków zgromadzonych na rachunkach:

Dokładnie sprawdzaj adres strony internetowej, na której dokonujesz płatności. Oszuści często tworzą strony internetowe, których nazwa jest łudząco podobna do tej prawdziwej. Adres strony zawsze wpisuj ręcznie, nie korzystaj z linków przesłanych przez SMS lub e-mail.

Zwróć uwagę czy adres na którym chcesz się zalogować zaczyna się od https i widzisz symbol zamkniętej zielonej kłódki. Po kliknięciu na nią w polu „wystawiony dla” powinna się znaleźć nazwa serwisu, w którym chcemy dokonać przelewu.

Nie rekomendujemy korzystania z funkcji zapamiętywania loginów, identyfikatorów i haseł przez przeglądarki, ponieważ jest niebezpieczne i może grozić przejęciem danych służących do logowania do Twojego konta.

Zawsze czytaj całą treść wiadomości z kodem do autoryzacji lub treść mobilnej autoryzacji i sprawdzaj numer rachunku, na który chcesz wysłać przelew - jeśli dane nie zgadzają się - koniecznie zgłoś to kontaktując się z naszą Infolinią.

Poczuj się bezpieczniej dzięki powiadomieniom - uruchom je w aplikacji mobilnej GoMobile wybierając Ustawienia -> Powiadomienia. Dzięki nim otrzymasz bezpłatny komunikat push na urządzeniu.

   Pamiętaj - my zadbamy o Twoje bezpieczeństwo, Ty zachowaj ostrożność.

Zobacz więcej informacji na temat bezpieczeństwa na stronie: https://www.bnpparibas.pl/bezpieczenstwo

Przypominamy, że możliwość logowania do nowej bankowości internetowej GOonline została udostępniona - zgodnie z treścią obowiązujących umów - już w 2019 roku.

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Rozwiń