Bank zmieniającego się świata
 
 

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w decyzji nr DOZIK-14/2020 z dnia 22 września 2020 r uznał za niedozwolone, postanowienia wzorców umów stosowane przez BNP Paribas Bank Polska Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie (przed zmianą nazwy BGŻ BNP Paribas Bank Polska Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie) w obrocie z konsumentami i zakazał ich wykorzystywania. Są to postanowienia o treści:

„ 1. Stosowane przez Bank kursy kupna i kursy sprzedaży walut obcych, zwane dalej „Kursami walut”, ustalane są w oparciu o średnie rynkowe kursy poszczególnych walut obcych obowiązujące na międzybankowym rynku walutowym, publikowane – z zastrzeżeniem ust. 2 – w serwisie informacyjnym Thomson Reuters, zwane dalej „średnimi rynkowymi kursami walut”, oraz ustalone w Banku spready walutowe, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3.

2. W przypadku niepublikowania Średniego rynkowego kursu waluty w serwisie informacyjnym, o którym mowa w ust. 1, Bank ustala Kursy walut w oparciu o dane dotyczące Średniego rynkowego kursu waluty publikowane w innym serwisie informacyjnym lub transakcyjnym. W takim przypadku w Tabeli kursów walut Banku zamieszcza się informację z jakiego serwisu zaczerpnięte zostały dane dotyczące Średnich rynkowych kursów walut, w oparciu o które ustalono Kursy walut.

3. Kursy walut ustalane są w Banku z zachowaniem następujących zasad:

1) kurs sprzedaży waluty obcej, zwany dalej „Kursem sprzedaży”, ustalany jest jako Średni rynkowy kurs waluty powiększony o spread walutowy ustalony dla sprzedaży waluty, zwany dalej „Spreadem walutowym sprzedaży”, który obliczany jest w następujący sposób: Spread walutowy sprzedaży = Średni rynkowy kurs waluty x Współczynnik Korygujący Sprzedaży […]

2) kurs kupna waluty obcej, zwany dalej „Kursem kupna”, ustalany jest jako Średni rynkowy kurs waluty pomniejszony o spread walutowy ustalony dla kupna waluty, zwany dalej „Spreadem walutowym kupna”, który obliczany jest w następujący sposób: Spread walutowy kupna = Średni rynkowy kurs waluty x Współczynnik Korygujący Kupna […]

3) różnica pomiędzy, obliczonymi zgodnie z zasadami określonymi w pkt 1 i 2, Kursem sprzedaży, a Kursem kupna danej waluty stanowi Spread walutowy, będący sumą Spreadu walutowego sprzedaży i Spreadu walutowego kupna;

a) wartość Współczynnika Korygującego Kupna oraz Współczynnika Korygującego Sprzedaży, o których mowa w pkt 1 i 2, ustalana jest przez Bank w zależności od zmienności kursów na rynku międzybankowym, płynności poszczególnych walut oraz konkurencyjności oferowanych klientom kursów walut, przy czym wysokość ustalonych przy zastosowaniu tych współczynników: Spreadu walutowego sprzedaży lub Spreadu walutowego kupna nie może być wyższa niż 5 % Średniego rynkowego kursu waluty, natomiast

b) Spreadu walutowego nie może być większa niż 10% Średniego rynkowego kursu waluty, z zastrzeżeniem, iż wysokość tych współczynników może ulec zmianie nie częściej niż raz w miesiącu kalendarzowym”.

[postanowienie umowne stosowane w następującym wzorcu umowy:

„Wzór aneksu dotyczący zmiany waluty spłaty kredytu do umowy kredytu/pożyczki udzielonej w walucie obcej. Aneks Nr … do umowy kredytu/pożyczki Nr … z dnia…”]

Prawomocna decyzja o uznaniu postanowienia wzorca umowy za niedozwolone ma skutek wobec przedsiębiorcy, co do którego stwierdzono stosowanie niedozwolonego postanowienia umownego oraz wobec wszystkich konsumentów, którzy zawarli z nim aneks do umowy na podstawie wzorca wskazanego w decyzji. W związku z powyższym, postanowienia te nie wiążą Pani/Pana, czyli są bezskuteczne. Bezskuteczność ta powstaje z mocy prawa i nie jest konieczne stwierdzenie jej na drodze sądowej. Klauzulę uznaną za abuzywną należy zatem traktować tak, jakby w ogóle nie była zawarta w aneksie do umowy/umowie.

Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-14/2020 dostępna jest pod adresem internetowym www.uokik.gov.pl. Decyzja jest prawomocna.

Klienci indywidualni

Sprawdź wszystkie warunki w Regulaminie promocji „ZłAPP premię”. Promocja organizowana jest dla nowych klientów BNP Paribas Bank Polska S.A. przez Hagen Sp. z o.o. – trwa do osiągnięcia 9000 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do 17.10.2023 r.

Konto osobiste w promocji

  • 0 zł za prowadzenie rachunku

  • bezpłatna bankowość internetowa i mobilna

  • BLIK i płatności mobilne

Promocja trwa do osiągnięcia 9000 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do 17.10.2023 r.

Kredyt w bankowości elektronicznej kalkulator

Suwaki do wyboru wartości pożyczki i okresu spłaty

Wysokość raty:

RRSO dla reprezentatywnego przykładu 11,56%

Sprawdź


Strefa Zielonych Produktów

Poznaj pełną ofertę proekologicznych produktów i usług WIĘCEJ Strefa Zielonych Produktów


DBAMY O TO, CO DLA CIEBIE WAŻNE

ODKRYJ BANKOWOŚĆ INTERNETOWĄ GOonline

Proste w obsłudze narzędzie, który zapewni poczucie pełnej kontroli finansów i bezpieczeństwa.

 

Kursy walut2023-09-29 / 16:15

Kursy walut
WalutaKupnoSprzedażSpread
1 EUR4,42334,83030,4070
1 USD4,18044,56520,3848
1 CHF4,66594,90510,2392
1 GBP5,14235,54290,4006

Placówki i bankomaty

Znajdź Placówki i bankomaty

PROMOCJA KONTA OSOBISTEGO

Zarejestruj się w promocji „ZłAPP premię”,
otwórz Konto Otwarte na Ciebie z kartą poprzez aplikację GOmobile,
aktywnie z nich korzystaj i odbierz nawet do 435 zł

dowiedz się więcej o promocji

W naszym serwisie stosuje się pliki cookies, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego użytkownika w celu ułatwienia nawigacji oraz dostosowania serwisu do preferencji użytkownika. Szczegółowe informacje o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Więcej o blokowaniu i usuwaniu plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

We use cookies on our website, which are saved to the hard drive of the user’s terminal device to help you navigate and customize the site to your preferences. For more information about cookies, see Privacy Policy. Disabling on or deleting cookies from the terminal device is possible after the web browser settings have been properly configured. For more information about blocking and deleting cookies, see Privacy Policy. Disabling the option to save cookies may make it difficult or impossible to use certain features of the Website. If you do not change your web browser settings to settings that disable saving of cookies, you agree to have them saved.