Bank zmieniającego się świata

 

Ważne! Twoja przeglądarka nie jest obsługiwana

Widzisz ten komunikat, ponieważ strona WWW banku może wyświetlać się nieprawidłowo
pod tą wersją przeglądarki internetowej.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat bezpieczeństwa rekomendowanych przez nas przeglądarek i zainstalowania najnowszej wersji:

Google Chrome

Wersja 43.x (lub nowsza)

Pobierz i zainstaluj

Mozilla Firefox

Wersja 38.x (lub nowsza)

Pobierz i zainstaluj

Internet Explorer

Wersja 11.x (lub nowsza)

Pobierz i zainstaluj

 

Strona będzie wyświetlała się prawidłowo także w przeglądarkach:
Safari wersja 8.x (lub nowsza), Opera wersja 15.x (lub nowsza)

Przejdź do serwisu www.bnpparibas.pl

(Serwis może nie wyświetlać się poprawnie pod tą wersją przeglądarki)

 

Zaloguj się do systemu bankowości internetowej

PL@NET

Zaloguj się

BIZNES PL@NET

Zaloguj się

Sygma Online

Zaloguj się

Zlecenia giełdowe

Zaloguj się

Portfele

Zaloguj się

Bank BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.