Bank zmieniającego się świata
Otwórz konto Weź kredyt
 
 

Informacje przydatne kredytobiorcom,
którzy mają kredyty lub pożyczki we frankach szwajcarskich

  • ujemna stawka LIBOR – gdy bank ustala aktualne oprocentowanie, uwzględnia także ujemną wartość LIBOR – oznacza to, że oprocentowanie dla Klientów jest niższe niż marża banku. Jeśli suma marży banku i stawki LIBOR jest ujemna, bank zwraca odsetki na konto Klienta
  • niższy spread dla CHF – w przypadku kredytów denominowanych, jeśli Klient spłaca kredyt we frankach szwajcarskich z konta prowadzonego w złotych, bank obniża spread, czyli różnicę pomiędzy kursem sprzedaży a kursem kupna danej waluty obcej
  • tańsze przewalutowanie kredytu – bank umożliwia przewalutowanie kredytu z  franków szwajcarskich na  złote po średnim kursie Narodowego Banku Polskiego - który jest niższy niż jakikolwiek dostępny kurs rynkowy
  • brak obowiązku zwiększenia zabezpieczenia kredytu – jeśli Klient spłaca kredyt w terminie i wzrośnie tzw. wskaźnik LTV, bank nie będzie wymagał dodatkowych zabezpieczeń kredytu, w tym ubezpieczenia kredytu. Wskaźnik LVT (z ang. loan to value) jest to wskaźnik wyrażający stosunek wartości ekspozycji kredytowej do wartości nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia kredytu mieszkaniowego
  • zmiana okresu kredytowania – jeśli Klient mieszka w kredytowanej nieruchomości, na jego wniosek, bank umożliwia wydłużenie spłaty kredytu lub zawieszenie spłat rat przez jakiś czas – tak, aby wysokość raty była zbliżona do wysokości przed uwolnieniem kursu (przed 15.01.2015 r.)
  • restrukturyzacja – bank elastycznie restrukturyzuje kredyty hipoteczne dla Klientów, którzy kupili kredytowaną nieruchomość na własne cele mieszkaniowe i dalej w niej mieszkają. Bank rozpatruje każdą sprawę indywidualnie
  • nadpłata i całkowita spłata – Klienci,  którzy chcą nadpłacić albo całkowicie spłacić kredyt we frankach szwajcarskich, robią to po średnim kursie Narodowego Banku Polskiego
  • spłata kredytu denominowanego w walucie kredytu – Klienci, którzy chcą sami decydować, gdzie kupują walutę do spłaty kredytu i po jakiej cenie, mogą zawrzeć z bankiem aneks do umowy w sprawie zmiany waluty spłaty i spłacać kredyt bezpośrednio we frankach szwajcarskich