Oblicz swój ślad węglowy

Ślad węglowy jest sumą emisji gazów cieplarnianych, które są bezpośrednio lub pośrednio emitowane przez daną osobę, zwykle liczoną w ciągu roku. Statystyczny Polak średnio pozostawia ok. 10 ton śladu węglowego rocznie, z czego ok. 8 ton przypada na CO2, a pozostałe 2 tony to inne gazy cieplarniane, takie jak metan czy podtlenek azotu. Niestety dla … Czytaj dalej Oblicz swój ślad węglowy